ΕΝΥΠΕΚΚ: Πρωτοφανείς ανατροπές στο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο!

897
μείωση
Σκληρά μέτρα σε βάρος των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα!
Η πανδημία ας μην γίνει αφορμή για περαιτέρω φτωχοποίηση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

 Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση οδηγεί σε μεγάλες ανατροπές των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και προστατευτικών εργατικών διατάξεων που ίσχυσαν για δεκαετίες και σεβάστηκαν ακόμη και οι δανειστές.

Η εξαγγελία τους δυστυχώς δεν συνοδεύτηκε ούτε από τη διαβεβαίωση ότι ευθύς αμέσως, μετά την πάροδο της πανδημίας, τα δικαιώματα αυτά θα αποκατασταθούν πλήρως με αναδρομική ισχύ.

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών ότι, στις δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα, θα διευκολύνονταν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που πλήττουν υπέρμετρα αυτούς και τις οικογένειές τους, ενώ διευκολύνουν τους επιχειρηματίες.

Ουσιαστικά δηλαδή με τις εξαγγελίες ακυρώνονται διαχρονικές προστατευτικές των εργατικών δικαιωμάτων διατάξεις που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη φύση και το περιεχόμενο της εργασιακής σχέσης.

Τα μέτρα της κυβέρνησης, που διαπνέονται από πρωτοφανή σκληρότητα σε βάρος των ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων, είναι κυρίως τα εξής:

α)Η στέρηση για την περίοδο από 18/3/2020 έως 30/4/2020 μεγάλου τμήματος του μισθού από εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, αφού για 1,5 μισθό και Δώρο Πάσχα που θα ελάμβαναν για το ανωτέρω διάστημα, τώρα θα λάβουν μόνο 800 ευρώ, χωρίς να αναλαμβάνεται ρητή και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος υποχρέωση αναδρομικής αποκατάστασής τους!!

Παράδειγμα: Μισθωτός με 1.000 ευρώ μηνιαίο μισθό, θα λάβει για το χρονικό διάστημα από 18/3/2020 έως 30/4/2020 800 ευρώ, ενώ έπρεπε να λάβει 1.500 ευρώ ως μισθό συν 500 ευρώ ως Δώρο Πάσχα, ήτοι 2.000 ευρώ!!

Δηλαδή θα έχει απώλεια ύψους 1.200 ευρώ!!

β)Η δυνατότητα όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων και εργοδοτών, ακόμη και αυτών που πλήττονται λιγότερο ή καθόλου από την κρίση, να θέσουν για το ίδιο χρονικό διάστημα (18/3/2020-30/4/2020), το σύνολο ή τμήμα του προσωπικού τους σε καθεστώς «αναστολής» της εργασιακής σχέσης, επωφελούμενοι έτσι της αντίστοιχης μισθολογικής δαπάνης που όφειλαν να καταβάλουν για το ίδιο διάστημα.

γ)Η προστασία από απόλυση των εργαζομένων που μπαίνουν σε καθεστώς «αναστολής» εργασιακής σχέσης, μόνο για ισόχρονη περίοδο αντίστοιχης της περιόδου αναστολής.

Η ρύθμιση αυτή-«Δούρειος Ίππος» παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προβούν ελεύθερα σε απολύσεις, μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

δ)Η «νομιμοποίηση» από την κυβέρνηση των 80.000 απολύσεων και αναγκαστικών παραιτήσεων που έλαβαν χώρα από 1/3-17/3/2020. Οι απολυμένοι αυτοί θα λάβουν ομοίως το επίδομα των 800 ευρώ ενώ η κυβέρνηση όφειλε να θεωρήσει τις απολύσεις τους άκυρες, όπως είχε δεσμευτεί.

ε)Η δυνατότητα όλων ανεξαιρέτως των εργοδοτών, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα το καλοκαίρι του 2020(;) κατά παράβαση της ισχύουσας αναγκαστικής νομοθεσίας του άρθρου 1 του ν. 1082/1980 που επιβάλλει την καταβολή του Δώρου σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύσης εργασίας και για όλες τις επιχειρήσεις μέχρι τη Μεγ.Τετάρτη (15/4/2020) σε όσους είχαν εργαστεί όλο το ανωτέρω διάστημα ή κατ’αναλογία σε όσους είχαν εργαστεί λιγότερο διάστημα ή ασυνεχώς.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

-Να ΜΗΝ νομοθετήσει τα ανωτέρω μέτρα.

-Να στηρίξει το σύνολο των εργαζομένων, των μισθωτών και των συνταξιούχων που πλήττονται και έχουν στερηθεί μεγάλο τμήμα του εισοδήματός τους λόγω της δύσκολης φάσης που διέρχεται η πολύπαθη πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης.

Η κρίση του κορονοϊού ας μην γίνει αφορμή για περαιτέρω απορρυθμίσεις δικαιωμάτων και θεσμών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, μετά μάλιστα και την συνεχιζόμενη ισχύ του μνημονιακού νομοθετικού πλέγματος.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας