Τραγικό! Προς κατάργηση οι συντάξεις χηρείας

1096
συντάξεις χηρείας

H MEΓAΛH ΣΦAΓH ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ ME THN EΓKYKΛIO TΣAKΛOΓΛOY ΠPOBΛHMATIZEI AΣΦAΛIΣMENOYΣ KAI EΠIΣTHMONEΣ ΓIA TO MEΛΛON EN ΓENEI TΩN ΣYNTAΞEΩN ΛOΓΩ ΘANATOY

H XOPHΓHΣH MIAΣ MONO EΘNIKHΣ ΣYNTAΞHΣ EΦEΞHΣ EΠI ΠEPIΣΣOTEPΩN ΣYNTAΞIOΔOTIKΩN ΠAPOXΩN KAI H XOPHΓHΣH TOYΣ MONO ΣTO 35% THΣ ΣYNTAΞHΣ TOY ΘANONTOΣ, OΔHΓEI ΣTO TEΛOΣ THΝ ΣHMANTIKH AYTH ΣYNTAΞIOΔOTIKH ΠAPOXH!

ΣTO 35% KAI OXI ΣTO 50% THΣ ΣYNTAΞHΣ TOY ΘANONTOΣ OI ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ ME THΝ ΠAPOΔO THΣ TPIETIAΣ KAI EΠIΣHMΩΣ ME THN EΓKYKΛIO TΣAKΛOΓΛOY!!!

ΠPAΓMATI, ΣYMΦΩNA ME THΝ ΠPΩTOXPONIATIKH EΓKYKΛIO TΣAKΛOΓΛOY ΠOY EPMHNEYEI ΓIA ΠPΩTH ΦOPA TO APΘPO 12 (ΠΑΡ.5) TOY NOMOY 4387/2016 (OΠΩΣ TPOΠOΠOIHΘHKE EΠI TA XEIPΩ ME TOYΣ NOMOYΣ 4389/2016 KAI 4611/2019), ME TH ΣYMΠΛHPΩΣH THΣ TPIETIAΣ, AN H XHPA H O XHPOΣ EPΓAZETAI Ή ΣYNTAΞIOΔOTEITAI, ΤΟΤΕ ΛAMBANEI OXI TO 50% THΣ ΣYNTAΞHΣ TOY ΘANONTOΣ ΣYZYΓOY, AΛΛA TH ΣYNTAΞH XHPEIAΣ “MEIΩMENH KATA 50%”, OΠΩΣ ANAΦEPEI XAPAKTHPIΣTIKA H EΓKYKΛIOΣ TΣAKΛOΓΛOY!!!!

ΣYMΦΩNA ME THΝ ΠPΩTOΦANH AYTH NOMOΘETIKH EΞEΛIΞH KAI EPMHNEIA, H KATABAΛΛOMENH ΣYNTAΞH XHPEIAΣ -META THΝ ΠAPEΛEYΣH THΣ TPIETIAΣ- ANEPXETAI MONO ΣTO 35% THΣ ΣYNTAΞHΣ TOY ΘANONTOΣ!!! EINAI ΠPOΦANEΣ OTI OΔHΓOYMΑΣΤΕ ΣTHΝ KATAPΓHΣH TΩN ΣYNTAΞEΩN XHPEIAΣ.

H ENYΠEKK KAΛEI THΝ KYBEPNHΣH NA AΠOΣYPEI TH ΣXETIKH EΓKYKΛIO ΠOY ΠPOETOIMAZEI TO EΔAΦOΣ ΓIA THΝ KATAPΓHΣH TΩN ΣYNTAΞEΩN XHPEIAΣ KAI NA AΠOΔIΔETAI ΣTO 100% H ΣYNTAΞH ΛOΓΩ ΘANATOY ΣTH XHPA KAI TA TEKNA EΦ’OPOY ZΩHΣ.

IΔOY TO APΘPO 12 (ΠΑΡ.5) TOY NOMOY 4387/2016 KAI TO APΘPO 19 (ΠΑΡ.5) TOY NOMOY 4611/2019 ΓIA TIΣ ΠEPIKOΠEΣ ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ ΠOY ΠPEΠEI AMEΣA NA KATAPΓHΘOYN.

IΔOY H ΣXETIKH EΓKYKΛIOΣ TΣAKΛOΓΛOY ΠOY, EPMHNEYONTAΣ THN AΠAPAΔEKTH MNHMONIAKH NOMOΘEΣIA, ΔHMIOYPΓEI TO EΔAΦOΣ ΓIA TO TEΛOΣ TΩN ΣYNTAΞEΩN XHPEIAΣ ΣTO MEΛΛON!!

https://enypekk.gr/2022/01/04/ppos-katapghsh-oi-syntaxeis-xhpeias

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας