Τι κρύβει ο επανυπολογισμός των συντάξεων;

2486
νόμος

Πως «σώζονται οι μεγάλες» και γιατί καταρρέουν οι μικρές;

Πως υπολογίζονται οι προσαυξήσεις (Βαρέα, ΔΕΚΟ, 13ου-14ου μισθού);

 

Κοροϊδία η φιλολογία της κυβέρνησης για την μη κατάργηση (1.1.2019) των προσωπικών διαφορών!! Λόγια χωρίς ουσία αφού ο επανυπολογισμός τελεί κάτω από άκρα μυστικότητα, και κανείς ακόμα (επισήμως) δεν γνωρίζει τις «προσωπικές διαφορές» και τι ποσά πρόκειται να περικοπούν!! Και παρά το γεγονός ότι ο επανυπολογισμός είναι έτοιμος από της 30-9-2017 και θα έπρεπε να δημοσιευτεί στις 31-12-2017, σκοπίμως και παρανόμως, αποκρύπτεται και δεν ανακοινώνεται!!

Καλοστημένο κόλπο λοιπόν, με προφανείς σκοπούς, καθώς, από τον επικείμενο επανυπολογισμό δεν προκύπτουν τα αναμενόμενα ποσάτων 1,8δις ευρώ!! Σε ατομικό επίπεδο, οι μικρές συντάξεις (των 500 ευρώ) μειώνονται έως και πάνω από 100 ευρώ!! Οι μεγαλύτερες (λόγο υπέρτερων εισφορών) προσαυξάνονται έως και πάνω από 200 ευρώ!! Ενώ το γενικό αποτέλεσμα, δηλαδή το ισοζύγιο μεταξύ των μειώσεων και των προσαυξήσεων, ισοσκελίζει!!

Κρυφές μειώσεις ύψους 2,5δις ευρώ

 

Σε αναζήτηση λοιπόν, νέου τρόπου εφεύρεσης των 1,8δις ευρώ (που μαζί με το ΑΚΑΓΕ – ΕΟΠΠΥ- ΕΦΟΡΙΑ) φτάνουν τα 2,5δις ευρώ, όλα δείχνουν ότι δεν θα δούμε τον νόμιμο επανυπολογισμό αλλά κρυφές μειώσεις ύψους 2,5δις ευρώ!! Θα εμφανίσουν δηλαδή έναν επανυπολογισμό «μαϊμού», όπως και με τις επικουρικές, με επικρατέστερο σενάριο να εξαιρέσουν τις προσαυξήσεις ή μέρος αυτών και οι οποίες προσεγγίζουν τα ποσά αυτά!!

Όμως να τα πάρουμε από την αρχή:

Νόμος 4387/2016

Υπενθυμίσουμε την απόφαση τουΣυμβούλιου της Επικρατείας ότι οι περικοπές των συντάξεων και των δώρων κρίθηκαν αντισυνταγματικές και που εγκαλεί την κυβέρνηση να διορθώσει. Αντ΄ αυτού, ο Νόμος 4387/2016 (Κατρούγκαλου) «νομιμοποιεί» τις παράνομες περικοπές, αφού οι συντάξεις στο εξής αναλογούν κάτω και από τα όρια των μνημονιακών περικοπών. Καταργεί την 13η – 14η σύνταξη, ωστόσο, προσαυξάνεται το ανταποδοτικό μέρος σε όσους έχουν καταβάλει εισφορές για το λόγο αυτό. Ενώ οι παλαιές συντάξεις εξισώνονται με τις νέες, χωρίς όμως να μειώνονται από τα καταβαλλόμενα ποσά. 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Να ξεδιαλύνουμε καταρχήν τους όρους διαφορές και «προσωπικές διαφορές»:

Διαφορές: Οι διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων είναι δεδομένες καθώς μαζί με την κατάργηση της 13ης – 14ης σύνταξης και των οικογενειακών επιδομάτων ξεπερνούν κατά πολύ το 40%. Η σύγκριση συνεπώς και για να είναι αληθής, θα πρέπει στο αρχικό ποσό των παλαιών συντάξεων να προστίθεται και η 13η – 14η σύνταξη (Χ14/12) ή κατά 16,7%.

Παράδειγμα. Έστω συνταξιούχος (35ετη και 2000 μισθό) είχε αρχική σύνταξη μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα (1400 + 150) 1.550 ευρώ και ελάμβανε (1.550Χ14/12) 1.808 ευρώ μεικτά. Η νέα σύνταξη (χωρίς δώρα & επιδόματα) αναλογεί στα 1.060 ευρώ μεικτά. Διαφορά μείον 748 ευρώ (1808 – 1060 ) ποσοστό 41%!

Προσωπικές Διαφορές: Αφορούν διαφορές μεταξύ των σημερινών καταβαλλόμενων ποσών και των επανυπολογιζόμενων ποσών βάση του νέου Νόμου συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων. Από το γεγονός όμως ότι οι περισσότερες συντάξεις δικαιούνται και προσαύξηση λόγο μεγαλυτέρων εισφορών, οι προσωπικές διαφορές ποικίλουν.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του εν λόγω Νόμου και την υπουργική απόφαση (οικ. 26083/887-7-6-2016) οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν ή καταβάλουν εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (δηλαδή πάνω από 20%) χορηγείται για κάθε (1) επιπλέον μονάδα προσαύξηση 0,075%.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 1,7 εκ. (μισθωτοί) που κατέβαλαν εισφορές για 14 μήνες. Και επιπλέων περί τους 600.000 όπως, οι ασφαλισμένοι στα Βαρέα (3,6% επιπλέον εισφορές) και συνταξιοδοτήθηκαν με τις κοινές διατάξεις, οι συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ –Τράπεζες, που είχαν εισφορές πάνω από 20%, καθώς και όσοι είχαν παράλληλη ασφάλιση δηλαδή κατά τον ίδιο χρόνο ήταν σε δυο διαφορετικά Ταμεία.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΩ 13ου– 14ου ΜΙΣΘΟΥ

Όσον αφορά τις προσαυξήσεις των μισθωτών (λόγω επιπλέον εισφορών του 13ου– 14ου μισθού) διαφορετικά υπολογίζονται στις νέες συντάξεις και αλλιώς στις παλαιές:

Νέες συντάξεις:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (οικ.60271/2195- 23/12/2016) στις συντάξιμες αποδοχές των μισθωτών προστίθενται και οι αποδοχές λόγω δώρων, έτσι ο μέσος μισθός που υπολογίζεται η σύνταξη είναι προσαυξημένος κατά 16,7%, συνεπώς τόσο και η ανταποδοτική.

Παράδειγμα: Έστω μισθωτός έχει μισθό 2.400 ευρώ και 35 έτη. Συνεπώς (2.400 Χ14 = 33600/12) μέσος μισθός 2.800 ευρώ. Άρα ανταποδοτική σύνταξη (35 έτη 33,81% Χ 2800) 947 ευρώ & 384 εθνική, ποσό σύνταξης 1.331 ευρώ μεικτά.

Παλαιές συντάξεις:

Καθώς για τις επιπλέον εισφορές (πάνω από 20%) χορηγείται για κάθε (1) επιπλέον μονάδα προσαύξηση 0,075%. Και εφόσον είχαν (20 Χ 14 = 280/12) 23,33% δηλαδή (23,33-20) 3,33% επιπλέον εισφορές, δικαιούνται προσαύξηση (3,33Χ0,075) 0,25% για κάθε 1 έτος ασφάλισης.

Παράδειγμα: Έστω μισθωτός που συνταξιοδοτήθηκε το 2008 και είχε μέσο μισθό 2.000 ευρώ και 35 έτη. Έχει προσαύξηση (35Χ0,25) 8,75% και ποσοστό αναπλήρωσης (για 35 έτη) 33,81% σύνολο ( 33,81+8,75) 42,56%, άρα ανταποδοτική σύνταξη (42,56 Χ 2.000) 851 ευρώ & 384 εθνική, ποσό σύνταξης 1.235 ευρώ μεικτά.

Λοιπές προσαυξήσεις

Με τον ίδιο παραπάνω τρόπο προσαυξάνονται: Βαρέα επιπλέον εισφορές 3,6% άρα (3,6 Χ0,075) ποσοστό 0,27% για κάθε 1 έτος στα βαρέα. ΔΕΚΟ – Τράπεζες, έστω επιπλέον εισφορές (6%) άρα (6Χ0,075) ποσοστό 0,45% για κάθε 1 έτος ασφάλισης. Παράλληλη ασφάλιση επιπλέον εισφορές (20%) άρα (20Χ0,075) ποσοστό 1,5% για κάθε 1 έτος διπλής ασφάλισης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – (ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

 

Είναι γεγονός ότι οι μικρές συντάξεις έχουν και τις μεγαλύτερες προσωπικές διαφορές. Αυτό γιατί ο ίδιος νόμος καταργεί τα Κατώτατα Όρια σύνταξης, ενώ οι συντάξεις χηρείας μειώνονται στο 50% από το 75% που ήταν, αλλά και οι προσαυξήσεις, στις χαμηλές συντάξεις αποδίδουν ελάχιστα.

Παράδειγμα 1. Έστω μητέρα με ανήλικο τέκνο μειωμένη (ΙΚΑ) με μέσο μισθό 800 ευρώ και 15 έτη. Είχε αρχική σύνταξη (βάση των Κατωτάτων Ορίων) 487 + 81 λόγω δώρων σύνολο 568 ευρώ, ενώ το σημερινό ποσό προ φόρου είναι 458 ευρώ.

Η Νέα σύνταξη αναλογεί: Ποσοστό αναπλήρωσης και προσαυξήσεις (13ου – 14ου μισθού 0,25Χ15) 3,75% + 11,55% = 15,3%, άρα ανταποδοτική (800Χ15,3%) 122 ευρώ& 242 μειωμένη εθνική, σύνολο 364 ευρώ. Μείον 22 ευρώ για ΕΟΠΠΥ, νέο ποσό προ φόρου 342 ευρώ. Προσωπική διαφορά (458-342) μείον 116 ευρώ!

Παράδειγμα 2. Έστω σύνταξη χηρείας (ΙΚΑ, με 25 έτη και 1500 μισθό). Το αρχικό ποσό αναλογεί 687 ευρώ + 2 συνάξεις, και ως χηρείας λαμβάνει προ φόρου 484 ευρώ.

Η Νέα σύνταξη αναλογεί: Ποσοστό αναπλήρωσης και προσαυξήσεις (13ου – 14ου μισθού 0,25Χ25) 6,25 + 20,68 = 26,93%, άρα ανταποδοτική (1500Χ26,93%) 404 ευρώ& 384 εθνική, σύνολο 788 ευρώ. Ως χηρείας (μείον50%) 394 ευρώ. Μείον 24 ευρώ για ΕΟΠΠΥ, νέο ποσό προ φόρου 370 ευρώ. Προσωπική διαφορά (484-370) μείων 116 ευρώ!!

Σημειωτέον, οι συντάξεις χηρείας αριθμούν τις 391.000, ενώ με τα Κατώτατα Όρια (ΙΚΑ) αμείβεται το 50% των συνταξιούχων!!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

Από το γεγονός ότι οι προσαυξήσεις, επηρεάζουν μόνο την ανταποδοτική και καθώς οι μεγαλύτερες συντάξεις έχουν και μεγαλύτερα ποσά, υπερκαλύπτουν τις προσωπικές διαφορές και φέρουν και αυξήσεις.

Παράδειγμα 1. Έστω συνταξιούχος (ΙΚΑ) είχε μέσο μισθό 2000 ευρώ και 37 έτη. Είχε αρχική σύνταξη 1500 ευρώ και ελάμβανε (1500Χ14/12) 1750 ευρώ μεικτά. Μετά τις περικοπές μαζί με τη 13η-14η σύνταξη (607) λαμβάνει σήμερα προ φόρου 1.143 ευρώ.

Η Νέα σύνταξη αναλογεί: Ποσοστό αναπλήρωσης και προσαυξήσεις (13ου– 14ου μισθού 0,25Χ37) 9,25% + 37,2= 46,45% άρα ανταποδοτική (2000Χ46,45) 929 & 384 εθνική, σύνολο 1.313 ευρώ. Μείον 79 ευρώ για ΕΟΠΠΥ, νέο ποσό προ φόρου1.234 ευρώ. Προσωπική διαφορά (1234 -1143) αύξηση 91 ευρώ!

Χωρίς την προσαύξηση θα ήταν1060 και η «προσωπική διαφορά» μείων 83 ευρώ!!

Ωστόσο, παρά την αύξηση 91 ευρώ, σε σχέση με το αρχικό (1750–1234) έχει διαφορά 516 ευρώ!! Ποσοστό μείον 30%!!

Είναι προφανές, όσοι έχουν επιπλέων και (Βαρέα – ΔΕΚΟ – Τράπεζες – διπλή ασφάλιση) θα τύχουν ακόμα μεγαλύτερης αύξησης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Ως αφορά την προσαύξηση λόγου 13ου-14ου μισθού και καθώς προσαυξάνεται μόνο η ανταποδοτική κατά 16,7%. Με αναγωγή επί του συνόλου της ανταποδοτικής 1,7εκ. συντάξεων που δικαιούνται την προσαύξηση αυτή, μας δίνει το ποσό του 1,8δις ευρώ ετησίως. Και περί το 1,2δις ευρώ οι υπόλοιπες (Βαρέα- ΔΕΚΟ- Διπλή Ασφάλιση) σύνολο περί τα 3δις ευρώ!!

Αυτά τα ποσά έχουν βάλει στο μάτι, για αυτό κρύβουν και τον επανυπολογισμό!!

Κυβερνητική εκτροπή

Η κυβέρνηση καιτο υπουργείο εργασίας να σταματήσουν τους θεατρινισμούς και κάθε συζήτηση για μειώσεις συντάξεων.

Ο Νόμος 4472/2017 (Αχτσιόγλου) που καταργεί (1.1.2019) τις «προσωπικές διαφορές» δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή του είναι παράνομη καταχρηστική θέτει θέμα… κυβερνητικής εκτροπής!! Καθώς ο επανυπολογισμός ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί και που παραβιάζεται ο ίδιος ο Ν. 4387/2016 (άρθρο 14 παρ, 2β) που θα έπρεπε 1 χρόνο πριν, την 1.1.2018, να έχει αναρτηθεί!!

Υποχρεούνται λοιπόν, να αφήσουν τα κόλπα και να προχωρήσουν άμεσα, στην κατάργηση του εν λόγο άρθρο 1 του Νόμου 4472/2017 και την δημοσίευση του επανυπολογισμού.

 

*Ο Νικολάου Κώστας είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας