Συνήγορος Πολίτη: Μεγάλες παραβάσεις σε βάρος των συνταξιούχων στον επανυπολογισμό συντάξεων

3805

Αυτό προκύπτει, από την ανάλυση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ και συνταξιούχου του τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ) επί του περιεχομένου του εγγράφου (242806/10048/2019) του Συνηγόρου του Πολίτη, που απευθύνεται στον ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ, και ζητά…. εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου αναλυτική ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης. Ιδίως πως εφαρμόστηκε το άρθρο 96 του 4387/2016, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας του υπολογισμού…. Να παρασχεθούν δηλαδή, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη (μισθός – έτη ασφάλισης – συντελεστής αναπλήρωσης) και που συνομολογούν τα νέα ποσά. Στοιχεία, τα όποια βέβαια δεν υπάρχουν, καθώς τα νέα ποσά των επικουρικών είναι αυθαίρετα και ως εκ τούτο, όλος ο επαν – υπολογισμός είναι στον αέρα.

Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο εργασίας και στη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς, θα πρέπει πλέον να διορθωθούν όλες (1.200.000) επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν πριν το 2015, αλλά και να επιστρέψουν σε 400.000 συνταξιούχους επικουρικών, επιπλέον παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά (2016 – 2018) τα οποία ανέρχονται στα 1,6 δισ. ευρώ!

Υπενθυμίζουμε ότι το 2016 (7ο -8ο– 9ο) κατ΄ εφαρμογή δήθεν του άρθρου 96 του 4387/2016, ακολουθήθηκε ο επαν – υπολογισμός όλων των καταβαλλόμενων (έως 31.12.2014) επικουρικών συντάξεων.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο αυτό, επανυπολογίζονται μόνο όσες επικουρικές (μαζί με την κύρια) υπερβαίνουν τα 1300 ευρώ, επαν – υπολογίστηκαν όλες! Και λανθασμένα (!) καθόσον δεν τηρήθηκε ο ενιαίος (νέος) συντελεστής 0,45% ανά έτος ασφάλισης, ούτε η προσθήκη των εισφορών του 13ου – 14ου μισθού που προβλέπεται από το νόμο αυτό και ήδη χορηγείται στις νέες (!) Χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (απόφαση διευθυντή) που να αναλύει το μισθό και τα έτη ασφάλισης που ελήφθησαν υπόψη και που συνομολογούν τα νέα ποσά!!

Αποτέλεσμα, περί τις 800.000 επικουρικές (κάτω των 1300 ευρώ) επανυπολογίστηκαν εσφαλμένα και τις εμφανίζουν με μεγάλες δήθεν «προσωπικές διάφορες» (!) Ενώ στις υπόλοιπες περί τις 400.000 (άνω τα 1300 ευρώ κύριας & επικουρικής) και ιδιαίτερα του τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ είχαν περεταίρω (αναίτιες) μειώσεις της τάξης των 200 ευρώ (!) μηνιαίως. Σύνολο δηλαδή περί τα 650 εκ, ευρώ ετησίως!!

Καταγγελίες – προσφυγές

Για το θέμα αυτό ακολούθησαν μπαράζ καταγγελιών και προσωπικών αναφορών, τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία όσο και στους υπουργούς εργασίας, καθώς και στην βουλή με αναφορά βουλευτή, ακόμα και στο πρωθυπουργό της χώρας, αλλά, ουδέποτε απάντησε κανείς. Ούτε η εισαγγελία παρενέβη ακόμα, προκειμένω να ελεγχτούν παραβάσεις των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ και του υπουργείου εργασίας, αφού οι συνταξιούχοι, πλέον αναγκάζονται να προσφεύγουν στα ελληνικά δικαστήρια για να τους αποδοθούν αυτά που δικαιούνται, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης, για το ίδιο θέμα προσφύγαμε και στον Συνήγορο του Πολίτη, αποστέλλοντας και την αίτηση η οποία κατατέθηκε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ & στο ΕΤΕΑΕΠ και η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ)

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του …….και της……, συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ: ……., κατοίκου………, τηλέφωνο …

———-

Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη από τον 7ο του 2008. Το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 612,33 ευρώ (επί 14 μήνες) ετησίως 8.573 ευρώ (μεικτά), αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 34 έτη ασφάλισης και 2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό.

 

ΑΡΘΡΟ 96 ΝΟΜΟΣ 4387/2016

Με βάση το άρθρο 96 του 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται (Α) σύμφωνα με τις νέες, (Β) μόνο όσες συντάξεις υπερβαίνουν (άθροισμα κύριας και επικουρικής) τα 1.300 ευρώ, (Γ) με νέο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος, (Δ) με νέο συντάξιμο μισθό στον οποίο (βάση της εγκύκλιου) ενσωματώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 13ου– 14ου μισθού, (Ε) οι συντάξεις κάτω των ως άνω ποσών (1.300 ευρώ) μένουν ως έχει, δεν επανυπολογίζονται.

 Εγκύκλιος για τον τρόπο επανυπολογισμού, (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831 – 2011-2017) βάση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016

 

Συνέπεια του Νόμου λοιπόν και καθώς η σύνταξη μου υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ τίθεται σε επανυπολογισμό και προβλέπονται τα εξής: (Α) Με βάση την εγκύκλιο (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831- 20-11-2017) και με έτος συνταξιοδότησης το 2008, ο συντάξιμος μισθός αναπροσαρμόζεται επί 24,59% είτε (2.374 Χ24,59%) 2.958 ευρώ, (Β) ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% Χ 34) 15,3%, (Γ) νέα σύνταξη (2.958 Χ 15,3%) 452,6 ευρώ. Στο ποσό αυτό προβλέπεται παρακράτηση (εισφοράς αλληλεγγύης) 6% και έτσι το νέο ποσό σύνταξης ανέρχεται στα (452,6 Χ6%) 425,4 ευρώ μεικτά.

Παράνομες περικοπές

Μετά των επανυπολογισμό (Σεπτέμβριος 2016) αντί των παραπάνω νομίμων (452,6 ευρώ μεικτά) ποσών, αυθαίρετα και καταχρηστικά μου χορηγούν το ποσό των 172,30 ευρώ μεικτά, (διαφορά 280 ευρώ) χωρίς ωστόσο να μου εξηγούν, πώς και από πού προκύπτει το ποσό αυτό; Βάση ποιου συντάξιμου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη; Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.

Επειδή μετά την περικοπή που μου έχει επιβληθεί, η σύνταξη που μου χορηγεί το ταμείο σας ανέρχεται στα 172,30 ευρώ μεικτά, είναι αυθαίρετη παράνομη και καταχρηστική, δεν συνιστά ορθή εφαρμογή, ούτε του Ν. 4387/2016 και του άρθρου 96 που καθορίζει τον τρόπο επανυπολογισμού.

Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου έγινε κατά παράβαση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να μου παρακρατείτε (παρανόμως) το ποσό των 280 ευρώ μηνιαίως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

Ζ Η Τ Ω

Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξής μου τουλάχιστον στο ύψος των 452,6 ευρώ μεικτά, το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016.

Να μου επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 5.880 ευρώ (21 μήνες Χ 280 ευρώ) αναδρομικά από την 1.6.2016, που παράνομα παρακρατήθηκε. Σημειωτέων έως 31.12.2018 τα αναδρομικά είναι 8.680 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως, πρώτον, ο Νόμος και το συγκεκριμένο άρθρο με το οποίο επανυπολογίστικε η σύνταξή μου, δεύτερον, ο τρόπος δηλαδή (Α) ο νέος συντάξιμος μισθός, (Β) τα έτη ασφάλισης, (Γ) το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, για τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνομολογούν το νέο ποσό της σύνταξής μου και βεβαίως με την δυνατότητα και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.

…..Ο αιτών

Συνήγορος του Πολίτη

Ο συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του συντάγματος και τον ν. 3093/2003 (σύμφωνα με την κοινοποίηση που λάβαμε) εξετάζει την αναφορά σχετικά με την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων και την μη χορήγηση απάντησης από την αρμόδια υπηρεσία και σε υψηλούς τόνους (σύμφωνα με το έγγραφο) απευθύνεται στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και απαιτεί να πληροφορηθεί.

Ειδικότερα, ζητά να πληροφορηθεί και να απαντήσουν στην συγκεκριμένη αναφορά (Κ. Νικόλαου) σχετικά με τον ακριβή τρόπο αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων μετά τον ν. 4387/2016, επιχειρηματολογώντας σχετικά με τον εσφαλμένο υπολογισμό, βάσει του οποίου η επικουρική του σύνταξη ανέρχεται πλέον στα 172,30 ευρώ (από 612,33 ευρώ).

Συνεχίζοντας, επί της ως άνω εκκρεμούς αιτήσεως (όπως αναφέρει) θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Από το Σύνταγμα προβλέπεται το δικαίωμα της αναφοράς και η υποχρέωση απάντησης της Διοίκησης (άρθρο 10 παρ. 3 Συντ.) ενώ ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ( ν. 2690/2999, άρθρο 4) ορίζει 50ημερη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων από δημοσιές υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

Περεταίρω, η αιτιολογία κάθε διοικητικής πράξης και απάντησης, είναι βασικό στοιχείο της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, ενώ απλή παράθεση σκέψεων η διατάξεων του νόμου δεν συνιστά νόμιμη αιτιολογία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση υφίσταται υποχρέωση χορήγησης πλήρως αιτιολογημένης απάντησης επί του αιτήματος του ενδιαφερομένου, για το οποίο έχει ήδη παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.

Επισημαίνεται δε, ότι κατά την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων δεν εκδόθηκε πράξη αναπροσαρμογής, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος αυτής.

Εν προκειμένου πλήρης και ακριβής ενημέρωση των πολιτών για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τις αιτίες – δηλαδή το νομοθετικό έρεισμα – των περικοπών επί της σύνταξης που λαμβάνουν, επιβάλλεται από τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου, αλλά και από τη φύση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης ως δημοσίου δικαίου. Έτσι εκτός από την κύρια υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα που είναι η εκπλήρωση των προβλεπόμενων παροχών, γεννώνται και παρεπόμενες, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου επί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του…

Με αφορμή την εξεταζόμενη περίπτωση, θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε ότι, πέραν των περιοριστικών και επιβαρυντικών διατάξεων που συνεπάγεται η ισχύουσα νομοθεσία, επ΄ ουδενί η εφαρμογή της δεν πρέπει να αναιρεί βασικές συνταγματικές αρχές και αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Άλλωστε, κατά την νομολογία, η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης επιβάλλει τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζομένων ρυθμίσεων. Η αρχή αυτή πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους (απόφαση 675/2017,επταμελούς σύνθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας). (Βλ. συναφώς το υπ΄αριθμ. πρωτ. 218336/7787/20.2.2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το ΕΤΕΑΕΠ).

Ως εκ τούτου, η Αρχή εκτιμά ότι, ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, να εξεταστεί η αίτηση του αναφερόμενου και να του χορηγηθεί πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση της Υπηρεσίας σας. Συγκεκριμένα, να απαντηθεί αιτιολογημένα και να παρασχεθεί εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου αναλυτική ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης. Ιδίως πώς εφαρμόστηκε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και η υπουργική απόφαση 25909/470/ΦΕΚ Β΄1605/7.6.2016 στην σύνταξη του συγκεκριμένου συνταξιούχου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας αυτού του υπολογισμού, ενημερώνοντας τον Συνήγορο του Πολίτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας