Τι δεν είπε ο Τσίπρας για τις συντάξεις;

1178

Εντύπωση προκαλούν οι εξαγγελίες Τσίπρα (σχετικά με τις συντάξεις) ο οποίος περιορίστηκε, στην παροχή των 11μηνων αναδρομικών (και σε όσους δεν έχουν κάνει αγωγή) ενώ δεν αναφέρθηκε καν: στα αναδρομικά και στις διορθώσεις των συντάξεων (που εκκρεμούν από το 2019) λόγο του λανθασμένου επανυπολογισμού καθόσον, ανακοινώθηκε βίαια, δίχως την ολοκλήρωσή του και χωρίς να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία!!

Μιλάμε για τον επανυπολογισμού των συντάξεων, για τις οποίες δεν τηρήθηκε ο συγκεκριμένος νόμος, με αποτέλεσμα, οι (παλαιές) συντάξεις να είναι ελλειμματικές, εμφανίζοντας (ψεύτικες) προσωπικές διαφορές. Για το θέμα αυτό βέβαια εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις ακόμη και από το ΣτΕ αφού έκανε δεκτή (13/4/2021)  την προσφυγή συνταξιούχων και όρισε Πιλοτική δίκη!! Ενώ για το ίδιο θέμα και ο Συνήγορος του Πολίτη έχει καλέσει (13.5.2021) το Υπουργείο Εργασίας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου που δεν τηρήθηκαν!!

Αναλυτικότερα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας, οφείλει να αποσαφηνίσει και να απαντήσει στους (1.800.000) συνταξιούχους σχετικά με τις διορθώσεις των συντάξεων και που εκκρεμούν από το 2019, όπως:  

  1. Διορθώσεις κύριων συντάξεων

Αφορά παλαιούς (πριν το 2016) συνταξιούχους: (α) όλους τους μισθωτούς οι οποίοι είχαν εισφορές για 14 μισθούς (β) όσους είχαν βαρέα αλλά δεν συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (γ) όσους είχαν και παράλληλη ασφάλιση (δ) όσων το ασφάλιστρο ήταν πάνω από 20%:

Α) Εισφορές 13ος& 14ος μισθού: Βάση τον νέο νόμο, οι εισφορές του 13ου& 14ου μισθού (στις νέες συντάξεις) ενσωματώνονται στο συντάξιμο μισθό και έτσι προσαυξάνουν την ανταποδοτική σύνταξη κατά 16,67%. Στις παλαιές συντάξεις, οι εισφορές του 13ου& 14ου μισθού δεν συνυπολογιστήκαν (ούτε όταν πρώτο εκδόθηκαν ούτε κατά το επανυπολογισμό) με αποτέλεσμα να υπολείπονται από τις νέες και από τον νόμο, κατά 16,67%!! Για παράδειγμα, εάν η ανταποδοτική (παλαιές σύνταξης) είναι έστω 1.000 ευρώ, για τις αντίστοιχες (νέες συντάξεις) είναι 1.167 ευρώ!! (Διαφορά 167 ευρώ!! ) Επομένως, διορθώσεις (& αναδρομικά ανά μήνα) 167 ευρώ!!    

Β) Βαρέα: Ενώ στις νέες και βάση τον νέο νόμο (για όσους δεν έκαναν χρήση τα βαρέα) οι ημέρες αυτές προσαυξάνουν την ανταποδοτική σύνταξη κατά 0,27% ανά έτος, για τις παλαιές, αντίθετα, έκοψαν αυθαίρετα τις πρώτες 3.300 ημέρες και υπολόγισαν μόνο τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να υπολείπονται (3300/300Χ0,27)  2,97% επί του συντάξιμου μισθού!! Για παράδειγμα, εάν ο συντάξιμος μισθός ήταν 2.000 ευρώ, του παρακρατούν (2.000Χ2,97%) 59 ευρώ!! Επομένως, διορθώσεις (& αναδρομικά ανά μήνα)  59 ευρώ!!

Γ) Παράλληλη ασφάλιση: Ενώ στις νέες και βάση τον νέο νόμο, ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισης (όλες οι ημέρες) προσαυξάνονται με συντελεστή 1,5% ανά έτος,  για τις παλαιές, αντίθετα, για όσους δεν συμπλήρωναν και είχαν λιγότερες από 4.800 ημέρες, οι ημέρες αυτές δεν υπολογίστηκαν!! Για παράδειγμα, εάν είχαν έστω 2.500 ημέρες, τους αφαιρούν συντελεστή (2.500/300Χ1,5) 12,5% και εάν ο συντάξιμος μισθός ήταν, έστω 1.500 ευρώ, τους παρακρατούν (1.500Χ12,5%) 187 ευρώ!! Επομένως, διορθώσεις (& αναδρομικά ανά μήνα) 187 ευρώ!!

Δ) Με ασφάλιστρο άνω του 20%: Βάση τον νέο νόμο, για κάθε μια επιπλέον μονάδα έχουν προσαύξηση 0,075%. Τα «λάθη» λοιπόν, στις παλαιές συντάξεις αυτές ποικίλουν, καθόσον (αυθαίρετα) δεν υπολογίστηκαν όλες οι επιπλέον μονάδες, με αποτέλεσμα, οι παρακρατήσεις να ξεπερνούν ακόμα και τα 500 ευρώ!! Επομένως, διορθώσεις (& αναδρομικά ανά μήνα) έως και 500 ευρώ!!        

  1. Διορθώσεις επικουρικών συντάξεων
  2. A) Αφορά 000 επικουρικές. Υπενθυμίζουμε, το 2016, αντί για επανυπολογισμό των 450.000 επικουρικών (είχαν παράνομες περικοπές έως και 50%) και που με βάση τον νέο νόμο και τον συντελεστή (0,45% ανά έτος) δικαιούνται διορθώσεις και επιστροφές… υπέστησαν (οι 250.000) και νέες μειώσεις!! Και ναι μεν οι δεύτερες μειώσεις αυτές (με απόφαση το ΣτΕ το 2019) διορθώθηκαν, ωστόσο, ο επανυπολογισμός των συντάξεων αυτών εκκρεμεί!!

Επομένως, οι 450.000 συντάξεις, οι οποίες (συνεχίζουν να διατηρούν και στα εκκαθαριστικά τις παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 & 4093) υπολείπονται, τόσο του νέου νόμου όσο και από τις νέες και με τον επανυπολογισμό δικαιούνται διορθώσεις της τάξης (μ.ο.) 55 ευρώ μηνιαίως!!

Για Παράδειγμα, έστω σύνταξη με αρχικό ποσό 450 ευρώ, είχε και έχει μειώσεις 218 ευρώ, ενώ λαμβάνει (μεικτά) 232 ευρώ!! Με βάση τον νέο νόμο και τον συντελεστή 0,45% δικαιούται σύνταξη (μεικτά) 299 ευρώ!! Διαφορά 67 ευρώ!! Επομένως, διορθώσεις (& αναδρομικά ανά μήνα) 67 ευρώ!!       

  1. B) Επιπλέον, για τις 250.000 συντάξεις εκκρεμεί και η διόρθωση του ΑΚΑΓΕ: Υπενθυμίζουμε στις 3/5/2018, το υπουργείο εργασίας διόρθωσε την Εισφορά Αλληλεγγύης σε 200.000 επικουρικές. ΟΧΙ όμως και στις 250.000 καθόσον την περίοδο αυτή, λόγο των επιπλέον μειώσεων που είχαν υποστεί, η εν λόγο εισφορά αφανίστηκε. Μετά την απόφαση του ΣτΕ του 2019, και την επιστροφή των μειώσεων, η Εισφορά Αλληλεγγύης επανεμφανίστηκε, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται ορθά, όπως οι υπόλοιπες και σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου εργασίας!! Δηλαδή, συνεχίζει να υπολογίζεται στο αρχικό ανύπαρκτο ποσό και ΟΧΙ στο πραγματικό, αυτό που έχει διαμορφωθεί μετά τις περικοπές!!   Οι διορθώσεις αυτές (σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΕΤΕΑΕΠ 30.4.2018) ανέρχονται, από 10 έως 83 ευρώ ανά μήνα!!

Σημειωτέον, για τον επανυπολογισμό και τις διορθώσεις των επικουρικών, εκκρεμούν επίσης δικαστικές αποφάσεις και από το ΣτΕ!!  

  1. Διορθώσεις των συντελεστών αναπλήρωσης – βάση των αποφάσεων του ΣτΕ του 2019

Τέλος, ο κ, Τσίπρας θα πρέπει να απαντήσει επίσης, σχετικά και με τις αποφάσεις του ΣτΕ του 2019 που αφορούν τους συντελεστές αναπλήρωσης και που η σημερινή κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε:

Υπενθυμίζουμε, οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, (του 2019) επιβάλουν την αλλαγή όλων των συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4387/2016 (ουσιαστικά αύξηση όλων των συντάξεων) καθόσον σύμφωνα με αυτές: (…..Ως προς τα ποσοστά αναπληρώσεως, ναι μεν αυξάνονται προοδευτικά ανά κλίμακα ετών ασφάλισης, είναι ιδιαιτέρως χαμηλά…. οδηγεί στη χορήγηση ανταποδοτικής παροχής, η οποία τελεί σε προφανή δυσαναλογία… σε σχέση τις καταβληθείσες εισφορές!! Υπό τα δεδομένα αυτά, παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού ορίου μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, η έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών! Η ανωτέρω παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας δεν αναιρείται, εξ άλλου, από τη χορηγούμενη από το σύστημα του ν. 4387/2016 εθνική σύνταξη, το ύψος της οποίας παραμένει σταθερό και δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των (πέραν των 20) ετών ασφαλίσεως και το ύψος των αποδοχών!! Περαιτέρω δε, ως προς την συνολική συνταξιοδοτική παροχή (εθνική- ανταποδοτική) οδηγεί σε παραβίαση της αρχής της ισότητας, διότι, όπως προκύπτει εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε πρόσωπα που υπάγονται στην ίδια κλίμακα από πλευράς χρόνου ασφαλίσεως και έχουν μικρότερο συντάξιμο μισθό σε σχέση με πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια κλίμακα αλλά έχουν μεγαλύτερο)!!!! Αντ΄ αυτού, η σημερινή κυβέρνηση (με τον νόμο 4070/2020) διατήρησε στο ακέραιο τους ίδιους καταργηθέντες συντελεστές, και περιορίστηκε σε μικρό αλλαγές και που αφορούν (επί της ουσίας) μόνο όσους έχουν πάνω από 35 έτη!! Αποτέλεσμα, σήμερα τα ποσοστά αναπλήρωσης, πέραν του ότι παραμένουν ιδιαιτέρως χαμηλά, είναι και προκλητικά άνισα, δημιουργούν αδικίες, καθόσον: όσο μεγαλύτερες είναι οι εισφορές τόσο (αναλογικά) χαμηλότερη σύνταξη παράγουν!! Παράδειγμα:

  • Έστω με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 1.200 ευρώ: η σύνταξη είναι 832 ευρώ (ποσοστό σε σχέση με το συντάξιμο μισθό και τις εισφορές) 69,33%
  • Με τα ίδια έτη, εάν ο συντάξιμος μισθός είναι έστω 500 ευρώ, η σύνταξη είναι 1.317 ευρώ, ενώ το (ποσοστό σε σχέση με τις εισφορές) μειώνεται στα 52,68%!!
  • Ενώ, εάν ο συντάξιμος μισθός είναι 4.000 ευρώ, η σύνταξη είναι 1.876 ευρώ, και το (ποσοστό) πέφτει στο 46,9%!! κ.ο.κ.

Συνεπώς, οι συντάξεις (παρά το γεγονός ότι, τόσο οι περικοπές του 2012 όσο και συντελεστές αναπλήρωσης ακυρώθηκαν από το ΣτΕ) συνεχίζουν και παραμένουν μειωμένες, κάτω ακόμα και από τα επίπεδα του 2012!!

  • Παράδειγμα: Έστω με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 2.500 μισθό: το αρχικό ποσό ήταν 1.750 ευρώ ενώ με τις παράνομες περικοπές (325 ευρώ) του 2012 μειώθηκε στα 1.425 ευρώ. Σήμερα (με τον νέο νόμο κυβέρνησης Μητσοτάκη) οι αντίστοιχες συντάξεις ανέρχονται… στα 1.317 ευρώ!! Δηλαδή 108 ευρώ, ακόμα παρακάτω!!

Επομένως, ο κ. Τσιπρας θα πρέπει να δώσει σαφείς απατήσεις: τι θα πράξει σχετικά με τα «λάθη» στις συντάξεις οι οποίες υπολείπονται ακόμα και του σημερινού νόμο; Καθώς, και με τους συντελεστές αναπλήρωσης (που ακύρωσε το ΣτΕ) και που η σημερινή κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε.         

Οκτώβριος 2022

Νικολάου Κώστας

 

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας