Σύνοδος για τα Βαλκάνια χωρίς την Ελλάδα

1594
γερμανικές

«Σύνοδος γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια» πραγματοποιήθηκε στὸ Βερολίνο τὴν περασμένη Δευτέρα, μὲ συμμετοχὴ τῶν κυβερνήσεων τῆς Γερμανίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σερβίας Κροατίας, Σλοβενίας, Ἀλβανίας, Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Σκοπίων καὶ   ἐκπροσώπων τῆς σερβικῆς ἐπαρχίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ποὺ αὐτοανακηρύχθηκε ἀνεξάρτητη.

Βασικὸς στόχος ἦταν ἡ ἐξεύρεση συμβιβασμοῦ μεταξὺ  Σερβίας καὶ Κοσσοβάρων, ἀφοῦ ἡ Σερβία δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς ἐπαρχίας.

Στὸ μεταξύ, γιὰ «ἀνευθυνότητα» κατηγορεῖ τὴν Ε.Ε. ὁ Γερμανὸς χριστιανοδημοκράτης πολιτικός, εἰδικὸς σὲ θέματα Βαλκανίων, Μίχαελ Μπραντ, λόγω τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὴν ἐνταταλμένη γιὰ ἐξωτερικὰ θέματα τῆς Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι νὰ συζητήσει τὴν προτεινόμενη άνταλλαγὴ ἐδαφῶν μεταξὺ Σερβίας καὶ Κοσσυφοπεδίου.

«Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐντεταλμένη γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. Μογκερίνι κάνει λόγο γιὰ ἀλλαγὴ συνόρων, εἶναι ἕνα παιχνίδι με τη φωτιά…Ὅποιος δὲν ἀντιδρᾶ στὶς ἀλλαγὲς συνόρων, θὰ εἶναι συνυπεύθυνος σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρξει νέος θερμὸς πόλεμος στα Βαλκάνια», δήλωσε σὲ συνέντευξή του στὸ ραδιόφωνο rbb-Inforadio, διερωτώμενος, σὲ περίπτωση ἐφαρμογῆς μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς, ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ συνενωθοῦν μὲ τὸ ἀλβανόφωνο τμῆμα τῶν Σκοπίων.

Πρὸς τὸ παρόν, τὴ θέση αὐτὴ υἱοθετεῖ καὶ ἡ κα Μέρκελ.

Ὅμως, τὸ 1991, ἡ Γερμανία τοῦ Χέλμουτ Κόλ, μὲ τὸν «ἀέρα» τῆς γερμανικῆς ἑνοποίησης, κατάφερε νὰ σύρει τὴν τότε Ε.Ο.Κ. στὴν ἀναγνώριση τῆς Σλοβενίας καὶ τῆς Κροατίας, ἐγαινιάζοντας τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ τὶς τραγικὲς συνέπειες ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι φέρνει τὴν εἰρήνη, μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν «ἀναγνωρίσεων» τῶν ὀντοτήτων τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, φέρει τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ ποὺ ἀκολούθησε.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀνάλογες θὰ εἶναι οἱ συνέπειες καὶ νέων χαράξεων σὲ σχέση μὲ τὰ ὑφιστάμενα σύνορα καὶ νέων ἀναθεωρητισμῶν, ποὺ μποροῦν νὰ φτάσουν ἕως ἐμᾶς.

Ἡ Ἑλλάδα, ἀποδυναμωμένη καὶ στὸ περιθώριο τῶν ἐξελίξεων, παρακολουθεῖ ἁπλῶς τοὺς νέους ἐρασιτεχνισμοὺς τῶν εὐρωκρατῶν, ἐνῶ εἶναι φανερὸ ὅτι:

  • Ἡ Γερμανία πρωτευόντως μὲ τὴ Γαλλία νὰ ἀκολουθεῖ, ἐπείγεται γιὰ τὴν ἑδραίωση καὶ óλοκλήρωση τῆς ἐπικυριαρχίας της στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια. Ἤδη, Ἑλλάδα καὶ Βουλγαρία εἶναι ἀποικίες της,. Μένουν νὰ ἐνταχθοῦν στὴ γερμανοκρατούμενη Ε.Ε. τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια, ἀφοῦ ὅμως ἐπιλύσουν τὶς μεταξύ τους διαφορές, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὰ ἰμπεριαλιστικὰ σχέδια τῶν ἐπικυριάρχων. Ἤδη, μὲ τὸν κατακερματισμὸ τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας σὲ πολλὰ ἀδύναμα κρατίδια, μὲ κυβερνήσεις σὲ μεγάλο βαθμὸ συνδεόμενες καὶ ἐξαρτημένες ὄχι μόνον ἀπὸ τὴ διεθνῆ Ὀλιγαρχία, ἀλλὰ καὶ -κάποιες φορὲς- τὸ κοινὸ ἔγκλημα, ἡ προεργασία ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.
  • Μὲ τὴν παραπάνω «λογικὴ» φτάσαμε στὴν «ἱστορικῆς σημασίας» συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μὲ βάση τὴν ὁποία Ἀθήνα καὶ Σκόπια ἔγιναν «σύμμαχοι» στὸ ΝΑΤΟ καὶ προαλείφονται γιὰ «συν-εταῖροι» στὴν Ε.Ε.. Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει βάση τῶν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ γιὰ τὰ γεωπολιτικὰ καὶ ἰμπεριαλιστικά τους σχέδια καὶ ἀπὸ οἰκονομικὴ ἄποψη «κολλῆγοι» τῆς Γερμανίας.
  • Ἂν ἡ Μέρκελ μοιἀζει νὰ διαφοροποιεῖται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες τοποθετήσεις Μογκερίνι, πρέπει νὰ συνυπολογιστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γερμανικὴ ἰθύνουσα τάξη ἔχει ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀδίστακτη τὸν τελευταῖο αἰώνα, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ οἰκονομικά της συμφέροντα.

Τὴν περίοδο αὐτή, κατὰ τὴν ὁποία συμπληρώνονται εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τοὺς βάρβαρους νατοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς στὴ Σερβία μὲ τοὺς ἑκατοντάδες νεκρούς, ἂς ἔχουμε τὸ νοῦ μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας