Καταγγελία: Πλάνο διάλυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του νέου Οργανισμού

1879
Εκπαίδευση

Με ανοιχτή τους επιστολή προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), τρία μέλη της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων αναφέρονται και στηλιτεύουν τον προτεινόμενο Οργανισμό του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Όπως καταγγέλλουν, με το νέο Οργανισμό, απαξιώνεται το ίδρυμα μέσω της κινητικότητας των μόνιμων υπαλλήλων, εξαφανίζονται οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, υποβαθμίζονται υπηρεσίες κτλ.

«Με βάση το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, εμείς κρατικοί υπάλληλοι είμαστε, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε με υποχρεωτική κινητικότητα στην Αλεξανδρούπολη ή στη ΣΤ’ εφορία Αθηνών (που, παρεμπιπτόντως, συγχωνεύτηκε με μερικές άλλες με το νέο Οργανισμό του αρμόδιου υπουργείου…), το πλάνο διάλυσης ενός από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εμμέσως πλην σαφώς συναινείτε με τη σύνταξη αυτού του Οργανισμού, θα το δείτε κατά πάσα πιθανότητα μόνοι σας. Εμείς μάλλον δε θα είμαστε εδώ», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Μαρλέν Λογοθέτη, γενικής γραμματέα Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και μέλους Κεντρικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

  • Σπύρου Ανδριώτη, ειδικού γραμματέα Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και μέλους Κεντρικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

  • Σωτήρη Γυφτόπουλου, μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ

κ. Πρύτανη,

σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό που παρουσιάζετε σήμερα, σε πρόσφατη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τις πρυτανικές αρχές, μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα μας ενημερώνατε γι’ αυτόν πριν ολοκληρωθεί, ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Αυτό δε συνέβη. Λόγω περιορισμένου χρόνου, μερικές παρατηρήσεις μόνο σε σχέση με το γενικό πνεύμα που τον διαπνέει.

– Στον Οργανισμό που παρουσιάζετε:

Δεν υπάρχουν σειρά στοιχείων που προβλέπονται στο ν. 4178/2013, σύμφωνα με τον οποίο συντάσσονται οι Οργανισμοί, στοιχεία που αναφέρετε στη σελίδα 6. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι καλύπτονται τα σημεία α και β (αποστολή φορέα, στρατηγικοί σκοποί και αρμοδιότητες διευθύνσεων και τμημάτων, κ.α.), δεν καλύπτεται το σημείο γ, δηλαδή η αναφορά στο προσωπικό ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, κ.α., και στα περιγράμματα καθηκόντων και θέσεων. Ο Οργανισμός που παρουσιάζετε σήμερα λοιπόν δεν είναι πλήρης. Πρόκειται να φέρετε νέα εκδοχή που θα περάσει με ακόμα πιο συνοπτικές διαδικασίες;

– Στον Οργανισμό παρατηρούνται κάποια παράδοξα:

1. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στους τομείς της φύλαξης και της καθαριότητας, ούτε στους εργαζόμενους σε αυτούς. Στον Οργανισμό εμφανίζεται ένα Ίδρυμα που ούτε καθαρίζεται, ούτε φυλάσσεται. Κι επειδή προφανώς δε συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η παράλειψη αυτή δεν έγινε εκ παραδρομής, αλλά επειδή, στους τομείς αυτούς, εφαρμόζετε τη διαδικασία του «outsourcing» (της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες) που προβλέπεται εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν από τις μνημονιακές συμφωνίες, για το δημόσιο. Συμβατή με αυτή τη λογική είναι η μία και μόνη σχετική αναφορά που γίνεται στο Τμήμα προσωπικού επιστασίας (σελ. 11) το οποίο έχει «αρμοδιότητες για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων […] και το συντονισμό και έλεγχο» του αντίστοιχου προσωπικού (προφανώς αυτό  μόνο χρειάζεται για τους εργολαβικούς εργαζόμενους…).

2. Οι τεχνικές υπηρεσίες υποβιβάζονται σε κομμάτι της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (σελ. 18). Υποθέτουμε ότι, στο σημείο αυτό, εφαρμόζετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανασυγκρότησης (την οποία αναφέρετε στη σελ. 7), σύμφωνα με την οποία «ως αυτονόητη προκύπτει η […] κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή […] υπολειτουργούν». Μια και η «πολυπλοκότητα και ο όγκος του εκτελούμενου έργου» των τεχνικών υπηρεσιών έχει περιοριστεί, αφού το μεγαλύτερο μέρος του έχει ήδη δοθεί στους εργολάβους, ενδεχομένως υποβαθμίζονται σε τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών για να ρυθμίζεται καλύτερα το μόνο «φλέγον» ζήτημα που απομένει, η πληρωμή των εταιρειών…

– Για το προσωπικό, αναφέρετε ότι το Ίδρυμα «απασχολεί περίπου 3.000 ανθρώπους», διοικητικούς, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, μέλη ΔΕΠ (σελ. 5).

1. Οι συμβασιούχοι κι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι άφαντοι. Αλήθεια γιατί; Ποιος στηρίζει 140 ΠΜΣ, 226 εργαστήρια και 77 κλινικές που αναφέρονται στον Οργανισμό; Την καθαριότητα, τη φύλαξη, τις βιβλιοθήκες, τον ΕΛΚΕ, κ.α.; Πόσες είναι οι υπηρεσίες που εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο από μόνιμους και ΙΔΑΧ εργαζόμενους; Αρκούν αυτοί για την κάλυψη όλων των πάγιων και διαρκών αναγκών;

2. Με την «παράλειψη» αυτή, προκύπτει ότι δεν αντιστοιχεί ούτε καν 1 εργαζόμενος ανά μέλος ΔΕΠ (1.078 έναντι 1.700), αλλά όλα λειτουργούν άριστα. Αν αξιοποιήσουν αυτό το «στοιχείο» κυβερνητικοί παράγοντες, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα…

3. Επιμένετε να λέτε ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στηρίζει ακαδημαϊκά και διοικητικά 39.809 ενεργούς και 101.972 εγγεγραμμένους φοιτητές, 10.851 μεταπτυχιακούς, 14.216 υποψήφιους διδάκτορες. Αφού δηλώνετε ότι 3.000 άνθρωποι κάνουν αυτό το υπεράνθρωπο κατόρθωμα, τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν κανένα λόγο να εγκρίνουν νέες οργανικές θέσεις.

4. Κι όλα αυτά, ενώ, όπως λέτε, «το κρίσιμο έτος 2013-14 το σύνολο των διοικητικών […] μειώθηκε δραστικά ως αποτέλεσμα του νόμου για τη διαθεσιμότητα», λόγω συνταξιοδοτήσεων, μετατροπής διοικητικών σε ΕΔΙΠ, κ.α. Άρα, και μειώθηκε δραστικά το προσωπικό, και το Ίδρυμα, όχι απλώς τα βγάζει πέρα, αλλά προχωράει και σε επιτεύγματα. Δυστυχώς, αυτή η προσέγγιση δικαιώνει, εκτός ΕΚΠΑ, την επιχείρηση της διαθεσιμότητας. Και ανοίγει την πόρτα για την εφαρμογή της υποχρεωτικής κινητικότητας του ν. 4440/2016 (άρθρο 9, παρ. 2) εις βάρος του Ιδρύματος (από το ΕΚΠΑ προς άλλους φορείς).

– Αναφέρατε ότι προχωρήσατε τις διαδικασίες για σύνταξη νέου οργανισμού προκειμένου να μπείτε στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) του ν. 4440/2016, για να διασφαλίσετε θέσεις κινητικότητας προς το Ίδρυμα.

1. Προϋπόθεση ωστόσο για αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Εσείς όμως, εφαρμόζοντας το ν. 4024/2011 (με τον οποίο καταργήθηκε κατ’ ουσίαν η έννοια των οργανικών θέσεων, χαρακτηρίστηκε πλεονάζον ένα μέρος του προσωπικού και ξεκίνησε η διαδικασία της διαθεσιμότητας) καταργήσατε, το Φεβρουάριο του 2017 (σε τροποποίηση απόφασης της 10ης/5/2012 προηγούμενης πρυτανικής αρχής), 262 κενές θέσεις (ΦΕΚ 784/τ. Β’/13.3.2017, διόρθωση του ΦΕΚ 2429/τ. B’/4.9.2012). Απομένουν 197 κενές θέσεις που θα καταργηθούν με υπουργική απόφαση κατά βούληση του υπουργού, όπως προβλέπει ο νόμος.

2. Άρα κενές θέσεις για κινητικότητα δε θα έχει το ΕΚΠΑ. Κι αν ακόμα προσθέσετε στον Οργανισμό μερικές, έχετε ως Διοίκηση καμιά εγγύηση ότι το Υπουργείο θα τις εγκρίνει, παρότι η -προηγούμενη, νυν και επόμενη- κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για «μείωση του κράτους» και «ευέλικτο, επιτελικό δημόσιο»;

3. Όπως ήδη αναφέραμε, από τον Οργανισμό λείπει το προσωπικό ανά κλάδο. Όταν θα προστεθεί, θα εφαρμόσετε την εγκύκλιο της 2ας/3/2017 (εγκύκλιο βασική για την εφαρμογή της πολιτικής συρρίκνωσης του δημοσίου), σύμφωνα με την οποία όλο το ΥΕ προσωπικό θα μεταφερθεί σε έναν κλάδο «ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού», όλοι οι ΔΕ τεχνικοί σε έναν κλάδο «ΔΕ τεχνικού» κι οι «αμιγώς» διοικητικοί θα συμπτυχθούν σε ελάχιστους κλάδους. Όλοι αυτοί οι κλάδοι θα αποτελούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, «δεξαμενές» για –υποχρεωτική- κινητικότητα. Θα εμφανιστεί λοιπόν έτσι «υπεράριθμο» (κατά τη μνημονιακή λογική) ΥΕ βοηθητικό και ΔΕ τεχνικό προσωπικό (το οποίο μάλιστα αντιστοιχεί σε υποβαθμισμένες Διευθύνσεις στον Οργανισμό που εσείς συντάσσετε) κι εξαιρετικά «υπεράριθμο» διοικητικό προσωπικό. Κι αυτό θα αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του προσωπικού του ΕΚΠΑ.

4. Ο Οργανισμός του ΕΚΠΑ θα συμπεριληφθεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργείται με το άρθρο 16 του ν.4440/2016, που αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται οι οργανικές μονάδες όλων των φορέων, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας τους. Το κράτος έχει πλέον τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να συγκρίνει, με βάση -μνημονιακής έμπνευσης- δείκτες, το προσωπικό των φορέων και να το αναπροσαρμόζει κατά το δοκούν. Ξέρουμε όλοι που οδήγησαν παρόμοιες διεργασίες στο παρελθόν.

5. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική κινητικότητα του προσωπικού του ΕΚΠΑ προς άλλους φορείς, προς γκισέ εφοριών π.χ., όπου η κατάσταση είναι ασφυκτική και οι ανάγκες τεράστιες. Πιστεύετε ότι, απέναντι σε υπηρεσίες με παρόμοια χαρακτηριστικά, θα μπορέσει το ΕΚΠΑ να τεκμηριώσει ότι έχει «έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες» και άρα να ζητήσει θέσεις κινητικότητας, και μάλιστα ενώ δηλώνει με κάθε επισημότητα ότι με δραστικά μειωμένο προσωπικό τα βγάζει πέρα;

– Θυμίζουμε και πάλι ότι η κατάρτιση των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο νόμων που οδήγησαν στην κατάργηση υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα του προσωπικού, νόμων που, σε κάθε άρθρο τους, επαναλαμβάνονται μονότονα φράσεις όπως «κατάργηση, συγχώνευση φορέων και υπηρεσιών», «κατάργηση, μεταφορά θέσεων πλεονάζοντος προσωπικού». Να θυμίσουμε επίσης ότι η θεμελιώδης λογική που διέπει τους Οργανισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους που αναφέρετε στο κείμενο, εκφράζεται χαρακτηριστικά από την υποχρέωση του φορέα, αν έχει τμήματα, σημαντικά, που υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, πόρων, κ.α., αντί να τα ενισχύσει, να τα κλείσει.

– Μετά απ’ όλα αυτά, αν πιστεύει κανείς στις καλές προθέσεις της κυβέρνησης και των –εσχάτως επονομαζόμενων- θεσμών και δεν περιμένει ακραία μέτρα όπως διαθεσιμότητα, υποχρεωτική κινητικότητα, κ.α., μάλλον απατάται. Εσείς προφανώς δεν πιστεύετε στις καλές προθέσεις τους, και ανησυχείτε μήπως μειωθεί κι άλλο το προσωπικό του ΕΚΠΑ, γι’ αυτό και αποκρύπτετε τους μισούς εργαζόμενους του Ιδρύματος (συμβασιούχους και εργολαβικούς) και επιμένετε ότι 1.078 διοικητικοί καλύπτουν 130.000 φοιτητές.

Κλείνοντας, κ. Πρύτανη,

Επειδή, με βάση το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, εμείς κρατικοί υπάλληλοι είμαστε, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε με υποχρεωτική κινητικότητα στην Αλεξανδρούπολη ή στη ΣΤ’ εφορία Αθηνών (που, παρεμπιπτόντως, συγχωνεύτηκε με μερικές άλλες με το νέο Οργανισμό του αρμόδιου υπουργείου…), το πλάνο διάλυσης ενός από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εμμέσως πλην σαφώς συναινείτε με τη σύνταξη αυτού του Οργανισμού, θα το δείτε κατά πάσα πιθανότητα μόνοι σας. Εμείς μάλλον δε θα είμαστε εδώ.

Πηγήergasianet.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας