ΠΕΝΕΝ: Για πρόταση νόμου ΚΚΕ για Ναυτεργατικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

1169
πενεν

 

Λάβαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ πρόταση νόμου για τις Ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις με θέμα: “Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1264/82 προκειμένου να υπάγονται στο κανονιστικό πεδίο και οι Ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις”

Την ανωτέρω πρόταση υπογράφουν το σύνολο των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Υποθέτουμε ότι με την αποστολή του σχετικού σχεδίου προς την ΠΕΝΕΝ το ΚΚΕ αποδέχεται και συμφωνεί απόλυτα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θα πρέπει να έχει και την ανάλογη απάντηση από την ΠΕΝΕΝ.

Κεντρική εκτίμηση και διαπίστωσή μας είναι ότι το σχέδιο νόμου συμπίπτει με τις κεντρικές θέσεις της Ένωσής μας όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και επανειλημμένα δημοσιοποιηθεί στην διάρκεια των τελευταίων 36 χρόνων.

Αποτελεί διαχρονική σταθερή θέση της ΠΕΝΕΝ ότι η διατήρηση αυτού του απαρχαιωμένου αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου στο Ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στην Ναυτική νομοθεσία είναι αξίωση αλλά και επιβολή του παρασιτικού εφοπλιστικού κεφαλαίου που με την σειρά του το υποταγμένο στα συμφέροντά του αστικό πολιτικό σύστημα στο σύνολό του έχει αποδεχθεί με αποτέλεσμα να συντηρείται το αντιδημοκρατικό αυτό καθεστώς.

Στόχος τους είναι να μην δημιουργηθεί το παραμικρό ρήγμα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που θα ανοίγει τον δρόμο αμφισβητώντας την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους.

Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν και υπηρετούν τόσο τα πολιτικά κόμματα του αστικού τόξου όσο και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, η πλειοψηφία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ΠΝΟ.

Το σχέδιο σε γενικές γραμμές κινείται σε θετική κατεύθυνση αναφορικά με τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι για μας σαφές ότι η συγκεκριμένη πρόταση στα πλαίσια του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων στην Βουλή δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα αποδοχής. Παρά ταύτα αποδεχόμαστε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία έστω και εάν αυτή κατατίθεται σε μια χρονική περίοδο η οποία είναι καθαρά προεκλογική……

Οφείλουμε παράλληλα με τις θετικές αυτές επισημάνσεις να υπογραμμίσουμε ότι το σχέδιο νόμου του ΚΚΕ έχει σοβαρότατες ελλείψεις, κενά και ανεπάρκειες οι οποίες θέτουν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το όλο εγχείρημα.

Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε τις πιο βασικές παρατηρήσεις μας που αφορούν το σχέδιο νόμου.

 

Παρατήρηση Νο 1:

 

Μας κάνει εντύπωση ότι στην συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση απουσιάζει εντελώς η ανάγκη αντιμετώπισης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των Ναυτεργατών μέσα στα καράβια όπου η συνδικαλιστική δράση είναι υπό διωγμό αφού το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ναυτική νομοθεσία – ΚΔΝΔ – ΚΙΝΔ – Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας κ.λπ) είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικοί και αναχρονιστικοί και θεσπίστηκαν την προδικτατορική και χουντική περίοδο. Είναι τόσο “δημοκρατική” η συγκεκριμένη νομοθεσία που όποιος Ναυτεργάτης αντισταθεί στην εφοπλιστική αυθαιρεσία διώκεται, απολύεται, μπαίνει στην BLACK LIST και περνάει από πειθαρχικό στερούμενος ακόμη και την άσκηση του επαγγέλματος….

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρόταση για τον εκδημοκρατισμό του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την αποκατάσταση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των Ναυτεργατών στους χώρους δουλειάς, δηλαδή μέσα στα καράβια.

 

Παρατήρηση Νο 2:

 

Αναφορικά με καθ’ αυτή την πρόταση περί των Ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων επίσης απουσιάζει ένα καίριο ζήτημα που αφορά την εσωτερική λειτουργία και συνδέεται με την εκκαθάριση των μητρώων των Ναυτεργατικών Σωματείων. Μας κάνει επίσης εντύπωση πως η σχετική πρόταση αγνοεί και παρακάμπτει το κεφαλαιώδες αυτό πρόβλημα. Είναι δυνατόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ να αγνοεί ότι στα μητρώα Ναυτεργατικών Σωματείων συνυπάρχουν πεθαμένοι, συνταξιούχοι, τραπέντες σε άλλα επαγγέλματα στον χερσαίο χώρο, διπλές και τριπλές εγγραφές σε ομοειδή Σωματεία, ακόμη εφοπλιστές(…..), Αρχιπλοίαρχοι, Αρχιμηχανικοί και πλήθος διευθυντικών στελεχών ναυτιλιακών εταιριών που φιγουράρουν ως μέλη Ναυτεργατικών Σωματείων!!!

Χωρίς την ριζική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεωρούμε ότι καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε ουσιαστική απόπειρα και αντιμετώπιση  για τον εκσυγχρονισμό του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

 

Παρατήρηση Νο 3:  

 

Στο σχετικό σχέδιο του ΚΚΕ επίσης παρακάμπτεται ένα ακόμη ουσιώδες πρόβλημα που αφορά την επιστολική ψήφο (αλληλογραφία) και είναι στενά συνδεδεμένο με το αδιάβλητο, το έγκυρο των ίδιων των εκλογικών διαδικασιών στην συντριπτική πλειοψηφία των Ναυτεργατικών Σωματείων.

Η επιστολική ψήφος  όπως είναι θεσπισμένη στα καταστατικά των Ναυτεργατικών Σωματείων (πλην της ΠΕΝΕΝ) αποτελεί μηχανισμό νόθευσης των αρχαιρεσιών. Μέσω της επιστολικής ψήφου μεθοδεύεται μια άνευ προηγουμένου νοθεία αφού η διαχείριση της επιστολικής ψήφου εν αγνοία των ναυτεργατών και των φυσικών μελών των πρωτοβάθμιων πανελλαδικών ναυτεργατικών σωματείων έχει μετατραπεί σε εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε διοίκησης να παράγει ψηφίσαντες και να διαμορφώνει εκλογικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις επιθυμίες της!!!

Κατά συνέπεια η διατήρηση του σημερινού συστήματος όπως ισχύει και εφαρμόζεται πρέπει να αλλάξει ριζικά, η νέα ρύθμιση να είναι ενιαία για όλα τα Σωματεία και να περιλαμβάνει κανόνες που διασφαλίζουν απόλυτα ότι το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου (αλληλογραφία) ασκείται αποκλειστικά και μόνο από τα φυσικά μέλη των Ναυτεργατικών Σωματείων.

 

Παρατήρηση Νο 4:

 

Σχετικά με την είσπραξη των συνδρομών σωστά αναφέρεται στο σχέδιο ότι αυτό πρέπει να γίνεται στην βάση με την είσπραξη των συνδρομών από τα φυσικά μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων και ακολούθως αυτά να αποδίδουν την αντίστοιχη εισφορά προς την Ομοσπονδία.

Δεν αποσαφηνίζεται όμως εάν αναφέρεται στο ισχύον σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα από τα Ναυτεργατικά Σωματεία.

Προφανώς αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η πρόταση της Κ.Ο του ΚΚΕ.

Ας δούμε τώρα τις συνέπειες που μπορεί να παράγει αυτό το μοντέλο. Θα πάρουμε ως παράδειγμα την ΠΕΝΕΝ, όχι κάποιο άλλο Ναυτεργατικό Σωματείο το οποίο αρέσκεται και διαφημίζεται ως ταξικό…..

Τα Ναυτεργατικά Σωματεία είναι πανελλαδικά, ένας μεγάλος αριθμός Ναυτεργατών εργάζεται στην ποντοπόρο και μεσογειακή Ναυτιλία, η μόνη επαφή που μπορεί να έχει με τα αντίστοιχα Ναυτεργατικά Σωματεία είναι κυρίως η υποχρέωση, που τυπικά υπάρχει στην νομοθεσία, της χορήγησης από αυτά του σημειώματος ναυτολόγησης προκειμένου να μπαρκάρουν….

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο, κυρίως της ποντοπόρου ναυτιλίας (και όχι μόνο), θέλοντας να μπλοκάρει την όποια σύνδεση Ναυτεργατών π.χ με την ΠΕΝΕΝ αποτρέπει ακόμη και με νομιμοφανείς τρόπους την επαφή του υποψήφιου προς ναυτολόγηση Ναυτεργάτη με την ΠΕΝΕΝ.

Αυτό έχει ως συνέπεια το κομμάτι αυτών των Ναυτεργατών να μην έχει την οποιαδήποτε επαφή με το Σωματείο της ειδικότητάς του.

Με τον τρόπο αυτό το εφοπλιστικό κεφάλαιο μπορεί οικονομικά να οδηγήσει ένα Ναυτεργατικό σωματείο στον οικονομικό στραγγαλισμό από την μια και από την άλλη να οδηγήσει εκατοντάδες μέλη σε πλήρη αποσύνδεση από την συνδικαλιστική οργάνωση, την δράση και τους αγώνες….

Με το ισχύον σημερινό σύστημα είσπραξης των συνδρομών μόνο 2-3 Σωματεία, μεταξύ των οποίων η ΠΕΝΕΝ, μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά, κατά συνέπεια η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου πρέπει να προβλέπει μια ρύθμιση που θα κατοχυρώνει θεσμικά την αδήριτη ανάγκη ο Ναυτεργάτης υποχρεωτικά να περνάει πριν την Ναυτολόγηση από τα Ναυτεργατικά Σωματεία.

Χωρίς αυτή την προϋπόθεση η διατήρηση του σημερινού υφιστάμενου καθεστώτος και θεσμικού πλαισίου, παρέχει στο εφοπλιστικό κεφάλαιο την δυνατότητα χιλιάδες ναυτεργάτες να είναι έξω και μακριά από την συνδικαλιστική οργάνωση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση έως και την διάλυση των Ναυτεργατικών Σωματείων….

Προφανώς υπάρχουν και μια σειρά δευτερεύοντα ζητήματα που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, και θα μπορούσαμε να καταθέσουμε και σε αυτά αναλυτικά τις παρατηρήσεις μας, όμως όπως προκύπτει για το σχετικό σχέδιο η Κ.Ο του ΚΚΕ δεν επεδίωξε την διαβούλευση πριν την κατάθεση της πρότασής του στην Βουλή. Κατά συνέπεια περιοριζόμαστε στις παραπάνω διαπιστώσεις και παρατηρήσεις τις οποίες θεωρούμε πολύ ουσιαστικές….

 

Πειραιάς 4-3-2019

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας