Αυθαίρετες μειώσεις στις συντάξεις. Το Υπουργείο εργασίας ακόμα δεν έχει πάρει θέση

3621

Χάος και αλαλούμ με τις συντάξεις. Σε απόγνωση οι συνταξιούχοι. Όχι μόνο από τις συνεχείς περικοπές και την εξαΰλωση των συντάξεων, αλλά και από το δυσνόητο τρόπο των συνεχών περικοπών. Παρόλα αυτά, μένουν έκπληκτοι όταν ξαφνικά ανακαλύπτουν, αδικαιολόγητες και «φουσκωμένες» παρακρατήσεις, χωρίς ωστόσο, μέχρι σήμερα, να έχουν δικαιωθεί.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) που δεν παρακολουθεί (σωστά) τις μεταβολές των συντάξεων, με αποτέλεσμα, να παρακρατούνται υπέρμετρα – αδικαιολόγητα ποσά που αρχίζουν από 1 ευρώ και ξεπερνούν τα 150!!

Σημειωτέον, η ΗΔΙΚΑ, από τον Ιούλιο του 2015, σταμάτησε και τις μηνιαίες εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων!!

ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ TA «ΛΑΘΗ»

Το θέμα των «λαθών» εντοπίζεται (κατά βάση) στις παρακρατήσεις του Ν.4093/2012, που ως γνωστό, ο συντελεστής παρακράτησης εξαρτάται όχι από τη μια σύνταξη, αλλά από το άθροισμα κύριας και επικουρικής ή και πολλαπλών συντάξεων εφόσον υπάρχουν. Αυτό υποχρεώνει την ΗΔΙΚΑ, να παρακολουθεί τις μεταβολές και των υπολοίπων συντάξεων, και αναλόγως να τις κατατάσσει στον αντίστοιχο συντελεστή, το οποίο όμως δεν τηρεί.

Ενώ, λοιπόν, μειώθηκαν οι επικουρικές, (8-9-10/2016) συνεπώς και ο συντελεστής παρακράτησης, η ΗΔΙΚΑ, για αδιευκρίνιστους λόγους, δεν άλλαξε τους συντελεστές και συνεχίζει να παρακρατεί υπέρογκα και αδικαιολόγητα ποσά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΟΥ Ν.4093/2012

Λόγω του εύρους των «λαθών» και για πληρέστερη ενημέρωση, παραθέτουμε διατάξεις του Ν.4093/2012, και της Εγκύκλιου του ΙΚΑ (αρ. 81/14/12/2012) όπου από την 1-1-2013, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται ως εξής:

Το ποσοστό μείωσης εξαρτάται κάθε φορά, από το άθροισμα κύριας και επικουρικής, αφού αφαιρεθούν οι προηγούμενες μειώσεις (δηλαδή της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του Ν.4024/11 & Ν. 4051/12) πλην της εισφοράς ασθένειας. Συνεπώς:

α. Για άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000,01 € και έως 1.500,00 ευρώ, μείωση κατά 5%. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

β. Για άθροισμα συντάξεων από 1.500,01 ευρώ και έως 2.000,00 ευρώ, μείωση κατά 10%. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

γ. Για άθροισμα συντάξεων από 2.000,01 ευρώ και έως 3.000,00 ευρώ, μείωση κατά 15%. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

δ. Για άθροισμα συντάξεων από 3.000,01 ευρώ και άνω, μείωση κατά 20%. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Αυθαιρεσίες και παραλογισμοί χωράς όρια. Ως γνωστό, το προηγούμενο διάστημα (τους μήνες 8/9/10/2016) όλες οι επικουρικές συντάξεις «επανυπολογίστηκαν». Δηλαδή, άλλες μειωθήκαν και άλλες εξαφανιστήκαν. Αυτό άλλαξε ριζικά και το άθροισμα κύριας και επικουρικής. Παρόλα αυτά, οι συντελεστές παρακράτησης, (του Ν. 4093) παραμένουν οι ίδιοι!! Αποτέλεσμα; Εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, με αυθαίρετες – παράνομες παρακρατήσεις έως και 5% της κάθε σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ

Με δυο παραδείγματα, θα αναδείξουμε και τον τρόπο και το μέγεθος των αυθαιρεσιών:

Παράδειγμα 1: Έστω συνταξιούχοι, πριν από το Νόμο 4093/2012, είχαν άθροισμα συντάξεων (1.300 κύρια + 300 επικουρική) 1.600 ευρώ. Το ποσοστό μείωσης είναι 10%, άρα, 130 ευρώ για την κύρια και 30 ευρώ για την επικουρική.

Με τη μείωση της επικουρικής στα 150 ευρώ, το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπολείπεται τα 1.500 ευρώ, συνεπώς και το ποσοστό μείωσης γίνεται 5%. Δηλαδή, 1.300 Χ 5% = 65 ευρώ!! Αντί λοιπόν για 65 ευρώ, συνεχίζει και τους παρακρατεί 130 ευρώ!! Δηλαδή διαφορά περί τα 65 ευρώ!!

Παρομοίως, όταν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπολείπεται τα 1.000 ευρώ οι διαφορές απέρχονται, περί τα 50 ευρώ!! Ενώ, όταν το άθροισμα υπολείπεται τις 2.000 ευρώ, οι διαφορές περί τα 100 ευρώ!! Και όταν το άθροισμα πέφτει τις 3.000 ευρώ, οι αυθαιρεσίες κυμαίνονται στα 150 ευρώ!!

Παράδειγμα 2: Εδώ απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή, στο δεύτερο σημείο του Νόμου που λέει, το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των (1.000 –1.425 –1.800 -2.550 ευρώ), δηλαδή:

Έστω συνταξιούχοι, πριν από το Ν.4093/2012, είχαν άθροισμα συντάξεων (1.360 κύρια + 300 επικουρική) 1.680 ευρώ. Άρα 10% ποσοστό μείωσης, 136 ευρώ στην κύρια και 30 ευρώ στην επικουρική.

Με τη μείωση της επικουρικής στα 150 ευρώ. Ναι μεν το άθροισμα κύριας και επικουρικής ( 1.360 + 150 = 1.510 ) υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, ωστόσο, το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται τα 1.425 ευρώ. Συνεπώς, 1.360 – 136 = 1.224 Δηλαδή το ποσό που εναπομένει (1.224 + 150) 1.374 ευρώ. Ποσό που δεν μπορεί να υπολείπεται (1.425 – 1.374) = 51 ευρώ!! Αντί λοιπόν για (136 – 51 ) 85 ευρώ, συνεχίζουν και τους παρακρατούν 136 ευρώ!! Διαφορά 51 ευρώ!!

Παρομοίως, κάτι ανάλογο (με μεγαλύτερες ή μικρότερες διαφορές) ισχύει σε όλα τα κλιμάκια.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Και δια του λόγου το αληθές, παραθέτουμε ενημερωτικά σημειώματα, κύριας και επικουρικής σύνταξης, (τέως ΙΚΑ ΤΕΑΜ και τέως ΕΤΕΑΜ).

Η σύνταξη αυτή, το νέο άθροισμα κύριας και επικουρικής (πριν το Ν. 3093/2012) δηλαδή 1.365 – 37 = 1.328 της κύριας και 160 της επικουρικής, γίνεται 1.488 ευρώ, δηλαδή κάτω των 1.500 ευρώ. Άρα συντελεστή μείωσης 5% . Άρα ποσό μείωσης 1.328 Χ 5% = 66,40 ευρώ!!

Στην παραπάνω σύνταξη, αντί λοιπόν για 66,40 ευρώ (βάση του Νόμου), συνεχίζει και παρακρατεί 132,80 ευρώ!! Δηλαδή διαφορά 66,40 ευρώ!!

ΛΑΘΗ Ή ΝΕΑ ΗΘΗ

Εάν τα παραπάνω, δεν είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση. Το υπουργείο εργασίας, να παρέμβει άμεσα, να διορθωθούν και να επιστραφούν αναδρομικά, όλες οι αυθαίρετες – παράνομες παρακρατήσεις.

Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας