Οικολογική βόμβα απειλεί το Αιγαίο-Αεροπλανοφόρο με αμίαντο 9,6-τόνων διαλύεται στη Σμύρνη

1693
Οικολογική βόμβα απειλεί το Αιγαίο

Συνιστάται η συνοδεία του εν λόγω πλοίου από το Λιμενικό μας κατά τη διάρκεια της εισόδου και εξόδου του από τα Εθνικά χωρικά μας ύδατα με πορεία τη Σμύρνη, λόγω της υψηλότατης επικινδυνότητας του και του κακού ιστορικού του με πολλαπλές βλάβες και προβλήματα πλεύσης

Δήλωση  για το πλοίο αμιάντου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής- Εάν υπάρξει επικίνδυνη κατάσταση, θα αποσταλεί πίσω “, είναι ο τίτλος άρθρου τουρκικού ΜΜΕ του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

Ο Murat Kurum, Υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, έκανε μια δήλωση σχετικά με πλοίa με αμίαντο λέγοντας :

«Υπάρχει φορτίο αμιάντου 9,6 τόνων στο πλοίο, όχι 900 τόνων όπως λέγεται. Στη χώρα μας, ο αμίαντος που περιέχουν απόβλητα από διάλυση πλοίων συσκευάζονται κατάλληλα και φέρουν ετικέτα και διακόπτεται η επαφή τους με τον αέρα. Είθε το έθνος μας να αναπαυθεί εν ειρήνη, ποτέ και δεν θα επιτρέψουμε καμία πρωτοβουλία που θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών μας και θα βλάψει το περιβάλλον. Ακολουθούμε τη διαδικασία μέχρι το τέλος».

Ο υπουργός Kurum δήλωσε ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε επικίνδυνου αρνητισμού, το πλοίο θα σταλεί πίσω με τον ίδιο τρόπο χωρίς κανένα δισταγμό.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής Murat Kurum έκανε μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πλοίο του βραζιλιάνικου πολεμικού ναυτικού NAe Sao Paulo, το οποίο θα έρθει από τη Βραζιλία στις εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων στην İzmir Aliağa.

Τόνισε ότι όταν το πλοίο φτάσει στα χωρικά ύδατα της χώρας μας θα επιθεωρηθεί από ειδικούς διεθνούς αρμοδιότητας και θα γίνουν μετρήσεις για άλλη μια φορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  πρότερης μέτρησης, το Υπουργικό Ίδρυμα αναφέρει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη διάλυση του πλοίου από την Προεδρία της Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικών.

Το πλοίο του βραζιλιάνικου πολεμικού ναυτικού NAe Sao Paulo, το οποίο ερχόταν από τη Βραζιλία στις εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων στην İzmir Aliağa, περίμενε άδεια εδώ και καιρό.

Οι διαδικασίες επιθεώρησης του πλοίου, το οποίο βρίσκεται στον Κατάλογο Εγκαταστάσεων Ανακύκλωσης Πλοίων της ΕΕ, με έγκριση εντός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Ανακύκλωσης Πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διενεργούνται από διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε για το πλοίο NAe Sao Paulo σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας.

Κάθε είδους επιθεωρήσεις επί του πλοίου πραγματοποιήθηκαν από εμπειρογνώμονες με διεθνή αρμοδιότητα.

Ως αποτέλεσμα των μετρήσεων, δεν υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση στο πλοίο και πληρούνται όλες οι σχετικές υποχρεώσεις με τα έγγραφα (Έντυπο γνωστοποίησης, έκθεση επιθεώρησης του πλοίου, απογραφή επικίνδυνων ουσιών, έγγραφο ανάλυσης ακτινοβολίας, σχέδιο διάλυσης πλοίου, πιστοποιητικό αερίου- ελεύθερη λειτουργία, επίσημη επιστολή ότι δεν υπάρχει βλάβη από ακτινολογική άποψη κ.λπ.). ) έχει προωθηθεί και, στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η διαδικασία άδειας.

Όταν το πλοίο έρθει στα χωρικά ύδατα της χώρας μας. εμπειρογνώμονες με διεθνή αρμοδιότητα θα ελεγχθούν και θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις για άλλη μια φορά.

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων, εάν αναφερθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικών ότι δεν υπάρχει βλάβη στη διάλυση του πλοίου.

Θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι του πλοίου και εάν προκύψει επικίνδυνη αρνητικότητα, το πλοίο θα αποσταλεί πίσω με τον ίδιο τρόπο χωρίς κανένα δισταγμό.

Ακόμη και αν το πλοίο κριθεί κατάλληλο για διάλυση, η διάλυση θα πραγματοποιηθεί από την αδειοδοτημένη εταιρεία της ΕΕ, ακολουθώντας αυστηρά όλες τις τεχνικές και τους κανόνες. Η διαδικασία θα ακολουθηθεί σχολαστικά από ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής.

Στη χώρα μας τα  περιέχοντα αμίαντο απόβλητα αποσυναρμολόγησης πλοίων συσκευάζονται και επισημαίνονται κατάλληλα και διακόπτεται η επαφή τους με τον αέρα. Τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο που συσκευάζονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται προσωρινά, μεταφέρονται με αδειοδοτημένα οχήματα και σε εγκαταστάσεις τακτικής αποθήκευσης που έχουν άδεια για το περιβάλλον. απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο αποθηκεύονται σε χωριστό τμήμα από άλλα απόβλητα σε εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Το 2013, παρόμοιο πλοίο που περιείχε αμίαντο διαλύθηκε και διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα απορρίφθηκαν χωρίς προβλήματα.”

Το NA São Paulo είναι αεροπλανοφόρο κλάσης Clemenceau σε υπηρεσία με το Ναυτικό της Βραζιλίας. Το “Σάο Πάολο” παραγγέλθηκε για πρώτη φορά το 1963 από το Γαλλικό Ναυτικό ως Foch και μεταφέρθηκε το 2000 στη Βραζιλία, όπου έγινε η νέα ναυαρχίδα του Ναυτικού της Βραζιλίας.

Το Jane’s ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του με το Ναυτικό της Βραζιλίας, το “Σάο Πάολο” υπέφερε από προβλήματα επισκευής και δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει για περισσότερους από τρεις μήνες κάθε φορά χωρίς την ανάγκη επισκευών και συντήρησης.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017, το ναυτικό ανακοίνωσε την αποστράτευση του πλοίου και τον επακόλουθο παροπλισμό.

Στις 12 Μαρτίου 2021 ς πωλήθηκε για διάλυση για 10.550.000,00 R$ ή 1.919.857,35 US$.

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο συνιστά μια οικολογική βόμβα για το Αιγαίο, αφού η διάλυσή του θα γίνει στις εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων Aliağa στη Σμύρνη.

Κατά την άποψη μας συνιστάται η συνοδεία του εν λόγω πλοίου από το Λιμενικό μας  κατά τη διάρκεια της εισόδου  και εξόδου του από τα Εθνικά χωρικά μας ύδατα με πορεία τη Σμύρνη, λόγω της υψηλότατης επικινδυνότητας του και του κακού ιστορικού του με πολλαπλές βλάβες και προβλήματα πλεύσης.

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστούμε ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες της ΕΕ από τους Τούρκους, για να μην έχουμε προβλήματα από διαροή του καρκινογόνου  αμίαντου στο Αιγαίο, με οδυνηρές συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πηγή: Πενταπόσταγμα – Παναγιώτης Νάστος 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας