Σκάνδαλο μεγατόνων: Διπλάσιες οι περικοπές στις επικουρικές του EΤΕΑΜ με παρανομίες του Υπουργείου Εργασίας

2549

Απίστευτο, έγινε και αυτό. Σκανδαλωδώς, επιλεκτικά και με παράνομο τρόπο, έγινε ο “επανυπολογισμός” των επικουρικών συντάξεων στο μεγαλύτερο Ταμείο το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ). Μόνο στο Ταμείο αυτό, για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους (δήθεν από τον επανυπολογισμό του Ν.4387/2016) κόπηκαν αυθαίρετα, όλες οι συντάξεις, και αφαιρέθηκε το 75% του αρχικού ποσού!! Δηλαδή των 600 έγιναν 150 ευρώ, των 400 στα 100 ευρώ, και των 200 έμειναν 50 ευρώ!!

Τα αδιάψευστα στοιχεία που παραθέτουμε είναι αποκαλυπτικά. Όλα καταμαρτυρούν πως δεν έγινε κανένας επανυπολογισμός. Τίποτα δεν τηρήθηκε από τα οριζόμενα του Νόμου. Σε κανένα άλλο Ταμείο δεν μειωθήκαν έτσι. Και το κυριότερο, ούτε η δικαιοσύνη παρενέβη ακόμα.

Όμως να τα πάρουμε από την αρχή:

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

Ο νέος Νόμος για το ασφαλιστικό, εκτός από την ένταξη όλων των επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθόρισε, ενιαίες εισφορές (3,5+3,5) 7%, καθώς, και νέο τρόπο υπολογισμού (ενιαίο) όλων των συντάξεων.

Με τον νέο αυτό τρόπο, το τελικό ποσό της σύνταξης, αποτελείται, από το άθροισμα δύο τμημάτων: Το ένα τμήμα αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014, με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% (ανά έτος ασφάλισης) επί των συντάξιμων αποδοχών, με βάση την έκδοση της κύριας σύνταξης. Το άλλο τμήμα, αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο σύστημα. Επιπλέον, όσοι-ες είχαν μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές, τυγχάνουν ειδικής προσαύξησης, ανάλογα με το επιπλέον ύψος ασφαλιστικών εισφορών και τα έτη ασφάλισης.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Mε πλήρη σαφήνεια ο ίδιος Νόμος καθορίζει όχι μόνο τον τρόπο αλλά και ποιες συντάξεις, θα επανυπολογισθούν. Ρητά και κατηγορηματικά λοιπόν, αναφέρει πώς, (Α) αναπροσαρμόζονται μόνο εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής, υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ και (Β) οι αναπροσαρμογές γίνονται βάση των νέων διατάξεων.

Δηλαδή, όσες είναι κάτω των 1.300 (κύριας + επικουρικής) μένουν ως έχουν. Ενώ οι υπόλοιπες εξισώνονται με τις νέες. Δηλαδή, επανυπολογίζονται εξ αρχής, με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος. Συνεπώς, το ποσοστό αναπλήρωσης (35 έτη) και των νέων και των καταβαλλόμενων συντάξεων, μειώνεται στα 15,75%, αντί του 20% έως 28%, που από Ταμείο ποικίλει.

Κατά τον Νόμο, μόνο το 20 – 30% των συντάξεων έπρεπε να αναπροσαρμοστούν, με μείωση (από το αρχικό ποσό) της τάξης από 4% έως και 40%. Δηλαδή, σχεδόν στα όρια των μνημονικών παρακρατήσεων. Το οποίο όμως, ούτε το ένα ούτε άλλο, τηρήθηκε. Συλλήβδην, αναπροσαρμόστηκαν και οι 1,2 εκ. συντάξεις, αλλά και οι μειώσεις για το ΕΤΕΑΜ, διπλάσιες του Νόμου!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΟΥ Ν. 4387/2016

Το Άρθρο 96 είναι αυτό που αλλάζει και καθορίζονται τις επικουρικές συντάξεις ως εξής:

5.β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δυο τμημάτων:

βα. το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.

4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ – ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ

Παράδειγμα: Κατ΄ εφαρμογή του νόμου, όλες οι συντάξεις (με εισφορές 3+3) ανεξαρτήτου ύψους, εφόσον, για παράδειγμα είχαν 35 έτη επικουρικής ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ, εξισώνονται (2.000 Χ 15,75% ) στα 315 ευρώ μεικτά. Καθώς και οι μεγαλύτερες, με 35 έτη στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση (2.374 ευρώ) εξισώνονται (2.374 Χ 15,75% ) στα 374 ευρώ μεικτά. κ.ο.κ.

Ενώ λοιπόν, για τα υπόλοιπα Ταμεία τηρήθηκαν τα παραπάνω, για το ΕΤΕΑΜ, παραδόξως, οι συντάξεις μειωθήκαν 2 φορές!! Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αφού οι μεγαλύτερες, αντί για 374 ευρώ μειωθήκαν στα 175 ευρώ μεικτά!! Δηλαδή στο 7,5% στο συντάξιμου μισθού!! Ενώ οι υπόλοιπες, μειωθήκαν στα 100 και στα 50 ευρώ!! Στην ουσία εξαφανίστηκαν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Παίρνουμε ως βάση το ΤΕΑΔΥ των Δ. Υπαλλήλων (έχουν ίδιες 6% εισφορές) είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Ταμείο, που μαζί με το ΕΤΕΑΜ συγκεντρώνουν το 85% των συνταξιούχων επικουρικής.

Συγκρίνοντας λοιπόν τις αναπροσαρμογές των Ταμείων αυτών, όπως διακρίνεται και στα εκκαθαριστικά, στο ΤΕΑΔΥ συμβαδίζουν με τον Νόμο, ενώ του ΕΤΕΑΜ είναι, εκτός Νόμου και μειωμένες εις διπλούν.

1ο Εκκαθαριστικό: (ΤΕΑΔΥ)

pinakas1 nikolaou

Το αρχικό ποσό ήταν 438 ευρώ, ενώ με την αναπροσαρμογή το ποσό αυτό μειώθηκε στα 345 ευρώ.

2ο Εκκαθαριστικό: ( ΕΤΕΑΜ )

pinakas2 nikolaou

Το αρχικό ποσό ήταν 612 ευρώ και με την αναπροσαρμογή, μειώθηκε στα 172 ευρώ!! Ενώ με βάση το Νόμο, έπρεπε να είναι 363 ευρώ!! (34 έτη Χ 0,45% = 15,3% Χ 2.374 = 363 ) Ποσοστό αναπλήρωσης 7,2%!! Αντί για 15,3%!!

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ – “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ”

Παρά τη ρητή διάταξη του Νόμου, ότι οι χαμηλές συντάξεις (κάτω των 1.300 ευρώ) προστατεύονται και δεν αναπροσαρμόζονται, η διάταξη αυτή παραβιάστηκε, και “επανυπολογίστηκαν” συλλήβδην μικρές και μεγάλες. Με τον παράνομο τρόπο αυτό, απ’ το πουθενά και χωρίς λόγο, εμφανίζονται στα εκκαθαριστικά των συντάξεων αυτών, μεγάλα ποσά (το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης) δήθεν ως “προσωπική διαφορά”!!

Η παράβαση αυτή είναι και ανήθικη. Εκ του πονηρού λοιπόν, εφεύραν “προσωπικές διαφορές” εκεί που δεν υπάρχουν. Και όχι τυχαία. Θυμίζουμε, αμέσως μόλις τέλειωσαν οι αναπροσαρμογές, τίθεται και το θέμα κατάργησης των προσωπικών διαφορών!! Ας μην είμαστε αφελείς. Το δοτό υπ. Εργασίας δείχνει και οι δανειστές απαιτούν!!

ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ) – 700.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Το ΕΤΕΑΜ, ήταν το μεγαλύτερο και ποιο εύρωστο επικουρικό Ταμείο. Πριν την «ενοποίηση» αριθμούσε τους 1.730.000 ασφαλισμένους και 677.000 συνταξιούχους, δηλαδή 2,6 ασφαλισμένοι – 1 συνταξιούχος, όταν σε άλλα Ταμεία η σχέση αυτή, πλησιάζει το 1 προς 1 ή οι συνταξιούχοι υπερβαίνουν του ασφαλισμένους!!

Δημιουργήθηκε το 1983 με σκοπό να ασφαλίσει τους μισθωτούς του Ιδ. Τομέα, καθώς μέχρι τότε, ελάχιστοι εξ αυτών είχαν επικουρικό. Η κερδοφορία συνεπώς είναι εμφανής, αφού το 1984, είχε μόνο 6.050 συνταξιούχους και 750.000 ασφαλισμένους!

Στην πορεία, το Ταμείο αυτό έγινε ο αποδέκτης όλων των προβληματικών Ταμείων. Σήμερα, έχουν ενταχτεί όλα τα επικουρικά σε αυτό, μετονομαζόμενο σε ΕΤΕΑ.

Επί της ουσίας, εφόσον η έννομη τάξη δεν αποκατασταθεί, τώρα κλέβουν και τις συντάξεις του ΕΤΕΑΜ, σε βάρος των συνταξιούχων του Ιδ. Τομέα, και σε ωφέλεια των υπολοίπων (λίγων) επικουρικών Ταμείων.

Και όλα αυτά, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ και υπουργών, Κατρούγκαλου – Πετρόπουλου Αχτσιόγλου.

*O Νικολάου Κώστας είναι Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, τ. Δ.Σ. Επικουρικού ταμείου & ΤΔΕ ΙΚΑ ΤΕΑΜ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας