Το κάνουν όπως με Λάτση: Και για το καζίνο ένας υποψήφιος!

329
λάτση

Τα πρακτικά της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σχετικά με τον διαγωνισμό παραχώρησης άδειας και λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό επικυρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη σκάνδαλο, ως συνέχιση του σκανδάλου της παραχώρησης του Ελληνικού στον Λάτση, ως μοναδικού υποψήφιου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κοινοπραξία της Mohegan με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι και επισήμως ο μοναδικός υποψήφιος για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, μετά την απόρριψη της προσφοράς της επίσης αμερικανικής Hard Rock.

Από σήμερα, Τρίτη, ξεκινά η προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών που έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν τις τυχόν ενστάσεις τους επί της απόφασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε μέχρι πρότινος η διοίκηση της Hard Rock, η εταιρεία θα προσφύγει εναντίον του αποκλεισμού της.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 457/1/14.01.2020 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:

1. Ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.

2. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας