Στα χαρακώματα ΕΕ-Γερμανία για το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων

35
Έτοιμη να κινηθεί νομικά κατά του Βερολίνου

Έτοιμη να κινηθεί νομικά κατά του Βερολίνου η ΕΕ

ΕΕ: Στο τραπέζι η λήψη μέτρων κατά της Γερμανίας για το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ

Ένα χρόνο μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, με την οποία κρίθηκε ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι εν μέρει αντισυνταγματικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτό το θέμα της έναρξης της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γερμανίας.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά εάν είναι απαραίτητο.
Η απόφαση έχει μελετηθεί και βρισκόμαστε σε επαφή με τις γερμανικές αρχές.
Είναι σημαντικό να βρούμε μια λύση σύντομα.
Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σέβεται την υπεροχή του Δικαίου της ΕΕ», δήλωσε εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).
Μετά την απόφαση της 5ης Μαΐου 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Von der Leyen είχε ανακοινώσει ότι «η Επιτροπή θα εξετάσει εάν θα κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».
Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόεδρος της Koμισιόν είχε υπενθυμίσει, μεταξύ άλλων, ότι «το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου και ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για όλες τις χώρες μέλη της».
Όπως κατέστησε όμως σήμερα σαφές ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση επί του θέματος.
Τόνισε δε, ότι «η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης στερεί τη νομική ισχύ της προηγηθείσας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη Γερμανία και η υπεροχή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τι είναι η διαδικασία επί παραβάσει που εξετάζει η Κομισιόν

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών, ή δεν διορθώσει την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει.
Η διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που καθορίζονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθένα από τα στάδια αυτά ολοκληρώνεται με μια επίσημη απόφαση:
-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει επίσημη επιστολή ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνήθως 2 μηνών.
-Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη: πρόκειται για επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το κράτος μέλος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Καλεί επίσης το κράτος μέλος να την ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που έλαβε, εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως 2 μηνών.
-Αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι περισσότερες περιπτώσεις επιλύονται χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο.
-Εάν το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων μιας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή κυρώσεων.
-Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι το κράτος μέλος έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ, οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου. 

Κυρώσεις

Εάν, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην επανορθώνει την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει εκ νέου στο Δικαστήριο.
Κατά την παραπομπή ενός κράτους μέλους στο Δικαστήριο για δεύτερη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες συνίστανται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό και/ή μια ημερήσια αποζημίωση.

 

Βασική Πηγή: www.bankingnews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας