Αποκάλυψη: 2,3δις ευρώ, κλέβει…ο «επανυπολογισμός»! Νέα αναδρομικά δικαιούνται οι συνταξιούχοι!

1955
επανυπολογισμός
Πίνακες με αναλυτικά ποσά

 

Πολύ κουβέντα γίνεται για αναδρομικά που θα λάβουν (ορισμένοι) συνταξιούχοι από τις 4/10/2019. Τίποτα όμως δεν λέγεται σε σχέση με τα αναδρομικά και τις δικαστικές αποφάσεις της περιόδου έως το 2018 καθώς και για τον λανθασμένο επανυπολογισμό. Δεν λέγεται τίποτα, παρότι δεν τηρήθηκε συνολικά ο ν. 4387/2016, ο οποίος τις επέβαλε, με αποτέλεσμα οι παλαιές συντάξεις να υπολείπονται κατά… 2,3 δις ευρώ τόσο από τον νόμο αυτό όσο και από τις νέες συντάξεις!!

Αποκαλύψεις

Κατά τα πρότυπα λοιπόν του λανθασμένου επανυπολογισμού των επικουρικών και που τελικά ακύρωσε το ΣτΕ (μια κλοπή την οποία είχαμε αναδείξει εδώ και πολύ καιρό) το ίδιο συμβαίνει και με τις κύριες. Και αυτό αποδεικνύεται με αδιάσειστα στοιχεία.

Επανυπολογισμός – Παραβάσεις – Λάθη

Συγκεκριμένα σε δυο σημεία επικεντρώνονται τα λάθη. Αφενός δεν συμπεριλήφθησαν οι πρόσθετες εισφορές του 13ου-14ου μισθού, όπως προβλέπεται από το νόμο Κατρούγκαλου (κάτι που έχει υπολογιστεί στις νέες συνταξεις)  αφετέρου δεν συμπεριλαμβάνονται ορθά όλες οι ημέρες των πρόσθετων εισφορών (Βαρέα, ΔΕΚΟ –Τράπεζες, παράλληλη ασφάλιση).

1) Πρόσθετες εισφορές 13ου-14ου μισθού

Σε αντίθεση με τις νέες συντάξεις, στις παλαιές δεν συνυπολογίστηκαν οι πρόσθετες εισφορές του 13ου-14ου μισθού οι οποίες αντιστοιχούν (14Χ20/12) 23,33% – 20% ) 3,33%. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, αντί για αύξηση όπως θα προέκυπτε, εμφανίζουν… προσωπικές διαφορές!!

Το ύψος της παράβασης αυτής καταδεικνύεται μέσα από τους δυο πίνακες που παραθέτουμε και που αφορούν συντάξεις με 15 έως 40 έτη και με συντάξιμους μισθούς από 735 έως 2.374 ευρώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στην πρώτη σειρά, είναι τα – προ φόρου – ποσά των παλαιών συντάξεων μετά τις παρακρατήσεις. Στην δεύτερη σειρά είναι τα νέα επανυπολογιζόμενα – προ φόρου – ποσά και στην τρίτη οι διαφορές που είδαν οι συνταξιούχοι μετά τον ψευτοεπανυπολογισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζουμε τα πραγματικά ποσά που δικαιούνται οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι (ποσά που λαμβάνουν οι νέοι), εάν επανυπολογίζονταν ορθά βάση νόμου και όπως οι νέες συντάξεις:

Το εύρος των «κλοπών»

Οι πίνακες είναι αποκαλυπτικοί. Οι κλοπές, αφορούν το σύνολο των 1.700.000  πρώην μισθωτών και νυν συνταξιούχων, ενώ το ύψος της κλοπής αντιστοιχεί στο 17% επί του ποσού της ανταποδοτικής σύστασης!

Για παράδειγμα, εάν για κάποιον το ποσό της ανταποδοτικής είναι 500 ευρώ, η κλοπή ανέρχεται στα 85 ευρώ (500Χ17%)! Εάν τώρα το ποσό της ανταποδοτικής είναι 1.000 ευρώ η κλοπή ανέρχεται στα 170 ευρώ (1000Χ17%)!  Εάν το ποσό της ανταποδοτικής είναι 1.500 ευρώ η κλοπή ανέρχεται στα 255 ευρώ (1500Χ17%)!   

Βέβαια, τα ποσά αυτά για ορισμένες συντάξεις ελαχιστοποιούν και υπερκαλύπτουν τις προσωπικές διαφορές, ενώ για τις περισσότερες (σύμφωνα και με τον πίνακα) προκύπτουν αυξήσεις! 

Ετήσιο κόστος 1,8 δις ευρώ

Με αναγωγή, είτε στο συνολικό ετήσιο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης του συνόλου των μισθωτών είτε από το μ.ο. (βάση τα έτη και το μισθό) που εκδόθηκαν οι παλαιές συντάξεις, το κόστος της κλοπής ανέρχεται περί το 1,8 δις ευρώ!

2) Λάθη ως προς τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης

Πλήθος λαθών και ως προς τον ακριβή αριθμό και υπολογισμό των πρόσθετων εισφορών. Υπενθυμίζουμε όσοι είχαν ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 20% για κάθε μια (1) επιπλέον μονάδα, δικαιούνται προσαύξηση 0,075%. Δηλαδή, (ημερες/300Χεπιπλεον μονάδες Χ0,075) = Επιπλέον συντελεστής.

Ο κανόνας αυτός δεν τηρείται ορθά, τόσο ως προς την αναγραφή του πραγματικού αριθμό των πρόσθετων εισφορών, όσο και ως προς τον υπολογισμό, με αποτέλεσμα τα ποσά που χορηγούνται να… υπολείπονται των πραγματικών.

Παράδειγμα λαθών – κλοπών

Α) Συνταξιούχος με συντάξιμο μισθό 2.374 ευρώ και 9.958 ημέρες βαρέα. Στον επανυπολογισμό του αναγράφουν μόνο τις 6.958 ημέρες και του κλέβουν συντελεστή (3000/300Χ3,6Χ0,075) 2,7% ενώ σε ποσό (2.374 Χ2,7%) 64 ευρώ!

Β) Συνταξιούχος με συντάξιμο μισθό 2.374 ευρώ και 8.369 ημέρες βαρέα. Του αναγράφουν τις 5.369 ημέρες αλλά… δεν του υπολογίζουν καμία ημέρα! Έτσι του κλέβουν συντελεστή (8.369/300Χ3,6Χ0,075) 7,53% και σε ποσό ( 2374Χ7,53%) 179 ευρώ!

Γ) Άλλος συνταξιούχος ενώ είχε συντάξιμο μισθό 4020 ευρώ, του αναγράφουν μισθό κατά 590 ευρώ χαμηλότερο (!) και καθώς έχει συντελεστή (μαζί με τις πρόσθετες εισφορές) 49%, του κλέβουν (590Χ49%) 290 ευρώ!  

Δ) Άλλος, ενώ βάση των πρόσθετων εισφορών (επιπλέον συντελεστή 24%) και βάση του συντάξιμου μισθού 3.405 ευρώ, δικαιούται προσαύξηση (3.405Χ24%) 817 ευρώ, του χορηγούν μόνο 532 ευρώ (!) δηλαδή, 285 ευρώ λιγότερα!!  

Και ο κατάλογος συνεχίζεται!!

500.000.000 ευρώ ετήσιο κόστος

Οι διαφορές αυτές, αφορούν κατά βάση περί τους 500.000 συνταξιούχους (Βαρέα, ΔΕΚΟ-τράπεζες, παράλληλη ασφάλιση) όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού κατά τον εργάσιμο βίο χιλιάδες συνταξιούχοι είχαν και (μικρό αριθμό) πρόσθετων εισφορών.

Σύμφωνα λοιπόν με ελάχιστους προβλέψιμους υπολογισμούς, το κόστος των «λαθών» αυτών, εκτιμάται περί τα 500 εκ. ευρώ!!

Συνολική κλοπή δηλαδή (1.800 +500) 2,3 δις ευρώ!!!        

 

 

*Νικολάου Κώστας Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ,Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Δεκέμβριος 2019

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας