Συναινετική παραγραφή Novartis; Άνθρακες ο θησαυρός της σκευωρίας

864

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΝΟΒΑΡΤΙΣ;

Άνθρακες ο θησαυρός της σκευωρίας

Μόλις μιὰ μέρα πρὶν συνταξιοδοτηθοῦν ὑποχρεωτικὰ λόγω ἡλικίας ἀνώτατοι δικαστὲς-μέλη τοῦ ἁρμόδιου Συμβουλίου, δημοσιεύτηκε τὸ βράδυ τῆς 30ῆς Ἰουνίου τὸ βούλευμα γιὰ τὶς κατηγορίες σὲ βάρος τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ τῆς Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Παπαγγελόπουλου, δικαστικῶν καὶ δημοσιογράφων μὲ βασικὴ κατηγορία τὴν  σκευωρία για δόλια ἐνοχοποίηση πολιτικῶν γιὰ τὸ σκάνδαλο Novartis.

Παραπέμπονται στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο, ὁμόφωνα  ὁ πρώην Ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία 3-2 ἡ πρώην Εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς κα Ἑλένη Τουλουπάκη, ὄχι ὅμως γιὰ τὴν ἐνοχοποίηση δέκα πολιτικῶν στὸ σκάνδαλο Novartis, ὅπως εἶχε ἀρχικὰ ἀναληθῶς διαρρεύσει καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀνώτατες δικαστικὲς πηγές.

Ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε κατηγορία οἱ δύο ἀντεισαγγελεῖς-βοηθοὶ τῆς κας Τουλουπάκη καὶ οἱ τρεῖς δημοσιογράφοι.

Ἡ εἰσαγγελέας κα Ἑλένη Τουλουπάκη παραπέμπεται μὲ τὴν ὁριακὴ πλειοψηφία τριῶν ψήφων ὑπὲρ καὶ δύο κατά γιὰ κατάχρηση ἐξουσίας σὲ βαθμὸ κακουργήματος, ποὺ ἀφορᾶ τὴν μὴ ἀποστολὴ στὴ Βουλὴ τῶν καταγγελιῶν τοῦ ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ γιὰ τὸν τότε ὑπουργὸ Παναγιώτη Κουρουμπλή, ποὺ εἶχε διατελέσει ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ εἶχε καταγγελθεῖ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Novartis.

Ὁμόφωνη εἶναι ἡ  παραπομπὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, γιὰ τὰ δύο πιὸ πάνω ἀδικήματα. Ὁ πρώην ὑπουργός, ποὺ διετέλεσε γιὰ καιρὸ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Δικαιοσύνης στὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , ἐπιπλέον παραπέμπεται στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο γιὰ παράβαση καθήκοντος σὲ βαθμὸ πλημμελήματος κατ΄ἐξακολούθηση, κατηγορούμενος γιὰ ἄσκηση πιέσεων καὶ παρεμβάσεων στὴν εἰσαγγελέα Ἑλένη Ράικου (εἶχε χειριστεῖ πρὶν τὴν Ἑλένη Τουλουπάκη τὸ φάκελο Novartis, καὶ παραιτήθηκε πρὶν τὴν φερόμενη ἐνοχοποίηση τῶν πολιτικῶν προσώπων), καθὼς καὶ  γιὰ παρεμβάσεις στὸν εἰσαγγελέα Παν. Ἀθανασίου γιὰ φορολογικοὺς ἐλέγχους στὸν ἰδιοκτήτη τοῦ ΣΚΑΪ Γιάννη Ἀλαφοῦζο πρὶν τὸν διαγωνισμὸ μὲ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες καὶ στὴν εἰσαγγελέα Γεωργία Τσατάνη γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Ἀνδρέα Βγενόπουλου.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ δικαστικὴ συντάκτις τῆς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ κα Ἰωἀννα Μάνδρου ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς παραπληροφόρησης:  «Σημειώνεται ὅτι ἡ πληροφόρηση ἀργὰ χθὲς τὸ βράδυ γιὰ παραπομπὴ Παπαγγελόπουλου – Τουλουπάκη γιὰ τὴν ἐνοχοποίηση τῶν δέκα πολιτικῶν δὲν ἀνταποκρινόταν στὴν ἀλήθεια, ἦταν ψευδὴς καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ὑπογράφουσα στὸ μέτρο ποὺ τῆς ἀναλογεῖ ἡ εὐθύνη ἀπέναντι στοὺς ἀναγνῶστες μας ζητᾶ συγγνώμη. Ἐπίσης σημειώνεται ὅτι τὸ σύνολο τοῦ Τύπου δημοσίευσε τὶς ἴδιες πληροφορίες, ἐνῶ οἱ πηγὲς τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν ὑπῆρξαν ἀνώτατες δικαστικὲς πηγές.».

Τίθεται τὸ ἐρώτημα, τί ἐξυπηρετοῦσε ἡ παραπληροφόρηση αὐτή, ἡ ὁποία ἀναγκαστικὰ θὰ ἀποκαλυπτόταν.

Παραμένει ἐπίσης ἐντυπωσιακὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τόσες κατηγορίες, οἱ ὁποῖες γιὰ καιρὸ ἀναπαράγονταν ἀπὸ φιλοκυβερνητικὰ ΜΜΕ κατέρρευσαν ἀκόμα καὶ στὸ στάδιο τῆς ἀναζήτησης ἐπαρκῶν ἐνδείξεων, ποὺ στὸ στάδιο τῆς ἀνάκρισης εἶναι κριτήριο γιὰ τὴν παραπομπὴ στὸ ἀκροατήριο κατηγορουμένων.

Οἱ ἐναπομένουσες κατηγορίες, θὰ πρέπει γιὰ νὰ σταθοῦν στὸ Ἀκροατήριο, νὰ ἀντέξουν στὴ «βάσανο» τῆς ἀποδεικτικῆς διαδικασίας, πράγμα κάτι παραπάνω ἀπὸ ἀμφίβολο, ἰδίως στὴν περίπτωση τῆς κας Τουλουπάκη, ὅπως ἐκτιμᾶται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ὑπερασπισής της.

Δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ πέρασε τὸ μήνυμα ὅτι ὅποιος ἐπιχειρεῖ νὰ ἐλέγξει πολιτικούς, δημοσιογράφος ἢ δικαστικός, κινδυνεύει νὰ ὑποστεῖ διασυρμὸ καὶ ταλαιπωρία.

Ἀκόμα κι ἕνας ἔντιμος δικαστικός, ἐνδεχομένως νὰ τὸ σκεφθεῖ δυὸ φορὲς πρὶν προβεῖ σὲ τέτοιο ἔλεγχο.

Ὅσο γιὰ τοὺς δημοσιογράφους, εἶναι δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς γιὰ τί ἄλλο θὰ μποροῦσαν νὰ κατηγορηθοῦν, πέρα ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο πλημμέλημα  τῆς συκοφαντικῆς δυσφήμησης. Ἡ ἀπαγγελία κακουργηματικῶν κατηγοριῶν γιὰ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.

Μὲ εὐθύνη ὅλων τῶν κυβερνήσεων, δὲν διερευνήθηκε σὲ βάθος ἡ ζημία τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπὸ τὸ σκάνδαλο, ποὺ ἔγινε γνωστὸ μὲ πληροφόρηση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ ἀφορᾶ στὸν χρηματισμὸ ὄχι μόνο πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ κρατικῶν ἀξιωματούχων καὶ ἰατρῶν τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας ἀπὸ τὴν πολυεθνικὴ φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Τουλουπάκη: Τὸ «Σύστημα» λίγο καὶ ἀδύναμο μπροστὰ στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ δήλωση τῆς κας Ἑλένης Τουλουπάκη, ποὺ ὡς εἰσαγγελέας διαφθορᾶς ἐρεύνησε τὸ σκάνδαλο:

«Ἡ χθεσινὴ μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία παραπομπή μου ὡς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς στὸ Ἀνώτατο Εἰδικὸ Δικαστήριο, ὡς τιμωρία μου γιὰ τὸ “ἀδίκημα” τῆς τήρησης τοῦ ὅρκου μου καὶ τοῦ καθήκοντός μου, πρέπει νὰ ἀφυπνίσει ὅλους μας γιὰ τὸ βαθὺ τέλμα, στὸ ὁποῖο ἔχει περιέλθει ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία καὶ οἱ συνταγματικὰ κατοχυρωμένοι Θεσμοὶ της.

Ἡ ἄνω ὁριακὴ πλειοψηφία εἶναι ἡ “ἀπάντηση” τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτικῶν ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι ὁλοφάνερα κρύπτονται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ δίωξή μου, στὴν τόλμη μου νὰ ἐλέγξω σημαίνοντα πολιτικὰ πρόσωπα καὶ νὰ ἀγγίξω μεγάλα καὶ ἀδηφάγα οἰκονομικὰ συμφέροντα.

Σίγουρα εἶναι μιὰ πρώτη πανηγυρικὴ δικαίωση ὅτι μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δικαστικοῦ Συμβουλίου τῆς χώρας, τὸ ἀφήγημα τῆς δῆθεν «σκευωρίας» NOVARTIS κατέρρευσε ὡς χάρτινος πύργος καὶ ἀνέδειξε τὸ μεθοδευμένο τῶν διώξεών μου καὶ τοῦ ἀνελέητου διασυρμοῦ τοῦ προσώπου μου.

Ὡστόσο, ὁ Πόλεμος γιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν ἔχει τελειώσει· ἀντιθέτως τώρα ξεκινάει ἡ πιὸ κρίσιμη μάχη του• αὐτὴ ἡ Μάχη ποὺ θὰ ἀπογυμνώσει τὸ «Σύστημα» καὶ θὰ δείξει πόσο λίγο καὶ ἀδύναμο εἶναι μπροστὰ στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πίστη μου εἶναι ἀκλόνητη. Ἡ πλήρης δικαίωση θὰ ἔρθει. Καὶ οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι θὰ λάβουν τὴ θέση ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ».

Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος δήλωσε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «Ἡ Δικαιοσύνη ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἔκρινε ὅτι τὸ σκάνδαλο Novartis εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ οἱ Εἰσαγγελεῖς ποὺ τὸ ἐρεύνησαν ἔπραξαν τὸ καθῆκον τους».

Πηγή: Χριστιανική

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας