Ο δρόμος της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια-Επένδυση 4,9 τρισ. €

1097

H BloombergNEF,  η οποία αξιολογεί την προσαρμογή στους τομείς της ενέργειας πραγματοποίησε μια έκθεση αναφορικά με την πορεία της Ευρώπης προς τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Η έκθεση με τίτλο “Εuropean Energy Transition Outlook 2022”  αναλύει δύο σενάρια για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και την πορεία του προς την πράσινη ενέργεια. Το πρώτο αποτελεί ένα σενάριο οικονομικής μετάβασης στη βιωσιμότητα, ενώ το δεύτερο αποτελεί ένα σενάριο “καθαρού μηδέν”, το οποίο αναφέρεται στο στόχο για μηδενικές εκπομπές καυσαερίων ως το 2050.

Σενάριο οικονομικής μετάβασης

Σύμφωνα με την έκθεση στο σενάριο οικονομικής μετάβασης, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα μειώνεται κατά 28% την περίοδο 2021-2050. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μικρότερης ζήτησης άνθρακα, η οποία είναι ούτως ή άλλως μειωμένη κατά 67% (2021-2030), λόγω της οικονομικής ύφεσης και τη στροφή στα ορυκτά καύσιμα. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν, σύμφωνα με την έκθεση στην υλοποίηση του σεναρίου είναι η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, αντί για ρυπογόνα συμβατικά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Επίσης, η  πρωτογενής ζήτηση πετρελαίου στην Ευρώπη να μειώνεται κατά 30% την περίοδο ως το 2050 στα 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ η  ζήτηση φυσικού αερίου μειώνεται μόλις 5% την ίδια περίοδο, λόγω των πιο περιορισμένων οικονομικών εναλλακτικών λύσεων θέρμανσης . Ωστόσο, τα ορυκτά καύσιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα στο Σενάριο της Οικονομικής Μετάβασης.Αυτά τα καύσιμα αποτελούν το 65% της πρωτογενούς ενέργειας το 2030 και το 60% το 2050, έναντι 69% το 2022.

Σενάριο καθαρού μηδέν

Στο σενάριο Καθαρό Μηδέν, το ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μεταμορφώνεται έως το 2050, με τη  μετάβαση στην ηλεκτροδότηση και το πράσινο υδρογόνο να διώχνει εντελώς τα ορυκτά καύσιμα. Επιπρόσθετα, μια αύξηση στη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας  εκτοπίζει τα ορυκτά καύσιμα και ως συνάρτηση αυτού τις ενεργειακές εκπομπές. Για την επίτευξη, βέβαια, του σεναρίου,  συνεπάγεται ταχεία μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου (περισσότερο από το μισό) και φυσικού αερίου (335 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα)  στην Ευρώπη, ειδικά αυτή τη 10ετία, κάτι στο οποίο θα συμβάλλει η ταχύτερη ηλεκτροδότηση των τομέων που εξαρτώνται από αυτά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο σενάριο, του οποίου οι μειώσεις είναι πολύ μικρότερες. Τέλος, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 82% την περίοδο 2021-50 συγκριτικά  με 23% το προηγούμενο σενάριο.

Επενδυτική ευκαιρία  4,9 τρισ. ευρώ για την Ευρώπη

Τα συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν πως η απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης δημιουργεί μια επενδυτική ευκαιρία 4,9 τρισεκατομμύρια ευρώ σε νέα παραγωγική ικανότητα  ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου  υδρογόνου. Μέχρι το 2050, συνολικά 3,9 τεραβάτ δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  αναμένεται να παρέχουν καθαρή ισχύ και πράσινο υδρογόνο στην Ευρώπη στο πρώτο σενάριο, γεγονός που θα βασίζεται σε ισχυρά επενδυτικά σήματα προς την ενεργειακή βιομηχανία.

Οι επενδύσεις σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νέας κατασκευής, ιδιαίτερα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, απαιτούν 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2021-2050 στο Σενάριο Καθαρό Μηδέν, ενώ το Σενάριο Οικονομικής Μετάβασης αντιπροσωπεύει μια επενδυτική ευκαιρία 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, με την επίτευξη του σεναρίου καθαρού μηδέν, η παράδοση καθαρών περιουσιακών στοιχείων παραγωγής υδρογόνου στην Ευρώπη δημιουργεί μια ευκαιρία για επενδύσεις 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο 2021-50.

Βιργινία Κιμπουροπούλου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας