Η ληστεία των funds-Παραδοχή της Intrum για παράνομο εκτοκισμό ρύθμισης δανειολήπτη

654
Άρθρο της Κωνσταντίνας Λεκκάκου
«Lekkakou & Associates – Law Firm»

ΑΦ.20180

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, από τη στιγμή που οικείο Ειρηνοδικείο έκανε δεκτή την αίτηση δανειολήπτη – εντολέα του δικηγορικού οίκου «Lekkakou & Associates Law Firm» για την ερμηνεία της εκδοθείσας απόφασης υπαγωγής του στον Ν.Κατσέλη.

Lekakou_konstantina_04a_32_1_2.jpg

Ο οφειλέτης αναγκάσθηκε να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας ερμηνεία της αρχικής απόφασης, καθότι η «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ», υπό την επικαλούμενη ιδιότητά της ως διαχειρίστρια της δανειακής απαίτησης, υπολόγιζε παράνομα το εφαρμοσθέν επιτόκιο στο σύνολο του άληκτου κεφαλαίου της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι στη μηνιαία δόση, αξιώνοντας την καταβολή σχεδόν διπλάσιας δόσης.
Πράγματι, το δικαστήριο όριζε, ότι ο δανειολήπτης οφείλει να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση εντόκως εφαρμοζόμενου του επιτοκίου επί της κάθε μιας εξ αυτών, χωρίς ανατοκισμό. Ο δανειολήπτης, κατά τα οριζόμενα στην πρόσφατη ρητή απόφαση, αποπλήρωνε τις δόσεις του απαρέγκλιτα. Ωστόσο, η εταιρεία διαχείρισης, ενώ είχε ήδη προηγηθεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης και συνεχιζόταν η αποπληρωμή των δόσεων σύμφωνα με τα διαταχθέντα, ενημέρωσε τον οφειλέτη με γραπτό μήνυμα στο κινητό του, πως ο λογαριασμός καταβολής των δόσεων παρουσιάζει καθυστέρηση. Ήταν πλέον ορατός ο κίνδυνος έκπτωσης του δανειολήπτη από τον Ν.3869/2010.
Η αντίδραση του νομικού μας τμήματος ήταν άμεση. Αρχικά, κατά την επικοινωνία μας με την Intrum, αυτή αρνήθηκε, πως έχει λάβει γνώση της απόφασης περί ερμηνείας, παρά το γεγονός, ότι είχε παρασταθεί πληρεξούσιος δικηγόρος της κατά την εκδίκαση της αίτησης. Η απόφαση στάλθηκε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία, ενώ λίγες μέρες αργότερα προχωρήσαμε σε κοινοποίησή αυτής από δικαστικό επιμελητή προς την Intrum. Παρά ταύτα και παρά τη συνέχιση της καταβολής των δόσεων από τον δανειολήπτη – εντολέα μας, απεστάλη εκ νέου από την Intrum το ίδιο SMS, όπου τον καλούσε να προβεί άμεσα στην πληρωμή της δόσης.
Επόμενη κίνηση μας ήταν η κοινοποίηση εξώδικης διαμαρτυρίας προς την εταιρεία διαχείρισης, αιτούμενοι τη συμμόρφωση αυτής με τα όσα ορίσθηκαν από το Δικαστήριο, την παροχή του αντίστοιχου δοσολογίου και την άρση των αδικαιολόγητων και παράνομων οχλήσεων προς τον οφειλέτη, ο οποίος τηρούσε τις καταβλητέες δόσεις στο ύψος που αυτές ορίσθηκαν.
Η Intrum, με απαντητική επιστολή της, συνομολόγησε, ότι το εφαρμοσθέν επιτόκιο δεν δύναται να εφαρμόζεται επί του συνόλου της οφειλής, ως μέχρι πρότινος η ίδια αξίωνε από τον δανειολήπτη, ενώ δήλωσε, ότι θα εφαρμόζει στο εξής μηδενικό επιτόκιο, μέχρι να αρθεί η επικαλούμενη «συστημική αδυναμία» της για χορήγηση δοσολογίου κατά τα διαταχθέντα.
Η εταιρεία διαχείρισης, η οποία μετά βεβαιότητας θα προέβαινε σε αίτηση έκπτωσης του δανειολήπτη από τον Ν.Κατσέλη, χάρη στους κατάλληλους χειρισμούς, αναγνώρισε τον παράνομο εκτοκισμό, που μέχρι τότε εφάρμοζε και έτσι εξασφαλίσθηκε, όχι μόνο η τήρηση της δικαστικής απόφασης για το ύψος των τόκων, αλλά μάλιστα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και η εφαρμογή μηδενικού επιτοκίου.

Απόσπασμα του υπό έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ στην αναγκαστική εκτέλεση» με υπότιτλο «Περί Πλειστηριασμών – Από τη θεωρία στην πράξη» ISBN 978-618-00-3736-4

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας