Μέγα σκάνδαλο σε βάρος δημοσίου και μετόχων η ΑΜΚ της Τρ.Πειραιώς

590
μετοχών η ΑΜΚ της Τρ.Πειραιώς

Οι προσφορές στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς θα φθάσουν έως τα 4 δισεκ. ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς θέλει να αντλήσει 1 δισεκ. ευρώ αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ με ονομαστική αξία 1 ευρώ και με μετατροπή όλου του μετοχικού κεφαλαίου 4,9 δισεκ. σε ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών, χωρίς εξάσκηση δικαιωμάτων… ουσιαστικά οδηγεί στο εξής συμπέρασμα…
Αποτελεί την ευκαιρία του αιώνα…για τους νέους επενδυτές. 
Εάν είσαι παλαιός μέτοχος ή ελληνικό δημόσιο, δηλαδή Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποστείς σοκαριστικό dilution έως 94%.
Εάν όμως είσαι νέος επενδυτής, τότε η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς με δημόσια προσφορά είναι απόλυτη ευκαιρία…

Για τους νέους μετόχους… η ΑΜΚ της Πειραιώς είναι απόλυτη ευκαιρία

Το bankingnews με απόλυτα σαφή τρόπο, έχει αναλύσει γιατί η αύξηση για τους παλαιούς μετόχους είναι καταστροφή.
Όχι καταστροφή… απλή αλλά βιβλική.
Όμως για τους νέους μετόχους, αυτούς δηλαδή που θα προσελκύσει η Goldman Sachs και η UBS και η διοίκηση Μεγάλου της Πειραιώς να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου του 1 δισεκ. ευρώ είναι τρομερή επενδυτική ευκαιρία.
Ουσιαστικά από το 1 δισεκ. τα 750 εκατ θα τα επενδύσουν οι επενδυτές με δημόσια προσφορά και τα 250 εκατ το ΤΧΣ οπότε μιλάμε για μια αύξηση με ιδιωτικά κεφάλαια 750 εκατ ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό;
Επειδή η Πειραιώς πωλείται για 1 δισεκ. ευρώ δηλαδή το 1 δισεκ. θα αγοράσει τα 7 δισεκ. κεφάλαια της τράπεζας, αυτό συμβαίνει, και οι ιδιώτες θα εισφέρουν 750 εκατ θα υπάρξει εντυπωσιακός συνωστισμός στην πόρτα της εισόδου και όχι της εξόδου στην τράπεζα Πειραιώς.
Πρακτικά θα μπορούσαν οι προσφορές για τα 750 εκατ να φθάσουν έως και 3 με 4 δισεκ. ευρώ όπερ σημαίνει προσφορές στην δημόσια προσφορά που υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό των 750 εκατ των ιδιωτών και όχι το 1 δισεκ. που περιλαμβάνει και τα 250 εκατ του ΤΧΣ… συνολικά 5,3 φορές… υπερκάλυψη.
Μάλιστα υπάρχει επενδυτής – μόνο ένας από τους 40-50 που έχουν διερευνηθεί που θέλει να επενδύσει… 250 εκατ ευρώ.
Εάν αυτό επιβεβαιωθεί – που θα επιβεβαιωθεί – οι δύο επόμενες ερωτήσεις είναι οι εξής.
Γιατί η Πειραιώς υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. και δεν επιχειρεί να αντλήσει 2 ή 3 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια;
Επίσης αφού είναι τέτοια ευκαιρία – που είναι στην πραγματικότητα – γιατί το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ δεν συμμετέχει όσο πιο ενεργά μπορεί;

Ισχυρό κίνητρο για να εξετάσουν αυξήσεις… δυο ακόμη τράπεζες

Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή, τα νέα δεδομένα στην Πειραιώς… δρομολογούν ευρύτερες εξελίξεις.
Υπάρχουν δύο τράπεζες στην Ελλάδα που παρακολουθούν με προσοχή την δημόσια προσφορά της Πειραιώς, θέλουν να δουν το ενδιαφέρον των ξένων που θα είναι εκρηκτικό… ώστε να εξετάσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Με δεδομένη την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς δυο ακόμη διοικήσεις μεγάλων συστημικών τραπεζών μελετούν το σοβαρό ενδεχόμενο να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Βέβαια αύξηση με άσκηση δικαιωμάτων και αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά… διαφέρει και διαφέρει πολύ αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει, είναι εάν τα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν.
Η επιτυχής αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς θα οδηγήσει ακόμη δύο τράπεζες να προχωρήσουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Ο χορός των αυξήσεων κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες έχει ξεκινήσει.
Κανείς δεν θα το επιβεβαιώσει… αλλά όταν οι προσφορές στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς μετατραπούν σε υπερπροσφορές και μεγάλη υπερκάλυψη… όλοι θα αλλάξουν στρατηγική ακόμη και οι κατοικοεδρεύοντες στην 95 Wellington Street West Suite 800.

Σημαντική αραίωση για τους υφιστάμενους μετόχους

Σύμφωνα με τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση, η προτεινόμενη αναδιάρθρωση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια που τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό dilution των θέσεων των υφιστάμενων μετόχων.
Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει reverse split με αναλογία 16,5, ώστε να αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από τα τρέχοντα 6 ευρώ στα 99 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον αριθμό των μετοχών από 831,1 εκατομμύρια στα 50,4 εκατομμύρια, χωρίς καμία αλλαγή στο υπάρχον συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 4,99 δισ. ευρώ.
Στη συνέχεια, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα μειωθεί από 99 ευρώ σε 1 ευρώ και με 50,4 εκατ. κοινές μετοχές σε κυκλοφορία, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου από 4,99 δισ. ευρώ στα 50,4 εκατ. ευρώ.
Το προκύπτον αποθεματικό ύψους 4,94 δισ. ευρώ θα διατηρηθεί ως κέρδος, αντισταθμίζοντας έτσι μερικές από τις απώλειες προηγούμενων ετών στα ίδια κεφάλαια.
Στη συνέχεια, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω προσφοράς, η οποία, με ονομαστική αξία 1 ευρώ/ μετοχή, θα είχε ως αποτέλεσμα 1,05 δισ. κοινές μετοχές, από 50,4 εκατομμύρια.
Υποθέτοντας τη μη συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων στη μελλοντική προσφορά, τότε το μερίδιο τους θα μειωνόταν σε <5% μετά την αύξηση των μετοχών.
Δεδομένης της αραίωσης και της δομής της προσφοράς, η JP Morgan προτείνει οι νέοι επενδυτές να περιμένουν τη διαδικασία του book building για οποιαδήποτε συμμετοχή.

 

Το 1 ευρώ στην τιμή της αύξησης συνεπάγεται αποτίμηση 0,24x pro-forma σε όρους P / TBV

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης προσφοράς είναι ότι δεν προσφέρει δικαιώματα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους, αν και η διοίκηση πρότεινε νωρίτερα ότι μπορεί να δοθεί προτιμησιακή κατανομή σε ορισμένους.
Με βάση αυτό, η JP Morgan πιστεύει ότι αυτή η δομή επιτρέπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να «μειώσει τη συμμετοχή του» χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιτυχία της προσφοράς.
Υποθέτοντας την αύξηση κεφαλαίου στο 1 δισ. ευρώ και άλλες δράσεις, αλλά και την λογιστική εκκαθάριση 19 δισ. ευρώ NPEs ως μέρος του προγράμματος «Sunrise», η JP Morgan αποτιμά την pro forma TBV στα 4,25 ευρώ / μετοχή.
Ενώ η τιμή της προσφοράς δεν έχει ακόμη καθοριστεί, χρησιμοποιώντας την ονομαστική αξία 1 ευρώ ως οροφή, φτάνουμε στην αποτίμηση του 0,24x σε όρους P / TBV για την προσφορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας