Φτηνό «κόλπο» ο επαν-υπολογισμός των παλαιών συντάξεων. Κλέβουν προσαυξήσεις

1425
νόμος
Μειώνονται κάτω από τον ΝΟΜΟ & από τις ΝΕΕΣ

Ξαφνικά αναβλήθηκε και δεν ανακοινώθηκε ο «επαν- υπολογισμός» των συντάξεων που σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας θα φαινόταν στα εκκαθαριστικά των συντάξεων του Ιανουαρίου!! Ο οποίος μάλιστα είναι έτοιμος από τις 30.9.2017 και κατά το Νόμο έπρεπε να ανακοινωθεί την 1.1.2018 (!) Οι συντάξεις που καταβληθήκαν είναι χωρίς εκκαθαριστικά, κανένας συνταξιούχος δε γνωρίζει τα νέα ποσά (!) ούτε τι ακριβώς του επανυπολογίστηκε !!

Με το «κρυφτούλι» αυτό, επιβεβαιώνονται πλήρως οι συνεχείς καταγγελίες και αποκαλύψεις, ότι ο επανυπολογισμός τελικά γίνεται χωρίς στοιχεία και με τρόπο τριπλά λανθασμένο, με κραυγαλέες παραβάσεις και κλοπές σε βαθμό που καταλύει κάθε έννοια της έννομης τάξης και που καθιστούν το Υπουργείο εργασίας υπόλογο.

Καταρρέουν και οι πανηγυρισμοί με τις αυξήσεις που δήθεν χορηγούν!!

Τρεις (3) παραβάσεις και μια (1) κλοπή, που τον καθιστούν εξαρχής άκυρο:

Πρώτον, πριν από οποιανδήποτε επαν-υπολογισμό θα έπρεπε να προηγηθεί η διόρθωση όλων των συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του συμβούλιου επικρατείας, την επαναφορά δηλαδή των περικοπών των Ν. 4051 & 4093 κάτι το οποίο δεν έγινε.

Δεύτερον, ακόμα και στην εκδοχή ότι ο Ν. 4387/2016 εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ, (ισχυρισμοί το υπουργείου) όφειλε να διορθώσει και αναπροσαρμόσει την Εισφορά Αλληλεγγύης στα νέα μειωμένα ποσά της σύνταξης, το οποίο ούτε αυτό έκανε.

Τρίτον, μύθος και η εξίσωση των παλαιών συντάξεων με τις νέες και τον νέο Νόμο!! Καθώς, τυχόν προβλεπόμενες θετικές διαφορές, αυτές χορηγούνται όχι όπως οι νέες και με την έναρξη του νόμου, αλλά…  μετά από 8 χρόνια!! Παράδειγμα, έστω παλαιά σύνταξη (τέως ΙΚΑ) με αρχικό ποσό 2.080 ευρώ, είχε παρακρατήσεις 690 ευρώ και ελάμβανε προ φόρου 1390 ευρώ. Με τον νέο Νόμο  δικαιούται 1.760 ευρώ, κρατήσεις 205 ευρώ και προ φόρο 1555 ευρώ.  Διαφορά 165 ευρώ.          .

Η διαφορά αυτή (165 ευρώ) θα του χορηγηθεί σταδιακά (33 ευρώ) κατ΄έτος από… την 1.1.2019 έως το 2023!!

Τελικά όμως, ούτε αυτά τα ποσά (33 ευρώ ανά έτος) χορηγούνται!!

Κλοπές και κατά τον «επαν-υπολογισμό»

Ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων, δεν είναι παρά το «κολπάκι», εφεύρημα για να παρακάμψουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς τριάμισι χρόνια μετά (Ιούνιος 2015) ούτε η απόφαση του ΣτΕ τηρείται, αλλά ούτε ο 4387/2016 για όσους (από τον νόμο αυτό) έχουν θετικές διαφορές εφαρμόζεται.

Με απλά λόγια, ο επανυπολογισμός γίνεται με ελλιπή στοιχεία, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακριβή στοιχεία κάθε συνταξιούχου χωριστά, δηλαδή δεν υπολογίζουν σωστά όλες τις επιπλέον εισφορές (βαρέων, 13ου -14ου μισθού, ΔΕΚΟ κλπ, ) σύμφωνα με το άρθρο 30, με αποτέλεσμα τα εμφανιζόμενα ως νέα ποσά να υπολείπονται τόσο των νέων όσο και του νέου νόμου (!)

Οι κλοπές αυτές, καταδεικνύονται μέσο μιας σύνταξης που παραθέτουμε, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο εργασίας ο συνταξιούχος αυτός θα ελάμβανε αύξηση, που τελικά δεν του χορηγήθηκε!!

Εκκαθαριστικό της εν λόγω σύνταξης (Νοεμβρίου 2018)

Στοιχεία της σύνταξης: Εκδόθηκε το έτος 2008 (ΙΚΑ) με την (κοινή) διάταξη 35ετιας και ηλικία 58 ετών. Με χρόνο ασφάλισης 11.100 ημερών (37 έτη) εκ των οποίων τα 31 έτη στα βαρέα. Βάση των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών έχει καταταγεί στην 28η Ασφαλιστική Κλάση – Τεκμαρτός μισθός 2.373,5 ευρώ.

Το αρχικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης (μαζί με την προσαύξηση λόγο βαρέων) ήταν και είναι 1965,54 ευρώ. Επίσης, δυο επιπλέον συντάξεις λόγο δώρων και εισφορών του 13ου-14ου μισθού, ελάμβανε ετησίως 3.931,08 ευρώ. Δηλαδή σε μηνιαία βάση (1965,54 Χ14/12) 2.293, 13 ευρώ.  Στα ποσά αυτά είχε κρατήσεις για Ασθένεια 4%.

Σήμερα, σύμφωνα και με το εκκαθαριστικό του Νοέμβριου, μετά από τις περικοπές και τις κρατήσεις, τα μεικτά προ φόρου ποσά είναι 1.399, 89 ευρώ ενώ τα καθαρά 1.224,83 ευρώ.

Η ίδια σύνταξη (επαν – υπολογιζόμενη) με βάση το νέο νόμο (4387/2016)

Ως επανυπολογιζόμενη σύνταξη δικαιούται: Α) Μισθός που υπολογίζεται (εφόσον εκδόθηκε το 2008) παραμένει ο ίδιος 2.373,5 ευρώ. Β) Ποσοστό αναπλήρωσης για 37 έτη 37,2%. Γ) Προσαυξήσεις λόγο επιπλέον εισφορών του 13ου-14ου μισθού (20%Χ14/12) 3,33%, δηλαδή (3,33Χ37Χ0,075%) ποσοστό 9,2%. Δ) Λόγω βαρέων 3,6% επιπλέον εισφορές (3,6Χ31Χ0,075%)  8,37%. Ε) Συνολικό ποσοστό (37,2.+9,2 + 8,37) 54,77%.

Ανταποδοτική σύνταξη (2.373,5 Χ 54,77%) 1.300 ευρώ. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.684 ευρώ. Στην νέα σύνταξη έχει κρατήσεις 3% Εισφορά Αλληλεγγύης 50,5 ευρώ και 6% για Ασθένεια 98 ευρώ, άρα ΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.535,5 ευρώ. Αύξηση 135,60 ευρώ.

Διαφορά σε σχέση με το αρχικό ποσό μαζί με τα δώρα (2293 – 1684) μείον 609 ευρώ (!) ποσοστό 26,6%.

Επαν-υπολογισμός – προσωπική διαφορά

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, μετά τον επανυπολογισμό, η διαφορά των προ φόρου ποσών μεταξύ της καταβαλλόμενης σύνταξης και της νέας, καταγράφεται ως προσωπική διαφορά. Εάν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την οριστική εξάλειψή της και τον συμψηφισμό της με μελλοντικές αυξήσεις. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο τότε η διαφορά αυτή χορηγείται σταδιακά σε 5 έτη.

Επομένως δικαιούται: Εφόσον τα προ φόρου ποσά της νέας σύνταξης είναι 1.535,50 ευρώ ενώ της καταβαλλόμενης σύνταξης (προ φόρου) είναι 1.399,89 ευρώ η διαφορά 135,6 ευρώ καταγράφεται ως αύξηση και καταβάλλεται από την 1.1.2019 ανά 27,12 ευρώ σταδιακά σε πέντε έτη.

Το ποσό αυτό (27,12 ευρώ) το οποίο σύμφωνα με τον νόμο αλλά και την υπουργό εργασίας θα καταβαλλόταν στις συντάξεις του Ιανουαρίου, τελικά…. δεν καταβλήθηκε (!)

Ποιο είναι όμως το «κόλπο» και το τρικ που χρησιμοποιούν;

Προσωπική διαφοράμε χαλκευμένα και ελλιπή στοιχεία

Αυτό που τελικά έγινε, δεν συνυπολογίζονται ορθά (άρθρο 30) όλες οι προσαυξήσεις των επιπλέον εισφορών, και για την συγκεκριμένη σύνταξη, του 13ου-14ου μισθού ποσοστό (9.2%) καθώς και των βαρέων επίσης ποσοστό (8,37%) ! Μια κλοπή δηλαδή του συντελεστή αναπλήρωσης κατά 17,57% !!

Αποτέλεσμα, η ανταποδοτική σύνταξη μειώνεται (2.373,5 Χ 37.2%) στα 883 ευρώ. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συνολικό ποσό νέας σύνταξης 1.267 ευρώ (!) Στο ποσό αυτό δεν έχει Εισφορά Αλληλεγγύης, μόνο 6% για Ασθένεια 76 ευρώ, άρα ΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1191ευρώ

Προσωπική διαφορά: Εφόσον τώρα, το υποτιθέμενο νέο προ φόρου ποσό είναι 1.191 ευρώ  ενώ της καταβαλλόμενης είναι 1.399,89 ευρώ, η διαφορά 208,89 ευρώ καταγράφεται ως “προσωπική διαφορά” (!)

Έτσι, αντί των πραγματικών ποσών 1.684 ευρώ και των προ φόρου 1.535,5 ευρώ που (ως νέα σύνταξη) δικαιούται, του εμφανίζουν… “προσωπική διαφορά”208,89 ευρώ!!

Και αντί για αύξηση135,6 ευρώ του εμφανίζουν…. μείωση των καθαρών προ φόρων ποσών (1.535,5 – 1.191) 344,5 ευρώ !!  

Αυτός είναι ο λόγος της ξαφνικής αναβολής, αυτά θα δουν οι συνταξιούχοι (της κατηγορίας αυτής) όταν και εφόσον ανακοινωθεί ο επανυπολογισμός.

 

Ιανουάριος 2019

 

* Ο Νικολάου Κώστας είναι μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας