«Πώληση» Πειραιώς: Ληστεία του Δημοσίου και μικροεπενδυτών σε όφελος Paulson

623
Ληστεία του Δημοσίου και μικροεπενδυτών

Ο Paulson έτυχε ξεκάθαρης προνομιακής μεταχείρισης απέναντι σε όλους τους μετόχους και ουσιαστικά ελέγχει την τράπεζα Πειραιώς.

Οικογενειακό γραφείο – family office, ο Paulson απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Οικογενειακό γραφείο, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Helikon Invesment ένα μικρό fund από την Ιταλία που δημιουργήθηκε μόλις το 2020 απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
(Το Helikon έχει επενδυτικές θέσεις στην ΔΕΗ και την Eurobank)
H αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς
 με δημόσια και διεθνή προσφορά που ξεκινάει 21 Απριλίου και ολοκληρώνεται 23 Απριλίου 2021… θα είναι επιτυχής αλλά η εξέλιξη αυτή δεν ήταν πραγματική ανησυχία, η βασική επιδίωξη ήταν η μετοχική αναδιάρθρωση της τράπεζας Πειραιώς και αυτός ο στόχος με την αύξηση κεφαλαίου επιτυγχάνεται.

Είναι πλέον προφανές τι ακριβώς έχει συμβεί και αυτό που έχει συμβεί πρέπει να παρουσιαστεί στην πραγματική του διάσταση.
Ο Paulson έτυχε ξεκάθαρης προνομιακής μεταχείρισης απέναντι σε όλους τους μετόχους και ουσιαστικά ελέγχει την τράπεζα Πειραιώς.
Αποφασίστηκε ένα βελούδινο resolution με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποστεί ζημία που φθάνει τα 3 δισεκ. μαζί με το cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ και την αύξηση κεφαλαίου του 2015 περί τα 670 εκατ. καθώς και πλήρη απίσχναση για τους παλαιούς μετόχους και ιδιώτες μικρομετόχους.

Ο νέος στρατηγικός επενδυτής ο Paulson στην Πειραιώς

Όλα αυτά όμως πραγματοποιήθηκαν για να μπορέσει ο Paulson ο οποίος πλέον δεν λειτουργεί ως hedge funds αλλά ως οικογενειακό γραφείο να αποκτήσει το 18,62% της Πειραιώς ή 232,75 εκατ μετοχές.
Την ίδια στιγμή ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα ελέγχει το 2,90% της Πειραιώς ή 36,31 εκατ μετοχές.
Το Helikon investment ένα μικρό ιταλικό fund θα ελέγχει το 5,22% της Πειραιώς ή 65,21 εκατ μετοχές.

Τι θα επενδύσουν στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς;

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει 337,599 εκατ μετοχές ή το 27% της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου και εφόσον η τιμή της αύξησης θα είναι 1,15 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσει 306,7 εκατ μετοχές μέσω της αύξησης κεφαλαίου καθώς κατείχε το ΤΧΣ και 30,89 εκατ από τις παλαιές μετοχές.
Ουσιαστικά θα έχει επενδύσει 306,7 εκατ Χ 1,15 ευρώ = 352 εκατ ευρώ.

Ο Paulson θα κατέχει στην Πειραιώς μετά την αύξηση 232,7 εκατ μετοχές εκ των οποίων 2,32 εκατ πριν την αύξηση.
Στην αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 230,38 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 265 εκατ ευρώ.

Το Helikon Invesment θα κατέχει στην Πειραιώς μετά την αύξηση 65,21 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 75 εκατ ευρώ τα κεφάλαια που θα επενδύσει.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα κατέχει 36,31 εκατ μετοχές εκ των οποίων 1,528 εκατ μετοχές πριν την αύξηση κεφαλαίου.
Στην αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 34,8 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 40 εκατ ευρώ.

Το 15% των μετοχών θα διατεθεί σε έλληνες επενδυτές μικρομετόχους και θεσμικούς επενδυτές που αυτό σημαίνει 180 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 207 εκατ ευρώ.

Απομένει ποσοστό 30% ή 375 εκατ μετοχές που αναλογούν σε 431 εκατ ευρώ που θα διατεθούν σε άλλους διεθνείς επενδυτές με ποσοστά κάτω του 5%.
Σε αυτή την ομάδα μετόχων θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από 150 έως 250 επενδυτές.

Τα βασικά συμπεράσματα

Ζημιωμένο το ΤΧΣ

Η αύξηση κεφαλαίου έχει σίγουρα ένα χαμένο μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο θα βρεθεί με 337,59 εκατ μετοχές εκτιμώμενης αξίας αρχικά 440 εκατ ευρώ.
Το ΤΧΣ μόνο το διάστημα 2015 με 2021 έχει επενδύσει 3 δισεκ. το 2015 μαζί με την μετατροπή του Cocos των 2,040 δισεκ. σε μετοχές η αξία του οποίου μηδενίστηκε και 352 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου του 2021 δηλαδή 3,4 δισεκ. ευρώ.
Ας υποθέσουμε ότι η μετοχή της Πειραιώς θα φθάσει στα 2 ευρώ αυτό θα σημαίνει 337,59 εκατ μετοχές του ΤΧΣ Χ 2 ευρώ = 675 εκατ ευρώ και με την σοβαρή σημείωση ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κάποια στιγμή θα πρέπει να αποεπενδύσει από την Πειραιώς
Τα 675 εκατ ευρώ αναλογούν στο 20% του συνολικά επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Κερδισμένος ο Paulson

Ο Paulson είχε επενδύσει στο παρελθόν 500 εκατ σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς.
Στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 265 εκατ ευρώ.
Άρα συνολική επένδυση 765 εκατ ευρώ.
Ποια θα είναι η αξία όμως των μετοχών των 232,75 εκατ μετοχών που θα κατέχει στην Πειραιώς;
Ας υποθέσουμε ότι η μετοχή θα φθάσει στα 2 ευρώ αυτό σημαίνει 465 εκατ ευρώ.
Τα 465 εκατ ευρώ αναλογούν στο 60% του συνολικά επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Οι τρεις μέτοχοι – που δυνητικά μπορεί να γίνουν δύο θα ελέγχουν το 26,74% της Πειραιώς

Τρεις μέτοχοι που θεωρούνται οι βασικοί ο Paulson με 18,62%, το Helikon με ποσοστό 5,22% και ο Μυστακίδης με ποσοστό 2,90% θα ελέγχουν το 26,74% της τράπεζας Πειραιώς, όσο δηλαδή θα κατέχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ανάλογα με την τιμή της αύξησης εάν δηλαδή καθοριστεί στο 1,15 ευρώ ή στο 1 ευρώ ο μόνος μέτοχος που μεταβάλλεται είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με αύξηση 1,38 δισεκ. ευρώ ή έκδοση 1,20 δισεκ. μετοχών με τιμή 1,15 ευρώ το ΤΧΣ θα κατέχει το 27% της Πειραιώς ή 337,599 εκατ μετοχές.
Με αύξηση 1,2 δισεκ. ευρώ ή έκδοση 1,20 δισεκ. μετοχών με τιμή 1 ευρώ το ΤΧΣ θα κατέχει 33% ή 412,62 εκατ μετοχές της Πειραιώς.

Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό του Μυστακίδη σε αυτή την φάση δεν αποκλείεται στο μέλλον να το αυξήσει – αν και θα μπορούσε να αποκτήσει μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου λόγω των ελκυστικών όρων –

Ηθικό δίδαγμα

Εάν λέγεσαι Paulson και οι δραστηριότητες σου έχουν εξελιχθεί σε family office όχι επενδυτικό fund μπορείς να έχεις προνομιακή μεταχείριση.
Η Πειραιώς ανέφερε ότι οι μικρομέτοχοι θα έχουν προνομιακή μεταχείριση και συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου αλλά αποδεικνύεται ότι την καλύτερη προνομιακή μεταχείριση έχει ο Paulson.

Η αύξηση κεφαλαίου – δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει 21 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί 23 Απριλίου 2021.
Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 7 Μαίου 2021.
Peiraisssss_1_3.png

Peiraisos_2_BN_3.png
peiraisosos_3sssBN.png

Βασική πηγή: www.bankingnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας