Όχι ανεμογεννήτριες στον Υμηττό

542
Όχι ανεμογεννήτριες στον Υμηττό

Oι αιολικές εγκαταστάσεις και τα συνοδά τους έργα (οδοποιία, γήπεδα εγκατάστασης, χωματουργικά, δίκτυα σύνδεσης κ.ά) σε δασικά και ευαίσθητα ορεινά οικοσυστήματα μετατρέπουν τους ορεινούς όγκους, όπως και την περιοχή του Υμηττού, σε βιομηχανική ενεργειακή ζώνη.

Δεσμεύουν ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ και ΝΕΡΑ, με τεράστιες ΜΗ αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, το Τοπίο, την πολιτιστική μας ταυτότητα, την υγεία και βιωσιμότητα των οργανισμών, στο όνομα της σωτηρίας του πλανήτη.

Οι ορεινοί όγκοι, όπως και ο Υμηττός θεωρούνται και είναι περιοχές φυσικού αποθέματος και βιοποικιλότητας και για το λόγο αυτό προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και από το ελληνικό δίκαιο.

Γιαυτόν τον λόγο η εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών συστοιχιών, αλλοιώνει και καταρρακώνει την έννοια της οικοανάπτυξης  με όρους προστασίας της φύσης και των τοπίων και παράλληλα ανάδειξης του περιβάλλοντος σε παράγοντα ολοκληρωμένης ήπιας ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών χώρων της Ελλάδας. Όπως, επίσης καταρρακώνει την ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών δραστηριοτήτων.

Α).Υπάρχει νομική ασυμβατότητα και καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές της Ελλάδας χωροθετούν και αδειοδοτούν Αιολικούς Σταθμούς σε περιοχές που ανήκουν στο Δίκτυο NATURA 2000, παραβιάζοντας το Ενωσιακό Δίκαιο και την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ)

Ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει την Ελλάδα επειδή παρέβη τις υποχρεώσεις της, καθότι δεν καθόρισε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (έως το 2012) τους απαιτούμενους στόχους διατήρησης και δεν θέσπισε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για προστατευόμενα είδη και οικοτόπους στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου Natura 2000.(ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2020 )

 

Πιο συγκεκριμένα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης με τους αρμόδιους φορείς, το 80% του Υμηττού χαρακτηρίζεται περιοχή απολύτου προστασίας ως πάρκο ΝΑΤURΑ.

 

Β) Mεγάλη ανησυχία υπάρχει για τις πηγές νερού του Υμηττού, επειδή πάγια τακτική των εμπλεκόμενων είναι η απουσία  μέτρων προστασίας τους με ωμή  παραβίαση του θεσμικού πλαισίου για τα ύδατα. Η ανάγκη καθορισμού μέτρων προστασίας των υδάτων επιβάλλεται από τις διεθνείς και την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία.

Το νερό των πηγών του Υμηττού μπορεί να ρυπανθεί μέσω επιφανειακών απορροών και κατεισδύσεων στο υπέδαφος από την εγκατάσταση και την λειτουργία των ανεμογεννητριών.

 

Γ).Σε αντίθεση με την αυξανόμενη ευαισθησία πολιτών και συλλογικοτήτων για τη φυσική, τη βιολογική κληρονομιά, και για την πολιτιστική κληρονομιά των βουνών της Ελλάδας, εδώ για τον Υμηττό, η αναγνώριση και η διαχείριση του ορεινού τοπίου και των αξιών του, όπως πολύ καλά ορίζεται από την σύμβαση της Φλωρεντίας, με το ν.3827/2010 για το Τοπίο, έρχεται σε σύγκρουση με τις αδειοδοτήσεις έργων που αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό χώρο των βουνών, όπως οι άδειες εγκατάστασης Αιολικών Συστοιχιών στον Υμηττό!!!

Δ). Μειονεκτήματα εγκατάστασης Αιολικών Συστοιχιών και ΜΗ αναστρέψιμες επιπτώσεις από την εγκατάστασή τους στον Υμηττό.

(φωτό από http://www.katiousa.gr/koinonia/perivallon/giati-de-thelete-tis-anemogennitries/

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ανεμόμυλοι!!!

Ενώ χρησιμοποιείται η φυσική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ο αέρας δηλαδή, οι ανεμογεννήτριες, τα «τερατώδη» αυτά μηχανήματα είναι βαριά βιομηχανία, με υλικά μη ανακυκλώσιμα που αφήνουν ισχυρό και μη αναστρέψιμο «αποτύπωμα» στο

περιβάλλον!!!

1.Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ασταθές (στοχαστικό) ρεύμα (παράγεται μόνο όταν φυσάει και εξαρτάται από την ταχύτητα του αέρα που επίσης δεν είναι σταθερή) Λειτουργούν μόνο όταν φυσάει: κάτω από 3 μποφόρ και πάνω από 7 μποφόρ φρενάρουν και σταματούν.

2.Η παραγόμενη από τα αιολικά ενέργεια είναι δύσκολο να αποθηκευθεί.

3.Η παραγόμενη από τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρική ενέργεια δεν ανταποκρίνεται στην ζήτηση, που δεν είναι σταθερή μέσα στο 24/ωρο και είναι εξαρτώμενη από συμβατικές μονάδες (λιγνίτη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Οι οποίες μάλιστα, καλούνται να εργάζονται αρκετές φορές με μειωμένη απόδοση, λόγω του μεταβαλλόμενου φορτίου λειτουργίας, ή το ανοιγοκλείσιμό τους, ώστε να είναι σε θέση να συνεργάζονται με τα αιολικά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι οι εργοστασιακές μονάδες παραγωγής ανεμογεννητριών στην Γερμανία, οι οποίες εξάγουν, με σχέσεις αποικιακής υποτέλειας,  στον Νότο και στην χώρα μας, ηλεκτροδοτούνται κυρίως με φυσικό αέριο και λιγνίτη!!!!!

(φωτό από http://www.katiousa.gr/koinonia/perivallon/giati-de-thelete-tis-anemogennitries/)

4.Οι Ανεμογεννήτριες έχουν μικρό χρόνο λειτουργίας (15-20 χρόνια) και το ισοζύγιο κόστους-ζημίας είναι αρνητικό, ενώ δεν υπάρχει  σχεδιασμός και οικονομική μελέτη τόσο για την απεγκατάστασή τους, όσο και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Τα «τέρατα» αυτά θα παραμείνουν στην θέση τους μισογκρεμισμένα και δεν θα τα παίρνει κανείς ούτε για «σκραπ» επειδή δεν ανακυκλώνονται και  είναι οικονομικά ασύμφορο.Ήδη στην Ευρώπη αναζητούν «νεκροταφεία» ταφής των εξαρτημάτων τους. Κατά την διάρκεια παραμονής τους στο βουνό, μετά το πέρας λειτουργίας τους τα υγρά και στερεά υλικά που εμπεριέχονται και τα οποία είναι τοξικά και ραδιενεργά (όπως το νεοδύμιο κ.ά) θα γίνουν αιτία ρύπανσης τόσο του περιβάλλοντος αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα και αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Τα δε χιλιάδες κυβικά μπετόν θα παραμείνουν εσαεί στο βουνό σαν αιώνια απόδειξη της αφροσύνης  και της απληστίας απέναντι στην φύση και την κοινωνία, για τις επόμενες γενιές!!!

 

 1. Οι Αιολικές Συστοιχίες οδηγούν στην αύξηση της τιμής του ρεύματος και στην φτωχοποίηση με τους Φόρους άνθρακα, Τέλη ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων) που πληρώνουμε όλοι μας μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και επιπλέον κόστος λόγω του ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από τον λιγνίτη. Ενώ συγχρόνως στήνεται ένα χρηματιστήριο τρισεκατομμυρίων, με πράσινα δάνεια, ομόλογα, επιδοτήσεις, αγορές στο οποίο κάποιοι λίγοι έχουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν, ενώ τα λαϊκά στρώματα θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να δυσκολεύονται να πληρώνουν το ρεύμα τους.

Για τις Αιολικές Συστοιχίες, ισχύουν όλα τα σχετικά με τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, τις εγγυημένες τιμές, το ΕΤΜΕΑΡ, τα ανύπαρκτα «αντισταθμιστικά οφέλη» και «ανταποδοτικά έργα» με ελάχιστα ευρώ ανά έτος σε κάθε καταναλωτή και αυτά, εάν τα δώσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα!!!

 

Οι δε υποσχέσεις τόσο από την πολιτεία, όσο και και από τους κρατικοεπιδοτούμενους επιχειρηματίες για μόνιμες θέσεις εργασίας, αποτελούν όνειρο «θερινής νυκτός».

 

 1. Η λύση του ενεργειακού ζητήματος αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των Αιολικών Σταθμώ6ν που προτείνεται, δεν είναι 100% λύση διότι αφενός μεν δεν υποκαθιστά με τη παρούσα τεχνολογία τα ορυκτά καύσιμα και αφετέρου υποβαθμίζει τα τελευταία παρθένα φυσικά οικοσυστήματα της Ελλάδας με πρόσχημα τη σωτηρία του πλανήτη.
 2. Οι Αιολικές Συστοιχίες αλλάζουν το μικροκλίμα της περιοχής και τα μετεωρολογικά δεδομένα και μειώνουν τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Αναφέρουμε το παράδειγμα τους αντιπαγετικούς ανεμομείκτες στην Άρτα και Αργολίδα που ανέβαζαν την θερμοκρασία του αέρα για την προστασία των εσπεριδοειδών. «Από τα Αιολικά προκύπτουν: μείωση των τοπικών βροχοπτώσεων, μείωση της εδαφικής υγρασίας εξαιτίας της μείωσης των δρόσου, πάχνης και χαμηλής νέφωσης. Για να εμφανιστούν τα φαινόμενα της δρόσου, πάχνης και ομίχλης (χαμηλής νεφώσεως) πρέπει ο αέρας κοντά στο έδαφος να είναι κορεσμένος σε υδρατμούς, κάτι που δεν επιτρέπει η λειτουργία των ανεμογεννητριών. Οι ανεμογεννήτριες μεταβάλλουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, εμποδίζοντας τη δημιουργία τοπικής βροχής, την ανάπτυξη της υγρασίας στο έδαφος και τη συσσώρευση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στον υδροφόρο ορίζοντα» (καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Κ. Στουρνάρα).

8.Η τοποθέτηση Αιολικών Σταθμών θα διώξει από τα βουνά τους  μελισσοκόμους, συλλέκτες βοτάνων, εργάτες δασών κ.ά και τον ορεινό πεζοπορικό τουρισμό, καθώς θα αλλάξει η χρήση γης και η περιοχή του Υμηττού θα μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη.

9.Τα έσοδα από τη λειτουργία των Αιολικών Σταθμών δεν προέρχονται τόσο από την ίδια την παραγωγή ρεύματος, αλλά από την επιδότηση τιμής και την εγγυημένη απορρόφηση κατά προτεραιότητα.

 1. 10. Είναι φανερό στην κοινή λογική ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Υμηττό και στους άλλους ορεινούς όγκους της Αττικής και της χώρας είναι στο πλαίσιο της  προπαγάνδας για την  εμπέδωση και την μείωση των αντιστάσεων της κοινωνίας απέναντι σε αυτό το έγκλημα  με το επιχείρημα της σωτηρίας του πλανήτη αδιαφορώντας για την υποβάθμιση των τελευταίων φυσικών προστατευομένων περιοχών της Ελλάδας.
 2. Έχοντας στον νου μας την τεράστια περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση του Υμηττού από την εγκατάσταση δεκάδων κεραιών και άλλων παρεμβάσεων υπογραμμίζουμε ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα επιφέρει σωρρευτικά αρνητικές επιπτώσεις στο βουνό και θα στερήσει την δυνατότητα εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον αειφορικών και ήπιων δραστηριοτήτων, όπως αναψυχή, πεζοπορία κά
 3. Η εγκατάσταση Αιολικών Συστοιχιών, αλλάζει την ταυτότητα, την ορεινή χωροταξία και το τοπίο του ορεινού όγκου του Υμηττού, αρνητικά, σε βάρος της τοπικής οικονομίας, της υγείας των οργανισμών και της πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής.

(φωτό από httpgreenagenda.gr)

 1. Οι Αιολικές Συστοιχίες θα φέρουν καταστροφικές συνέπειες για την ορεινή πανίδα και χλωρίδα, αφού θα στερήσουν της αναγκαίας τροφής και θα εκτοπίσουν  τα προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας.
 2. Οι υπάρχουσες κλίσεις της περιοχής του Υμηττού και τα υλικά εκσκαφών παράγοντες διάβρωσης και ΜΗ ανεστρέψιμων επιπτώσεων. Τα υλικά εκσκαφών εάν αφεθούν να απορριφθούν σε αυτές (ως σχεδιασμένα επιχώματα ή κατά λάθος ή ως συνηθισμένη πρακτική απόρριψης εκσκαφών), αναμένεται ότι θα καλύψουν μεγάλο ύψος της πλαγιάς ή θα καταλήξουν στη βάση της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διάφορες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεταξύ των οποίων και αλλοίωση του γεωμορφολογικού αναγλύφου και επιβάρυνση του τοπίου.

 

(φωτό από  LIFO https://www.lifo.gr/now/perivallon/)

(φωτό από δημοσίευμα στην ΕΦ.ΣΥΝΤ)

 1. Στον Υμηττό με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων από τις εργασίες οδοποιίας και συνοδών έργων στο ανάγλυφό τους και μάλιστα με την γεωλογική ιστορία τους είναι βέβαιο ότι θα συντελέσουν επικίνδυνα σωρρευτικά στα υπάρχοντα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την αλόγιστη και διαχρονική χρήση και εκμετάλλευση του βουνού!!

( φωτό από http://www.katiousa.gr/koinonia/perivallon/giati-de-thelete-tis-anemogennitries/ )

 1. Τα συνοδά οδικά έργα – διάνοιξη δρόμων για την μεταφορά των «τεράτων», τεράστια τσιμεντένια γήπεδα εγκατάστασης, θα φέρουν υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών
 2. Η ηχορύπανση από την λειτουργία των Α/Γ θα φέρει καταστροφικές συνέπειες για την ορνιθοπανίδα και την προστατευόμενη πανίδα. Η ηχορύπανση από την εγκατάσταση και την λειτουργία των Α/Γ θα επιφέρει ανεπιθύμητες οχλήσεις και θνησιμότητα στην ορνιθοπανίδα. Από εκτοπισμό και στέρηση τροφής κινδυνεύουν τα προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας

Η τοποθέτηση Αιολικών Συστοιχιών στον Υμηττού  προωθούνται χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και των συλλογικοτήτων (αδυναμία σύγκλισης λαϊκών συνελεύσεων για την έκφραση της συλλογικής τους γνώμης, λόγω των περιορισμών της πανδημίας).

Και έχουν κάθε λόγο ν’ ανησυχούν και ν’ αντιδρούν, ειδικά ενόψει του ορατού κινδύνου δέσμευσης ή και ιδιωτικοποίησης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ Γης και την μετατροπή του νερού από ΔΗΜΟΣΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ σε εμπόρευμα.

 

Με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών παραχωρείται στα ιδιωτικά συμφέροντα ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΗ και υφίσταται ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και συγκέντρωσής τους  στα χέρια λίγων κρατικο -επιδοτούμενων επιχειρηματιών (Ελλήνων ή ξένων).

 

Η μετατροπή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ  σε ιδιωτική και του ΝΕΡΟΥ από ΔΗΜΟΣΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ σε εμπόρευμα, που θα το εκμεταλλεύονται τα κρατικοεπιδοτούμενα  ιδιωτικά συμφέροντα θα έχει άμεσες και ολέθριες επιπτώσεις  στην ζωή μας και στον τόπο μας!!!

 

Περσεφόνη Τσιμάκη κάτοικος Βύρωνα

Μέλος του Κινήματος

     για την Σωτηρία των Αγράφων

                                                       ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας