Ν.Χουντής για κατολίσθηση του ΧΥΤΑ Αιγείρας στη θάλασσα: Υπάρχει Εισαγγελέας;

935
χουντής

                             

Υπάρχει εισαγγελέας;;

 

  • Δήλωση Νίκου Χουντή για την κατολίσθηση στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Αιγείρας και την ‘’διαρροή’’ στη θάλασσα

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, μετά την είδηση ότι έκλεισε ο ΧΥΤΑ Αιγείρας από διαρροή αποβλήτων στον Κορινθιακό Κόλπο, έκανε την ακολουθεί δήλωση :

«Αυτή η Ντροπή, αυτή η Αδιαφορία για την ανθρώπινη υγεία, αυτή η Περιφρόνηση  κάθε έννοιας περιβαλλοντικής προστασίας που ονομάζεται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αιγείρας, χθες έγινε γνωστό ότι έκλεισε, γιατί υπήρξε κατολίσθηση σε τμήμα των εγκαταστάσεών του και ότι προκλήθηκε νέα διαρροή στη θάλασσα.

«Εδώ και πολλά χρόνια, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ΧΥΤΑ Αιγείρας.

«Καταγγέλλουν ότι έχει κορεσθεί και πλέον έχει μηδενική χωρητικότητα, ότι εκεί καταλήγουν παράνομα νοσοκομειακά και βιομηχανικά απόβλητα και ότι ο βιολογικός καθαρισμός σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε και ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων και μόλυνσης του θαλασσίου περιβάλλοντος.

«Καταγγέλλουν, και είναι αλήθεια, ότι από το 2015 δεν υπάρχει ούτε άδεια λειτουργίας όπως επιβάλλει ο Νόμος, γιατί κανείς δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτό το έγκλημα.

«Καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας που υποτίθεται ότι προστατεύει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Απέναντι στις εκκλήσεις, στις διαμαρτυρίες και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των κατοίκων που ζητούν να εφαρμοστεί ο Νόμος, παρατάξανε την αστυνομική βία, όπως έκαναν και χθες στο Γραμματικό.

«Τον Ιούνιο του 2018 κατέθεσα ερώτηση στη Κομισιόν για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας, με τίτλο «Άρνηση των ελληνικών αρχών να κλείσουν παράνομο και επικίνδυνο ΧΥΤΑ», με την οποία κατήγγειλα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και προέβλεπα τον κίνδυνο κατολισθήσεων και που δυστυχώς επιβεβαιώθηκα.

«Η Κομισιόν στην απάντησή της «νίπτει τας χείρας της» και παραπέμπει το θέμα στις αρμόδιες αρχές, που όμως είναι οι υπεύθυνες για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, και στην εθνική δικαιοσύνη. Από τον Άννα στον Καϊάφα.

«Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση προκύπτει εύλογα το ερώτημα:

«Νόμοι υπάρχουν μόνο για τους πολίτες που διεκδικούν και διαδηλώνουν για να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών τους;

«Δεν υπάρχουν νόμοι που απαιτούν να υπάρχει άδεια για τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ και που απαιτούν να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι υδάτινοι πόροι, το θαλάσσιο περιβάλλον;

«Υπάρχει επιτέλους ένας δικαστής, ένας εισαγγελέας που θα πείσει τους κατοίκους, όχι μόνο της Αιγείρας, αλλά και του Μαραθώνα-Γραμματικού, της Κέρκυρας, της Σάμου, της Άνδρου και παντού στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν νόμοι και πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμα και όταν η ίδια η Πολιτεία που τους θεσπίζει, τους παραβιάζει»;

Ακολουθεί η παλαιότερη ερώτηση(10.5.2018) και η απάντηση της Κομισιόν

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002546/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα:        Άρνηση των ελληνικών αρχών να κλείσουν παράνομο και επικίνδυνο ΧΥΤΑ

Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2015 χωρίς άδεια

Στο υπάρχον κύτταρο έχουν εναποτεθεί πολύ περισσότερα από τα αρχικά προβλεπόμενα απορρίμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει πλέον μηδενική χωρητικότητα.

Στον ΧΥΤΑ καταλήγουν βιομηχανικά και νοσοκομειακά απόβλητα, η ανεπεξέργαστη λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, ενώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εναποτίθενταν παράνομα και απορρίμματα άλλων περιοχών, πέραν των προγραμματισμένων.

Υπάρχουν μόνιμες ελλείψεις βασικού προσωπικού, ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί, τα πρανή καταρρέουν, ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι μεγάλος, τα γαιοϋφάσματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές λόγω της παντελούς έλλειψης συστήματος διαχείρισης του βιοαερίου. Από καθίζηση καταστράφηκε η μεμβράνη στεγανοποίησης και τα στραγγίδια διαφεύγουν στον Κορινθιακό κόλπο (NATURA 2000).

Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, λόγω μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν εισπραχθεί.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας πρακτικά έχει μετατραπεί σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), για την ύπαρξη των οποίων η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ερωτάται η Επιτροπή:

Τι οφείλουν να πράξουν οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση κορεσμού ενός ΧΥΤΑ;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για το άμεσο κλείσιμο αυτού του επικίνδυνου ΧΥΤΑ;

Ποιες δυνατότητες παρέχει, εν προκειμένω, το ευρωπαϊκό πλαίσιο στους κατοίκους για να προστατεύσουν την υγεία τους;

 

E-002546/2018

Απάντηση του κ. Vella

εξ ονόματος της Επιτροπής

(22.6.2018)

Οι ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με τις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων[1]. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν άδεια για τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής μόνο όταν ο χώρος συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί εγγύηση για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες διαπιστώνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης. Με τη σειρά τους, οι αρμόδιες αρχές, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προσδιορίσουν την έναρξη της διαδικασίας παύσης της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όταν η υπόθεση το απαιτεί.

Στην Ελλάδα, οι εθνικές διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας είναι, κατά κύριο λόγο, υπεύθυνες για τον έλεγχο συγκεκριμένων καταστάσεων και έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν το εκάστοτε πρόβλημα, αν διαπιστωθεί ότι οι ανησυχίες είναι βάσιμες. Τα εθνικά δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές ατόμων που ζητούν προστασία από εθνικά μέτρα τα οποία δεν είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο ή χρηματική αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν λόγω της απουσίας μέτρων.

 

[1]    ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας