50 συλλογικότητες κατά της επιτάχυνσης των ΑΠΕ που προωθεί η ΕΕ-Καταστρέφει το περιβάλλον

971

   Το ψήφισμα αυτό υπογράφεται από συλλογικότητες, κινήματα και φορείς από όλη την Ελλάδα και δηλώνει την καθολική αντίθεσή μας στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 2022/2577) που έχει ως στόχο να επιταχύνει την εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Το ψήφισμα αυτό έχει αποσταλλεί:

  • στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ
  • στον υπεύθυνο της ΕΕ για το πρόγραμμα LIFE
  • στους βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων
  • στον Πρωθυπουργό
  • στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • στις Περιφέρειες της χώρας

στους Δήμους της χώρας.

Με το νέο αυτό έκτακτο Κανονισμό ανατρέπεται το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, οι οδηγίες για τους οικοτόπους, τα πουλιά και τα νερά, καθώς και η νομολογία της ΕΕ. Συγκεκριμένα με το νέο Κανονισμό, που εισάγεται για άμεση επείγουσα εφαρμογή, χαρακτηρίζονται οριζόντια όλα τα έργα ΑΠΕ ως «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας». Με αυτό τον χαρακτηρισμό, μετατρέπεται η εξαίρεση σε κανόνα και όλα τα έργα ΑΠΕ θα μπορούν να εγκατασταθούν σε προστατευόμενες περιοχές, ακόμη και αν αποδειχθεί πως έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000, στους οικοτόπους και στα είδη, προβάλλοντας λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Ο κανονισμός αυτός ουσιαστικά καταλύει την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και στρατηγικές, την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την επιστημονική δεοντολογία, κάθε έννοια δικαίου και κοινωνικής συνοχής και οδηγεί αναπόφευκτα σε καταστροφή της βιοποικιλότητας, κοινωνικές αντιδράσεις, νομική αβεβαιότητα και δικαστικές διαφορές.

Στο σημείο αυτό να συνυπολογίσουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση στη χώρα μας έχει οδηγήσει πολλές φορές σε μη αναστρέψιμη βλάβη ορεινούς όγκους, ποτάμια, αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές.

 Και όλα αυτά ένα βήμα πριν την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για μη συμμόρφωση με την Οδηγία για τους Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στις 15/02/2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε το παρακάτω λινκ με το ψήφισμα αναλυτικά https://drive.google.com/file/d/1h42Bfl1emWbI8eH2qD0bUWfP-fRzPsIU/view?usp=share_link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας