ΕΦΚΑ εναντίον ΕΦΚΑ!

1451
νόμος

 

Διευθυντές του ΕΦΚΑ αποκαλύπτουν…. παραβάσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ!!

Εμπαιγμός των συνταξιούχων η ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρος Σέμπος, (Σ60/14/704781/07-06-2019) σχετικά με τις διαμαρτυρίες των συνταξιούχων που αφορούν τον λανθασμένο επανυπολογισμό των συντάξεων, και που ισχυρίζεται (ψευδώς) ότι τάχα… δεν υποχρεούται να ενημερώσει (επαρκώς) τους συνταξιούχους για τα νέα ποσά της σύναξής τους, που πρόεκυψαν από τον επανυπολογισμό.

Παρά την ρητή διάταξη του ίδιου νόμου ότι τα νέα αυτά ποσά θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στους συνταξιούχους στις 31/12/2018. Παρά ακόμα τις αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη, που σε αυστηρό τόνο καλεί τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων, όχι μόνο να διορθώσουν τις λανθασμένες συντάξεις αλλά (εντός συντομότερου δυνατού χρόνου) να δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνομολογούν τα νέα ποσά, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας του επανυπολογισμού.

Τους λόγους βέβαια των παραβάσεων του διοικητή του ΕΦΚΑ, και γιατί δεν φανερώνει τον επανυπολογισμό των συντάξεων και γιατί δεν χορηγεί επαρκεί στοιχεία, τους έχουμε αναδείξει και καταγγείλει πολλές φορές, τώρα, το επιβεβαιώνουν και διευθυντές του ΕΦΚΑ.

Όπως έχουμε τονίσει ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων έγινε κατά παράβαση του 4387/2016, κατά συνέπεια όλες οι συντάξεις είναι ελλειμματικές. Δηλαδή δεν συνυπολογίστηκαν οι επιπλέον εισφορές (βαρέων, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, παράλληλη ασφάλιση, 13ου– 14ου μισθού) όπως προβλέπεται από τον 4387/2016 και χορηγείται στις νέες. Αυτή είναι η αλήθεια.

Η αλήθεια αυτή συνομολογείται πλέον και από πλήθος αποφάσεων διευθυντών του ΕΦΚΑ (αφήνοντας έκθετο τον διοικητή του ΕΦΚΑ), αφού οι νέες συντάξεις έως 31.12.2018 θα πρέπει να υπολογίζονται και με τον παλαιό και με τον νέο τρόπο. Έτσι καταδεικνύονται τόσο οι διαφορές όσο και οι κλοπές από τον παράνομο επανυπολογισμό, ποσά που ξεπερνούν τα 2,5 εκ. ευρώ ετησίως.

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε παράδειγμα με απόφαση διευθυντή, όπου η κλοπή της παράνομης παρακράτησης ανέρχεται στα 369,41 ευρώ.

Αποδείξεις διευθυντών ΕΦΚΑ

Το παράδειγμα απόφασης διευθυντή που παραθέτουμε, αφορά συνταξιούχο του τέως ΙΚΑ ΤΕΑΜ (με 42 έτη ασφάλισης και στην 28η ασφαλιστική κλάση) με αίτηση συνταξιοδότησης 9.1.2017 υπολογιζόμενη και με τους δυο τρόπους, όπως:

 Α. Με τον παλαιό τρόπο:

Καθόσον το ποσοστό αναπλήρωσης για 42 έτη είναι 87.5% και ο τεκμαρτός μισθός της 28ης Α.Κ. 2.374 ευρώ, το βασικό ποσό είναι (2374Χ87,5%) 2.077,43 ευρώ. Ενώ μετά τις μνημονιακές παρακρατήσεις το καταβαλλόμενο (προ φόρου) ποσό είναι 1.392,29 ευρώ.

Β. Με τον νέο τρόπο:

Βάση τον νέο νόμο δικαιούται και λαμβάνει: Ποσό εθνικής σύνταξης 384 ευρώ. Ποσό ανταποδοτικής σύνταξης: Ο συντελεστής αναπλήρωσης για τα 42,38 έτη ασφάλισης είναι 47,57% . Λόγω του ότι είχε επιπλέον εισφορές (20 μήνες βαρέα) λαμβάνει προσαύξηση 0,4464% σύνολο 48,016%.

Από το γεγονός ότι ο εν λόγω συνταξιούχος είχε επιπλέον εισφορές λόγω 13ου&14ου μισθού οι συντάξιμες αποδοχές, που υπολογίζεται η σύνταξη προσαυξάνονται στα 2.869,24 ευρώ, αντί τα 2.374 ευρώ του μέσου μηνιαίου μισθού.

Συνεπώς, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης είναι (2.869,24 Χ 48,0164%) 1.377,70 ευρώ. Ενώ το ποσό εθνικής & ανταποδοτικής (1.377.43 + 384) 1.761,70 ευρώ.

Στο ποσό αυτό (κατά τον ίδιο νόμο) υπάρχει παρακράτηση 6% (105,7 ευρώ) λόγω Εισφοράς Αλληλεγγύης & 6% (99,36 ευρώ) για Ασθένεια, σύνολο 205,06 ευρώ. Άρα, το (προ φόρου) ποσό που λαμβάνει ο εν λόγω συνταξιούχος είναι ( 1.761,70 – 205,06) 1.556,64 ευρώ.

Η απόφαση διευθυντή

Παρατηρήσεις

Ο εν λόγω συνταξιούχος λοιπόν (σύμφωνα με την απόφαση διευθυντή) ως παλαιός συνταξιούχος, θα δικαιούταν και θα ελάμβανε (προ φόρου) ποσό 1.392,29 ευρώ, ενώ ως νέος, δικαιούται και λαμβάνει το (προ φόρου) ποσό… 1.556,64 ευρώ, διαφορά.. 164,35 ευρώ.

Αυτές τις διαφορές (κλοπές) κρύβει ο διοικητής του ΕΦΚΑ, αυτός είναι και ο λόγος που δεν φανερώνει τον επανυπολογισμό! Αυτό αποδεικνύεται και από την παραπάνω απόφαση διευθυντή.

Παραβάσεις

Συνέπεια των παραβάσεων αυτών, όλες οι παλαιές συντάξεις είναι στον αέρα και δεν υπακούουν σε κανένα νόμο, καθόσον ούτε με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ διορθώθηκαν ούτε με βάση τον ν. 4387/2016, αλλά ούτε και με τις νέες συντάξεις συμβαδίζουν.

Αποτέλεσμα της παρανομίας αυτής από τη μη ορθή εφαρμογή του ν. 4387/2016, οι παλαιοί (2εκ.) συνταξιούχοι στερούνται μεγάλα χρηματικά ποσά ύψους (μεσοσταθμιστικά) περί τα 1.250 ευρώ ετησίως ενώ για τους 600.000 ( Βαρέα, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, παράλληλη ασφάλιση) οι παράνομες παρακρατήσεις ανέρχονται στα 2.500 ευρώ ετησίως σύνολο δηλαδή 2,5 δις ευρώ ετησίως.

Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή την αλήθεια κρύβουν το υπουργείο εργασίας και ο διοικητής του ΕΦΚΑ!! 

 

*Κώστας Νικολάου Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μέλος

Διοικούσας επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας