Αποφατικώς

343
Αποφατικώς

Η εμφάνιση της νέας μετάλλαξης Ο του ιού την Παρασκευή 16-11-2021 προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις την ίδια ημέρα στα διεθνή χρηματιστήρια. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές διαμορφώθηκε από την πεποίθηση επερχομένων αυστηρότερων μέτρων και εγκλεισμών. Στην Αθήνα η πτώση του Γενικού Δείκτη ήταν -4,4%, ενώ αντιστοίχως στην Μαδρίτη -4,2%, στο Παρίσι -4,01%, στην Φραγκφούρτη -3,35%,στο Λονδίνο -3%, στο Τόκιο -2,55% και στο Χονγκ Κονγκ -2,67%. Οι κλάδοι των αερομεταφορών,της κρουαζιέρας και των ξενοδοχείων κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αντιθέτως άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Pfizer και της Moderna κατά 7% και 22% αντιστοίχως.( ” Εφ.Συν” 27-28/11/2021).

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη Παρασκευή-ως Black Friday- προσφερόταν,ένεκα των πολύ μεγάλων εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα,για μαζικές αγορές από τους καταναλωτές. Ωστόσο η κίνηση σε αυτά υπήρξε από απογοητευτική έως αρνητική. Η αγορά δεν κινήθηκε και ο εμπορικός κόσμος προσβλέπει στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Παρά τούτη την αναμονή και προσδοκία,οι πολίτες έχοντας να αντιμετωπίσουν τον Δεκέμβριο συσσωρευμένες πληρωμές προς πολλές κατευθύνσεις,πιθανόν να αναβάλουν την κάλυψη αναγκών “πολυτελείας”. Η οικονομική κρίση,καθώς ο χειμώνας θα παρεύεται,συνοδευόμενη από πληθωρισμό σε βασικά είδη διατροφής,θα εμφανίζεται περισσότερο αμείλικτη. Όλο τούτο χωρίς να έχει εκτιμηθεί ακόμη δεόντως το είδος,το εύρος και η επικινδυνότητα της νέας μεταλλάξεως του ιού. Φυσικά και αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Π.Ο.Υ. ονοματοδοτεί τις μεταλλάξεις του ιού.

Το δεύτερο φωνήεν της λατινικής λέξεως nego=αποφάσκω,το ο αποτελεί σύμβολο στην Λογική που δηλώνει την μερική αποφατική κρίση( Μ.Μ.Ρόζενταλ ” Φιλοσοφικό Λεξικό”. Εκδόσεις ” Γνώσεις” 1975,σελ.945). Με την αποφατική κρίση οδηγούμαστε στο να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο μέσω του τι δεν είναι, μέσω των αρνητικών προσδιορισμών του τι δεν είναι και με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε στο συμπέρασμα του τι όντως είναι. Είναι δυνατόν η αποφατική κρίση να είναι ο τρόπος σκέψεως εκείνος μέσω του οποίου μπορούμε να διαγνώσουμε ανθρώπους,καταστάσεις,ενέργειες και εξελικτικές πορείες. Αποφατικές ή αρνητικές προτάσεις είναι εκείνες οι οποίες περιέχουν άρνηση.

Γνωστή επίσης είναι και η αποφατική ή αρνητική Θεολογία,που είναι η θρησκευτική αντίληψη,η θεολογική άποψη που επιχειρεί να περιγράψει τον Θεό μέσω της αρνήσεως,να αναφερθεί στον Θεό χρησιμοποιώντας αποκλειστικά όρους που περιγράφουν το τι δεν θα μπορούσε να λεχθεί για τον Θεό. Γίνεται,δηλαδή,η απόπειρα να αποκτηθεί και να εκφραστεί γνώση για τον Θεό μέσω της περιγραφής του τι δεν είναι ο Θεός (απόφαση), παρά μέσω της περιγραφής του τι είναι ο Θεός. Η αποφατική παράδοση συνήθως ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση του μυστικισμού,ο οποίος επικεντρώνεται στην αυθόρμητη ή καλλιεργούμενη ατομική εμπειρία της Θεικής πραγματικότητος πέρα από την σφαίρα της συνηθισμένης αντιλήψεως,μίας εμπειρίας που συχνά δεν μεταδίδεται μέσα από τις δομές των οργανομένων θρησκειών. Η αποφατική Θεολογία είναι ο βασικός τρόπος θεολογήσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όχι βεβαίως ως άρνηση,αλλά ως αδυναμία περιγραφής του Θεού. Ούτως πσρουσιάζεται ως ά-θανατος,ά-χρονος, ά-τελεύτητος κ.λ.π. δηλαδή δεν σχετίζεται με τον θάνατο,τον χρόνο,το τέλος κ.ο.κ.( Πηγή: www.wikipedia.org).

” Κεφάλαιον Ε. Ότι ουδέν των νοητών ο παντός νοητού καθ’ υπεροχήν αίτιος.

Αύθις δε ανιόντες λέγομεν, ως ούτε ψυχή έστιν,ούτε νους,ούτε φαντασίαν,ή δόξαν,ή λόγον,ή νόησιν έχει’ ούδε λόγος εστίν,ούτε νόησις’ ούδε λέγεται ούτε νοείται’ ούτε αριθμός έστιν,ούτε τάξις,ούτε μέγεθος,ούτε σμικρότης,ούτε ισότης,ούτε ανισότης,ούτε ομοιότης ή ανομοιότης’ ούτε έστηκεν,ούτε κινείται,ούτε ησυχίαν άγει,ούτε έχει δύναμιν,ούτε δύναμις έστιν,ούτε φως,ούτε ζη,ούτε ζωήν έστιν’ ουδέ ουσία εστίν,ούτε αιών,ούτε χρόνος’ ουδέ επαφή έστιν αυτής νοητή’ ούτε επιστήμη,ούτε αλήθειά έστιν’ουδέ βασιλεία,ούτε σοφία,ουδέ έν,ουδέ ενότης,ουδέ θεότης,ή αγαθότης,ουδέ πνεύμα έστιν ως ημάς ειδέναι’ ούτε υιότης,ούτε πατρότης,ουδέ άλλο τι των ημίν ή άλλω τινί των όντων συνεγνωσμένων’ ουδέ τι των ούκ όντων,ουδέ τι των όντων εστίν,ουδέ τα όντα αυτήν γινώσκει η αυτή έστιν’ ουδέ αυτή γινώσκει τα όντα η όντα εστίν’ ουδέ λόγος αυτής έστιν,ούτε όνομα,ούτε γνώσις’ ουδέ σκότος εστίν,ουδέ φως,ούτε πλάνη,ούτε αλήθεια’ ουδέ έστιν αυτής καθόλου θέσις,ούτε αφαίρεσις’ αλλά των μετ’ αυτήν τας θέσεις και αφαιρέσεις ποιούντες αυτήν,ούτε τίθεμεν,ούτε αφαιρούμεν’ επεί και υπέρ πάσαν θέσιν εστίν η παντελής και ενιαία των πάντων αιτία,και υπέρ πάσαν αφαίρεσιν η υπεροχή του πάντων απλώς απολελυμένου και επέκεινα των όλων”

(Διονυσίου Αρεοπαγίτου Τόμος Β ” Περί Θείων ονομάτων. Περί Μυστικής Θεολογίσς” Εκδόσεις “Π.Πουρνάρα” 1987,σελ.252).

Υ.Γ. Δημοκρατία σε γύψο…..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας