Οι εταιρείες ενέργειας καλόμαθαν στα χατίρια-Το κόλπο των παγίων

889

Οι προμηθευτές σηκώνουν «το λάβαρο» των οφειλών που φτάνουν στα 2,84 δισ. ευρώ

Όλα δικά τους τα θέλουν οι προμηθευτές ενέργειας.
Δεν τους φτάνει ότι χρεώνουν πανάκριβα την KWh (εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις) έως 70% πάνω από το κόστος ενέργειας και την ίδια στιγμή οι προμηθευτές απαιτούν ο νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας να μη αφήνει κανένα περιθώριο προστασίας για τα εκατομμύρια των καταναλωτών όταν μάλιστα αγοράζουν ένα ανελαστικό προϊόν όπως είναι η ενέργεια.
Οι προμηθευτές σηκώνουν «το λάβαρο» των οφειλών που φτάνουν στα 2,84 δισ. ευρώ για να υπερασπιστούν τα δικά τους επιχειρήματα με την ευκαιρία αναμόρφωσης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εξετάζει τα άρθρα που αφορούν την αναζήτηση προμηθευτή με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφλήσει τον προηγούμενο προμηθευτή.

Το πάγιο ανά τετράμηνο καθιερώθηκε ανά μήνα στους λογαριασμούς

Οι προμηθευτές ενέργειας διεκδικούν πιο πολλά από αυτά που δικαιούνται διότι θεωρούν ότι οι «πολλοί θα στηρίζουν τους λίγους.»
Ξεχνούν ότι το πάγιο στους λογαριασμούς ρεύματος αφορούσε το σύνολο του τετραμήνου το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 5 ευρώ.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους έδωσε το δικαίωμα να εισπράττουν πάγιο ανά μήνα το οποίο φθάνει ακόμη και στα 10 ευρώ ανά μηνιαίο λογαριασμό.
Τα κυβερνητικά « χατίρια» άνοιξαν την όρεξη στους προμηθευτές ενέργειας οι οποίοι θέλουν να «αρμέγουν» τους πελάτες τους με την άδεια της κυβέρνησης.

Τα πάγια δίνουν 300 εκατ. ευρώ στους προμηθευτές

Η αξία των παγίων που μοιράζονται οι προμηθευτές ενέργειας «αγγίζουν» τα 300 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Ποιος άλλος κλάδος έχει έσοδα με το καλημέρα χωρίς να κάνει έξοδα όταν οι εισπράξεις του παγίου ανά τετράμηνο δεν ξεπερνούσε τα 50 εκατ. ευρώ.

Η nrg δεν τήρησε την υπογραφή της στα συμβόλαια και «φωνάζει»

Η nrg από τη συμμετοχή της στη διαβούλευση ανέδειξε το θέμα των συνολικών οφειλών των 2,84 δισ ευρώ ενώ η διοίκηση της εταιρείας ξέχασε ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή της, την υπογραφή της στα συμβόλαια και μόλις συμπληρώθηκαν οι έξι μήνες τα έσπασε διότι ήταν χαμηλές τιμές και έβαλε νέες πιο υψηλές ανά KWh.
Το δικαίωμα να σπάσει τα συμβόλαια το έδινε ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν νόμιμη ενέργεια για την εταιρεία αλλά ο καταναλωτής το έμαθε μόλις άλλαξε η τιμή της KWh.

Ο «καβγάς» γίνεται τον τελευταίο απλήρωτο λογαριασμό ρεύματος

Ο υπουργός ΥΠΕΝ κ Σκυλάκακης έχει προσδιορίσει ότι ένα καταναλωτής μπορεί να αφήσει τρεις απλήρωτους λογαριασμούς σε τρείς διαφορετικούς παρόχους προκαλώντας την αντίδραση των προμηθευτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι απόφαση του ΣτΕ έχει απαγορεύσει τη διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριό διότι πήγε σε άλλο πάροχο και το αίτημα για διακοπή ήταν από τον προηγούμενο πάροχο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε αρνητική απόφαση για τον προμηθευτή με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση μετακίνησης θα έβαζε εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Την απόφαση του ΣτΕ δεν μπορούν να τη «χωνέψουν» οι προμηθευτές και δίνουν μάχη να το κερδίσουν με την αναμόρφωση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι προμηθευτές με τα τιμολόγια «φωτιά» δεν τους φτάνει ότι δίνουν τιμές ανά KWh πάνω από το μέσο όρο της αγοράς που κατά περιόδους κυμάνθηκε υψηλότερα από τα 0,25 έως τα 0,60 λεπτά του ευρώ.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στηρίζει τα νοικοκυριά

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 26,1% του πληθυσμού της Χώρας (2.658.400 άτομα). Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης και οδηγούνται αναπόφευκτα σε ενεργειακή φτώχεια. Σύμφωνα με την έρευνα της Ε.Κ.ΠΟΙ.Ζ.Ω, περίπου το 80% των νοικοκυριών έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο από το 75% τη χρήση θέρμανσης και περίπου το 50% τη χρήση ζεστού νερού για να μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια!
Συνολικά δε, το 47,5% των νοικοκυριών δήλωσε ότι δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις μηνιαίες δαπάνες, μόνο το 33,62% μπορεί να τα βγάλει πέρα με το τρέχον εισόδημα και το 10,5% ζει άνετα.
Ο όρος «αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης αλλαγής προμηθευτή από στρατηγικούς κακοπληρωτές με επακόλουθο τη συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους Προμηθευτές» θεωρούμε ότι δεν συνάδει: κατά πρώτον με την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να⋅ είναι προσιτή, προσβάσιμη, καθαρή/πράσινη, ώστε ο καταναλωτής να είναι ενεργός, συμμετοχικός και να απολαμβάνει τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης. Κατά δεύτερον, ο κύριος στόχος του Κράτους για την αγορά ενέργειας θα πρέπει να εστιάζεται⋅ στο να είναι ανταγωνιστική, επικεντρωμένη στον καταναλωτή, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις. Κατά δε τρίτον, λόγω των σοβαρών οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά⋅ στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς, συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως επί παραδείγματι είναι ο τομέας της ενέργειας και ως εκ τούτου, ουδόλως είναι επιλογή τους να είναι εκπρόθεσμοι στην αποπληρωμή των οφειλών τους!

Τα άρθρα του Κώδικα Προμήθειας

Τα επίμαχα άρθρα που τέθηκαν στη Δημοσία Διαβούλευση είναι τα άρθρα : 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκ των άρθρων 85 και 138 του ν. 4001/2011 έχει αναλάβει την τροποποίησης των άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου (ΚΠΦΑ).
Η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου για την ενδυνάμωση και προστασία του καταναλωτή και τη διαφάνεια στις συναλλαγές και ιδίως την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1888/2020, την υπ’ αρ. 6/2021 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, τις πρακτικές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τo υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι355184/31.07.2023 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα «Yποβολή επικαιροποιημένης Γνωμοδότησης για την έκδοση νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας