Θλιβερή πρωτιά Ελλάδας στη μερική απασχόληση-υποαπασχόληση ανάμεσα στις 28 χώρες ΕΕ!

939
μειώσεις
Απόλυτη κυριαρχία της ευέλικτης-προσωρινής εργασίας («GIG LaborMarket»)
Σοκάρουν τα στοιχεία της Eurostat!

Αρνητικό ρεκόρ στη μερική απασχόληση και την υποαπασχόληση για το έτος 2018 σε ολόκληρη την ΕΕ (28 κράτη) κατέχει η χώρα μας!

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2018, το 70% των Ελλήνων δήλωσαν ότι καταλήγουν στη μερική απασχόληση και την υποαπασχόληση λόγω αδυναμίας εξεύρεσης θέσης πλήρους ωραρίου-απασχόλησης.

Ειδικότερα:

31,2 εκατομμύρια γυναίκες και 9,5 εκατομμύρια άνδρες, ηλικίας 20 έως 64 ετών εργάστηκαν με μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει το 19% της συνολικής απασχόλησης.

●Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο κύριος λόγος για την εργασία με μειωμένο ωράριο ήταν ότι δεν μπορούν να βρουν εργασία με πλήρες ωράριο (26%) και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι πρέπει να φροντίσουν προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή μέλη με ειδικές ανάγκες 24%).

●Οι άνδρες (36%) ανέφεραν ότι εργάζονταν με μειωμένο ωράριο επειδή δεν βρίσκουν εργασία με πλήρες ωράριο, ενώ στην ίδια απάντηση το ποσοστό των γυναικών είναι 23%.

●Όμως η εργασία με μερική απασχόληση για την φροντίδα παιδιών ή ανίκανων ενηλίκων αναφέρθηκε συχνότερα από γυναίκες (29%) έναντι των ανδρών (6%).

Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα στον ιστότοπο της Eurostat  (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190918-1), η Ελλάδα κατέχει θλιβερή πρωτιά στη μερική απασχόληση λόγω της έλλειψης πρόσβασης στην εργασία πλήρους απασχόλησης, ενώ η Εσθονία την τελευταία.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το μερίδιο των ατόμων που εργάζονταν με μερική απασχόληση επειδή δεν μπορούσαν να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης διέφεραν σημαντικά.

Ειδικότερα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

-Το υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στην Ελλάδα (70%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (66%), την Κύπρο (65%) και τη Βουλγαρία (59%).

-Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Εσθονία (6%), ακολουθούμενα από το Βέλγιο, την Τσεχία και τη Σλοβενία ​​(7% το καθένα) και τις Κάτω Χώρες (8%).

-Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών στην ΕΕ, 230 εκατομμύρια απασχολούνταν το 2018, 17 εκατομμύρια ήταν άνεργοι και 134 εκατομμύρια ήταν οικονομικά αδρανείς.

-Περίπου 8 στους 10 από αυτούς που απασχολούνται στην ΕΕ, εργάστηκαν με πλήρες ωράριο (184 εκατομμύρια) και 2 στους 10 μερικής απασχόλησης (46 εκατομμύρια).

-Μεταξύ αυτών των 46 εκατ. που εργάζονται με μειωμένο ωράριο, 8 εκατ. ήταν υποαπασχολούμενοι στην ΕΕ ενώ προτιμούν να εργάζονται περισσότερο.

Αυτό αντιστοιχεί στο 1/518%) όλων των εργαζομένων με μερική απασχόληση και στο 4% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2018, ενώ τα 2/3 αυτών των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση ήταν γυναίκες (66%).

-Το 2018, το ποσοστό των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση στο σύνολο των εργαζομένων με μερική απασχόληση παρουσίαζε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων με μερική απασχόληση ηλικίας 15 έως 74 ετών επιθυμούσε να εργάζονται περισσότερες ώρες στην Ελλάδα (70% των εργαζομένων με μερική απασχόληση) και στην Κύπρο (52%), ακολουθούμενη στενά από την Ισπανία (45%) και την Πορτογαλία (37%).

-Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, η Τσεχία (5%) κατέγραψε τα χαμηλότερα μερίδια εργαζομένων με μειωμένο ωράριο, ακολουθούμενες από τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία (9%), το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία (10%).

-Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, εκτός της Ρουμανίας (36% γυναίκες), Βουλγαρία και Μάλτα (και οι δύο 50%).

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
Η Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας