Ουραγός στην Ευρωζώνη η Ελλάδα στο ποσοστό απασχόλησης-Μόνο 51,8% α’τρίμηνο 2022

580
Ουραγός στην Ευρωζώνη

Σταθερά κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 60%, στο 51,8%, καταγράφηκε η απασχόληση στην Ελλάδα κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παραμένοντας έτσι στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό -σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ- ήταν 51,6%, διαπιστώνεται μικρή άνοδος, όχι ικανή όμως για να αλλάξει τη θέση της χώρας έναντι των υπόλοιπων χωρών-μελών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σύμφωνα με τη Eurostat το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 58% για το σύνολο της περσινής χρονιάς. Από την επεξεργασία των στοιχείων που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή του για την οικονομία και την απασχόληση, προκύπτει ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μίας μονάδας σε σχέση με την Ιταλία, αλλά μεγάλη διαφορά 17,8 μονάδων συγκριτικά με τη Μάλτα. Ενδεικτικά, στη χώρα μας το ποσοστό απασχόλησης ήταν το 2021 χαμηλότερο κατά 22,9 μονάδες έναντι της Ολλανδίας, κατά 18,6 μονάδες έναντι της Γερμανίας και κατά 15,5 μονάδες έναντι της Φινλανδίας.

Αν η σύγκριση γίνει και στο επίπεδο των αποφοίτων διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, τότε προκύπτουν ακόμα πιο ανησυχητικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ το ποσοστό απασχόλησης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα ήταν το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Η απόκλιση κυμαίνεται μεταξύ 4,1 ποσοστιαίων μονάδων (έναντι της Ιταλίας
που ακολουθεί) και φτάνει στις 14,2 μονάδες (έναντι της Λιθουανίας). Τα ποσοστά είναι ακόμα χειρότερα αν γίνει σύγκριση στην
απασχόληση μεταξύ των αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας, μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς προκύπτει διαφορά 24,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μονάδων συγκριτικά με την Ολλανδία.

Ανά κλάδο

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας διαπιστώθηκε ότι το 2021 προέκυψε άνοδος της απασχόλησης σε 8 από τους 21 κλάδους. Το στοιχείο αυτό είναι ενθαρρυντικό, αν συνυπολογιστεί ότι η περσινή χρονιά ήταν μια περίοδος όπου επηρεάστηκε από την πανδημία με δύο lockdowns σε άνοιξη και φθινόπωρο – χειμώνα. Σε σύγκριση με το 2019, δηλαδή την περίοδο προ πανδημίας, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο κλάδος «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», με 38.300 άτομα περισσότερα. Ακολούθησε ο κλάδος «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» με 34.300 περισσότερους εργαζόμενους και έπονται οι κλάδοι «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα» (+31.300 άτομα) και η «Μεταποίηση» (+12.300 άτομα).

Στον αντίποδα, μείωση της απασχόλησης εμφάνισαν το 2021 άλλοι 12 κλάδοι της οικονομίας. Ξεχωρίζουν οι «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (-57.600 άτομα), ένδειξη της αρνητικής επίδρασης που είχε η πανδημία στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, εκεί ακριβώς που επιχειρείται φέτος να επέλθει ανάκαμψη. Ακολουθούν από απόσταση οι κλάδοι «Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» (-12.900 άτομα), «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης» (-12.300 άτομα) και «Γεωργία, δασοπονία και αλιεία» (-10.700 άτομα). Μόνο η κατηγορία «Μεταφορά και αποθήκευση» έμεινε αμετάβλητη το 2021 συγκριτικά με το 2019.

Αξίζει να επισημανθεί ότι συγκριτικά με το 2009, δηλαδή με την περίοδο πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας, ο αριθμός των απασχολούμενων το 2021 για το σύνολο των κλάδων ήταν κατά 647.500 άτομα μικρότερος. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά εργασίας απέχει ακόμα σημαντικά από τα προ κρίσης επίπεδα.

Πηγή: naftemporiki – Βασίλης Αγγελόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας