ΣτΕ «εναντίον» ΣτΕ-Παρανομίες και λάθη ο επανυπολογισμός. Νέες ενστάσεις των συνταξιούχων

1904
νόμος

 

Ανατροπές στις διορθώσεις των συντάξεων και στα αναδρομικά φέρνει η νέα απόφαση του ΣτΕ. Με την απόφαση αυτή και με τη νομιμοποίηση του επανυπολογισμoύ των «παλαιών» συντάξεων με βάση τα ποσά που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 ουσιαστικά το ΣτΕ, (έμμεσα) αναιρεί προηγούμενη δική του απόφαση την 2287-2290/2015 με την οποία κρίθηκαν παράνομες οι περικοπές συντάξεων των Ν. 4051 & 4093 και βάση αυτής, απαιτούνταν η διόρθωσή των συντάξεων και η επιστροφή των αντίστοιχων ποσών.

Με την εξέλιξη αυτή τα αναδρομικά περιορίζονται στους 10 μήνες για το διάστημα (7ος 2015 έως 4ος 2016), ενώ για την περίοδο (5ος 2016 – 12ος 2018) εκκρεμεί νέα απόφαση επίσης του ΣτΕ.

Ωστόσο, με την (1890/2019 απόφαση) κρίνονται παράνομες οι περικοπές των επικουρικών την 1.6.2016, ακυρώνεται η υπουργική απόφαση (οικ. 25909/ 470/ 7.6. 2016) που τις επέβαλε, δικαιώνονται οι 260.000 συνταξιούχοι με τις περικοπές αυτές και προσωπικά που αναδείξαμε το θέμα αυτό.

Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων

Παρανομίες και σωρεία λαθών αποκαλύπτουν τα εκκαθαριστικά των συντάξεων τα οποία, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, τελικά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Τα εμφανιζόμενα ως… νέα ποσά των επανυπολογιζόμενων συντάξεων είναι ελλιπή, δηλαδή είναι πολύ κάτω από τα προβλεπόμενα του νέου νόμου (4387/2016) αλλά και τα αντίστοιχα ποσά των νέων.

Παρανομίες -Λάθη

Στα εκκαθαριστικά αποτυπώνονται τα ασφαλιστικά δεδομένα (πλην, όμως, με ελλείψεις και λανθασμένα) που ελήφθησαν υπόψη κατά τον επανυπολογισμό (ο μισθός, οι ημέρες ασφάλισης, καθώς και οι ημέρες με επιπλέον εισφορές) και που εύκολα διαπιστώνεται τι δεν έχει συμπεριληφθεί. Συνεπώς:

Το πρώτο που διαπιστώνεται είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται (σε αντίθεση με τις νέες) οι επιπλέον εισφορές του 13ου-14ου μισθού με αποτέλεσμα, το ποσό της ανταποδοτικής να υπολείπεται κατά 17% από τις νέες!

Δεύτερον, προκύπτει πλήθος λαθών στις ημέρες των πρόσθετων εισφορών. Συγκεκριμένα:

(Α) Σε ορισμένους δεν αναγράφονται οι ημέρες των βαρέων

(Β) Σε άλλους αναγράφονται αλλά δεν υπολογίζονται

(Γ) Δεν αναγράφονται οι πραγματικές αλλά… κατά 3.000 λιγότερες

(Δ) Όσοι έχουν κάτω από τον αριθμό αυτό δεν αναγράφονται καθόλου! Το ίδιο συμβαίνει και με την παράλληλη ασφάλιση ή με μεγαλύτερες (πάνω από 20%) ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα αυτό αφορά πάνω από 800.000 συνταξιούχους!!

Τρίτον, λάθη και ως προς το μισθό ο οποίος υπολείπεται του πραγματικού, δηλαδή αυτόν που υπολογίστηκε η εκδοθείσα σύνταξη!

Τέταρτον, ακόμα και στις κρατήσεις υπάρχουν λάθη, όπως: Παρακρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης για ποσά κάτω των 1.400 ευρώ καθώς και για ανύπαρκτα ποσά, αλλά και για την ασθένεια (οι κρατήσεις υπολογίζονται επίσης για ανύπαρκτα ποσά και που θα καταβληθούν… το 2023).

Προσαυξήσεις επιπλέον εισφορών

Από το νόμο αυτό, για όσους κατέβαλαν μεγαλύτερες (πάνω από 20%) ασφαλιστικές εισφορές (ακόμα και για ένα μήνα) προβλέπεται, για κάθε (1) επιπλέον ποσοστιαία μονάδα προσαύξηση 0,075%. Δηλαδή:

α) Οι μισθωτοί που έχουν 14 μισθούς, έχουν (14Χ20/12) 3,333% επιπλέον μονάδες και συντελεστή αναπλήρωσης, για κάθε 1 έτος (3,333Χ0,075) 0,25%

β) Στα βαρέα (ημέρες/300Χ3,6Χ0,075) = συντελεστής ή για κάθε 1 έτος (3,6Χ0,075) 0,27%

γ) ΔΕΚΟ –Τράπεζες, λοιποί, (ημέρες/300Χεπιπλέον μονάδεςΧ0,075) = συντελεστής.

δ) Παράλληλη ασφάλιση, (ημέρες/300Χ20Χ0,075) = συντελεστής ή για κάθε 1 έτος (20Χ0,075) 1,5%.       

Διαφορές σε σχέση με τις νέες – Αποδείξεις

Οι διαφορές αυτές καταδεικνύονται και μέσα από τις αποφάσεις διευθυντών του ΕΦΚΑ, αφού έως το 2018 οι συντάξεις υπολογίζονται και με τον παλαιό και με τον νέο τρόπο.

Η απόφαση που παρουσιάζουμε έχει ημερομηνία έκδοσης 12/7/2018 αφορά συνταξιούχο του τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στην 28η ασφαλιστική κλάση (τεκμαρτός μισθός 2.374 ευρώ) με 12.715 ημέρες ασφάλισης, ενώ οι 496 ημέρες στα βαρέα.

  1. Ως παλαιός συνταξιούχος θα είχε αρχικό ποσό (2.374 Χ87,5%) 2077,43 ευρώ, παρακρατήσεις 685,14 ευρώ και θα ελάμβανε (προ φόρου) ποσό 392,29 ευρώ.
  2. Ως νέος συνταξιούχος. Από το γεγονός ότι έχει επιπλέον εισφορές (λόγο 13ου -14ου μισθού) οι συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται στα 2.869,24 ευρώ, ο συντελεστής αναπλήρωσης για 42,38 έτη αντιστοιχεί 47,57%, ενώ οι 496 ημέρες στα βαρέα έχουν συντελεστή 0,44640% σύνολο 48,01640%.

Σύνταξη: Εθνική 384 ευρώ. Ανταποδοτική (2.869,24Χ48,01640%) 1.377,70 ευρώ. Σύνολο 1.761,70 ευρώ. Κρατήσεις (6% για Εισφορά Αλληλεγγύης και 6% για ασθένεια) 205,06 ευρώ και λαμβάνει (προ φόρου) ποσό 1.556,64 ευρώ. Διαφορά αύξηση 164,35 ευρώ.

  1. Ως παλαιός και επανυπολογιζόμενη σύνταξη. Αυτό που θα του εμφάνιζαν ως νέο ποσό σύνταξης είναι: Εθνική 384 ευρώ. Ανταποδοτική (2.374 Χ 47,57%) 1.129,31 ευρώ. Σύνολο 1.513,31 ευρώ. Κρατήσεις (6% Εισφορά Αλληλεγγύης – 6% ασθένεια) 176,15 ευρώ, ποσό (προ φόρου)337,16 ευρώ. Προσωπική διαφορά (1392,29 -1337,16) 55,13 ευρώ !!

Η διαφορά ως επανυπολογιζόμενη είναι ολοφάνερη. Αντί για αύξηση 164,35 ευρώ του εμφανίζουν «προσωπική διαφορά» 55,13 ευρώ!!

 

Παρατηρήσεις. Λόγω (πρόσθετων εισφορών) 496 ημέρες με βαρέα, δηλαδή (5,95) επιπλέον μονάδες, τυγχάνει προσαύξηση του συντελεστή κατά 0,44640%!!

Ενστάσεις – Διεκδικήσεις

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει υποβάλουν ενστάσεις κατά του «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» μηνός Ιανουαρίου του 2019 και να απαιτούν τη διόρθωση της σύνταξής τους, βάση των πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με τον νόμο και τις νέες. Ωστόσο, στις ενστάσεις θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά τι δεν έχει συμπεριληφθεί.  Όπως:

Α) Την προσαύξηση λόγω επιπλέον εισφορών του 13ου -14ου μισθού.

Β) Τον πραγματικό αριθμό ημερών στα Βαρέα ή με μεγαλύτερες εισφορές ή με παράλληλη ασφάλιση.

Γ) Τον πραγματικό μισθό βάση του οποίου είχε υπολογιστεί η σύνταξη.

Δ) Την επιστροφή της επιπλέον παρακράτησης της Εισφορά Αλληλεγγύης & Ασθένειας.

 

 

*Νικολάου Κώστας Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ  Μέλος Διοικούσας Επιτροπής  ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας