Λαφαζάνης με Σαπάροβα-Αμανίδου υποψήφια ευρωβουλευτή (Встреча Лафазаниса с Сапаровой–Аманиду)

411
λαφαζάνης

Παραθέτουμε στη ρωσική γλώσσα το κείμενο από τη συνάντηση Παν. Λαφαζάνη με την Νατ. Σαπάροβα-Αμανίδου, υποψήφια ευρωβουλευτή της ΛΑ.Ε – Μέτωπο Ανατροπής.

Панайотис Лафазанис встретился сегодня в офисе «Народного единства» 
(ЛАЭ) с Натальей Сапаровой – Аманиду, председателем Союза Дружбы
выходцев из бывшего СССР, проживающих в Греции.
Панайотис Лафазанис поблагодарил Наталью Сапарову-Аманиду за то, что она
приняла предложение участвовать в избирательном бюллетене «Народного
единства» в Европарламент – «Фронт Изменений» и бороться с нами за права
людей, репатриантов и других лиц, которые приезжают из стран бывшего
СССР и проживают в Греции.
Со своей стороны Наталья Сапарова-Аманиду подчеркнула, что она приняла
это предложение с радостью и готовностью, потому что высоко оценила
борьбу «Народного единства» за права выходцев из бывшего СССР,
греко-российскую дружбу и демократическую и прогрессивную Грецию,
являющуюся мостом мира, дружбы и стабильности в регионе.
Наталья Сапарова – Аманиду подчеркнула, что она сделает все возможное,
чтобы усилить позиции «Народного единства» на европейских выборах,
чтобы еще более эффективно служить этим великим целям.

Биография Натальи Сапаровой – Аманиду

Наталья Сапарова – Аманиду имеет греческие корни. Родилась в 1968 году в
г. Мариуполе, Восточная Украина.
Окончила педагогический факультет Луганского государственного
университета.
Приехал в Грецию в 2000 году.
Замужем, мать троих детей.
Президент Союза Дружбы выходцев из бывшего СССР, проживающих в Греции.
Координатор Движения «Бессмертный Полк» в Греции.
Официальный представитель Санкт-Петербургского государственного
университета в Греции.
Представитель Московского финансового университета при Правительстве РФ
и Московского Государственного Областного университета.
Директор Школы изучения русского языка “Славянка”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας