Κόλαφος από Moscovici: Μέτρα για το χρέος από 2018

1975
Μοσκοβισί

«Χαστούκι» στον Πρωθυπουργό η απάντηση Moscovici στον Νίκο Χουντή, για τα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Ανοιχτό το σενάριο, η όποια ελάφρυνση του δημοσίου χρέους να συνοδεύεται από ένα 4ο Μνημόνιο!

Κόλαφο για τον Έλληνα πρωθυπουργό, αποτελεί η απάντηση του Pierre Moscovici για το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με την οποία, κανένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέτρο ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους δεν πρόκειται να ληφθεί πριν το καλοκαίρι του 2018.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών εκθέτει τον Έλληνα πρωθυπουργό που, στις 24 Οκτωβρίου 2016, είχε δηλώσει ότι «οι πιστωτές μας οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους έως το τέλος του 2016».

Ταυτόχρονα, στην ίδια απάντηση, ο κ. Moscovici αφήνει ανοιχτά τα εφιαλτικά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία, η όποια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, θα συνοδεύεται από ένα 4ο Μνημόνιο!

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής αναφερόταν στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι, το ελληνικό χρέος είναι «εξαιρετικά μη βιώσιμο» και στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού ότι, «οι πιστωτές μας οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους έως το τέλος του 2016» και ζητούσε να πληροφορηθεί αν υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, μαζί με την τρέχουσα αξιολόγηση, όπως είχε ζητήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, καθώς και αν, τα όποια μέτρα ελάφρυνσής του θα συνοδεύονται από ένα νέο Μνημόνιο, όπως περιγράφει το άρθρο 13 παρ. 3 της Συνθήκης του ESM.

Στην απάντησή του, ο κ. Moscovici «γύρισε το ρολόι» πίσω στο Eurogroup της 25.5.2016, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στο μεσοδιάστημα, σημειώνοντας ότι, «Στις 25 Μαΐου 2016, το Eurogroup ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για γα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα κατά του χρέους για την Ελλάδα» και τόνισε αναφερόμενος στα μεσοπρόθεσμα μέτρα ότι, «το Eurogroup προτίθεται να εφαρμόσει πιθανά μεσοπρόθεσμα μέτρα μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος του ΕΜΣ. Τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμοστούν εάν από την επικαιροποιημένη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς, στο τέλος του προγράμματος (σ.σ. δηλαδή το καλοκαίρι του 2018), προκύπτει ότι είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών (GFN), υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος από τους θεσμούς και την Ευρωομάδα».

Αναφορικά δε, με τα μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επαναλαμβάνει την «ευχή» του Eurogroup του Δεκεμβρίου του 2016 ότι, «η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος του ΕΜΣ και η εκπλήρωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος (σ.σ. δηλαδή 3,5% για μια δεκαετία;!!!) θα επαναφέρουν το ελληνικό δημόσιο χρέος σε βιώσιμη πορεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα του Νίκου Χουντή αν θα ακολουθήσει και 4ο Μνημόνιο μετά το φθινόπωρο του 2018, ο κ. Moscovici περιορίστηκε να απαντήσει ότι «θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM», η παράγραφος 3 του οποίου αναφέρει:

«Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, το συμβούλιο διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή– σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – να διαπραγματευθεί με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ καταρτίζει πρόταση συμφωνίας για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής, περιλαμβάνουσα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και την επιλογή των μέσων, που υποβάλλεται στο συμβούλιο διοικητών προς έγκριση.

Το ΜΚ συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ».

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η πλήρης απάντηση του Pierre Moscovici, έχουν ως εξής:

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

Στην ερώτησή μου (E-013940/2015), σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους, ο κ. Μοσκοβισί απάντησε ότι, «Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους βασίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ)».

Δεδομένου ότι:

– Το ΔΝΤ εκτιμά ότι «όπως είναι το χρέος δεν είναι βιώσιμο» (Κριστίν Λαγκάρντ, ετήσια σύνοδος ΔΝΤ, 6.10.2016)

– Ο Έλληνας πρωθυπουργός διαμηνύει ότι «οι πιστωτές μας οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους έως το τέλος του 2016» (24.10.2016)

Ερωτάται:

Προκειμένου για την αξιολόγηση του ελληνικού δημοσίου χρέους, όποτε αποφασισθεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τον ΕΜΣ;

Η όποια ενδεχόμενη απόφαση για στήριξη σταθερότητας της Ελλάδας, με τη μορφή χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, μπορεί να συνοδεύεται από τους όρους που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 13 της Συνθήκης για τον ΕΜΣ;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής:

Η Επιτροπή διενεργεί ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) για την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο πλαίσιο κάθε επανεξέτασης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η προηγούμενη DSA δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016 στην έκθεση συμμόρφωσης της πρώτης επανεξέτασης του τρίτου προγράμματος. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και στο μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΜΣ.

Στις 25 Μαΐου 2016, η Ευρωομάδα ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα κατά του χρέους για την Ελλάδα.

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα υλοποιηθούν τώρα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επανεξέτασης του προγράμματος και την έγκρισή του από την Ευρωομάδα τον Δεκέμβριο του 2016, βάσει των προτάσεων του ΕΜΣ και των προπαρασκευαστικών εργασιών της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΜΣ και τα διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ενέκριναν στη συνέχεια τα αναγκαία μέτρα τον Ιανουάριο του 2017.

Η Ευρωομάδα σημείωσε επιπλέον ότι προτίθεται να εφαρμόσει πιθανά μεσοπρόθεσμα μέτρα μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος του ΕΜΣ. Τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμοστούν εάν από την επικαιροποιημένη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς, στο τέλος του προγράμματος, προκύπτει ότι είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών (GFN), υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος από τους θεσμούς και την Ευρωομάδα.

Για τα μακροπρόθεσμα μέτρα, η Ευρωομάδα εξέφρασε την πεποίθηση, τον Δεκέμβριο του 2016, ότι η εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων για το χρέος, η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος του ΕΜΣ και η εκπλήρωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επαναφέρουν το ελληνικό δημόσιο χρέος σε βιώσιμη πορεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας