Φυλή και Σχιστό: 60 χρόνια οι μοναδικοί σκουπιδότοποι της Αττικής

47
60 χρόνια οι μοναδικοί σκουπιδότοποι
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Να δημοσιοποιηθούν τώρα τα ευρήματα για τη μόλυνση των υπογείων υδάτων από το ΧΥΤΑ Φυλής .
Πριν από λίγες μέρες, είδε το φως της δημοσιότητας έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.ΠΕ.Ν προς την Περιφέρεια Αττικής και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με ευρήματα περιβαλλοντικού ελέγχου ως προς τα υπόγεια ύδατα».
Όπως προκύπτει αντικείμενο του εγγράφου είναι η με Α/Α 80/9-3-2021 έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον ΕΔΣΝΑ για τη λειτουργία των ενεργών κυττάρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) από το περιεχόμενο της οποίας προκύπτουν εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα.
Από διαρροές έγινε γνωστό ότι στο έγγραφο γίνεται αναφορά στις μετρήσεις για τα υπόγεια νερά, που έγιναν τους 17 μήνες από «Φεβρουάριο 2019» έως και «Ιούνιο 2020» και αποτυπώνονται πολύ μεγάλες υπερβάσεις των ορίων.
Σύμφωνα με τις διαρροές στις 17 δειγματοληψίες που έγιναν δεν βρέθηκε ούτε μία γεώτρηση χωρίς πρόβλημα και οι τιμές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της Υπουργικής Απόφασης 1811/2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα».
Στις 5/5/2021 το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ με επιστολή του προς την Προς την Γενική Διεύθυνση Σώματος επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ ζήτησε να του κοινοποιηθεί αντίγραφο της Α/Α 80/9-3-2021 έκθεσης μερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πινάκων.
Στις 10/5/2021 σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με την προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος ζητήσαμε να μάθουμε γιατί αργεί η απάντηση της υπηρεσίας στο αίτημα μας και η απάντηση που μας δόθηκε ήταν πως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα μας και να μας χορηγηθούν τα σχετικά έγγραφα γιατί αυτά τα έγγραφα απευθύνονται προς τον ΕΔΣΝΑ ο οποίος μπορεί να τα αντικρούσει ή να τα αμφισβητήσει .
Με άλλα λόγια τα εφιαλτικά ευρήματα για την μόλυνση των υπογείων υδάτων από την χωματερή εμείς οι κάτοικοι της περιοχής δεν δικαιούμαστε να τα γνωρίζουμε!
Τα ευρήματα τα γνωρίζει ο ΕΔΣΝΑ , οι εργολάβοι που διαχειρίζονται τον ΧΥΤΑ , η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση , οι επιθεωρητές περιβάλλοντος κλπ , αλλά οι κάτοικοι έχουν μαύρα μεσάνυχτα .
Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έχουν σοβαρούς λόγους να γνωρίζουν το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα .
Το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος με βάση τόσο την εσωτερική νομοθεσία όσο και την Συνθήκη του Άαρχους καταστρατηγείται .
Αγνοούνται οι πολίτες που αξιώνουν την παρέμβαση κάθε αρμόδιας κρατικής αρχής για την προστασία της υγείας τους και παρεμβαίνουν για την υπεράσπιση του υπέρτατου κοινωνικού τους δικαιώματος που είναι το δικαίωμα στη ζωή .
Ένα δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος).
Φυσικά το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια . Θα διεκδικήσει και στο τέλος θα τα καταφέρει να πάρει τα έγγραφα και τους πίνακες στα χέρια του και να ενημερώσει τους κατοίκους της δυτικής Αττικής .
Όμως και οι ίδιοι οι πολίτες και οι δημοτικές αρχές και οι διάφοροι φορείς και οι συλλογικότητες πρέπει να παρέμβουν και να ζητήσουν από τον κ. Πατούλη και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να δώσουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας