Πειραιώς: Έρχεται νέα μείωση προσωπικού και πωλήσεις θυγατρικών

1995
σάλλας

«Γκάζι» για την υλοποίηση του πλάνου αναδιάρθρωσης πρέπει να πατήσει φέτος η Τράπεζα Πειραιώς καθώς ως το τέλος του έτους καλείται να μειώσει περαιτέρω προσωπικό, δίκτυο και λειτουργικό κόστος, ώστε να υλοποιήσει τις σχετικές δεσμεύσεις του σχεδίου.

Το πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα θα πρέπει να υποχωρήσει κάτω από το 1,1 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2017. Πέρυσι, η τράπεζα εμφάνισε λειτουργικά έξοδα 1,17 δισ. και η πρόβλεψη για φέτος, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, είναι να μειωθούν κατά 5% (58 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της πλήρους αποτύπωσης του οφέλους (σ.σ. περίπου 50 εκατ.) από την περσινή εθελουσία.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κλείσουν 10 ακόμη καταστήματα καθώς το πλάνο προβλέπει μείωση του αριθμού του δικτύου, με μέγιστο αριθμό τα 650 καταστήματα, μέχρι τις 31.12.2017.

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου, στο τέλος του ∆εκεμβρίου 2016, αριθμούσε 921 μονάδες, με 660 καταστήματα στην Ελλάδα και 261 σε 7 χώρες στο εξωτερικό. Το δίκτυο στην Ελλάδα μειώθηκε, στη διάρκεια του 2016, κατά 49 καταστήματα, ενώ στο εξωτερικό κατά 19, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής προγράμματος εξορθολογισμού.

Αν οι δύο παραπάνω στόχοι δείχνουν δρομολογημένοι ή εύκολοι στην υλοποίησή τους, η δέσμευση μείωσης προσωπικού ενέχει περισσότερες δυσκολίες.

Στο τέλος του 2016, το εν Ελλάδι προσωπικό περιορίστηκε στις 14.492 άτομα, αλλά το πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι ως το τέλος του 2017 ο αριθμός των υπαλλήλων θα πρέπει να πέσει κάτω από 13.200 άτομα.

Η μείωση, κατά τουλάχιστον 1.292 άτομα μέσα στη χρονιά θα επιτευχθεί μέσω πώλησης θυγατρικών και περαιτέρω αποχωρήσεων από την τράπεζα. Το ενδεχόμενο παροχής νέων κινήτρων για στοχευμένες συναινετικές αποχωρήσεις δεν πρέπει να αποκλειστεί, παρότι επισήμως δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι πέρυσι έκαναν χρήση του προγράμματος εθελουσίας 1.087 άτομα με εφάπαξ κόστος 93,8 εκατ. ευρώ. Εντός του 2016, ολοκληρώθηκε επίσης η διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης που αφορούσε το ημερολογιακό έτος 2015, σχεδόν για το σύνολο (94%) των εργαζομένων στην τράπεζα.

Πωλητήρια σε Ελλάδα και Βαλκάνια

Η τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει εντός της φετινής χρονιάς στην πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα καθώς και στην εκποίηση συμμετοχών σε μη εισηγμένες, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός πώλησης για το 94% της Avis, ενώ για το ποσοστό που κατέχει η τράπεζα στην HSW έχουν ληφθεί δεσμευτικές προσφορές από δύο ενδιαφερόμενους.

Η Πειραιώς ενδεχομένως να προχωρήσει εντός της χρονιάς και σε διαγωνισμό για την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν (ΗΜΙΘΕΑ), είτε μόνο του, είτε ως πακέτο με άλλη κλινική.

Η αποεπένδυση από τις τραπεζικές δραστηριότητες του εξωτερικού θα συνεχισθεί και φέτος, μια και το πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει την περαιτέρω μείωση, μέχρι την 30.06.2018, του σχετικού χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας.

Μετά την πώληση της θυγατρικής στην Κύπρο (σ.σ. το ποσοστό της Πειραιώς περιορίστηκε στο 17,6%), αναμένεται να ακολουθήσουν κινήσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Το μικρό μέγεθος των θυγατρικών της Πειραιώς επιτρέπει την εξέταση εναλλακτικών λύσεων (συγχωνεύσεις ή πώληση ποσοστού σε επενδυτή, ο οποίος θα ενισχύσει εν συνεχεία το ποσοστό του μέσω αύξησης κεφαλαίου που θα καλύψει εξ ολοκλήρου).

Οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί

Η Πειραιώς έπιασε στο τέλος του 2016 τον στόχο μείωσης του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις, που προέβλεπε το πλάνο αναδιάρθρωσης για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες καθώς τα δάνεια μετά από προβλέψεις αντιστοιχούσαν στο 115% των καταθέσεων. Σε επίπεδο ομίλου ο παραπάνω λόγος διαμορφώθηκε στο 113%.

*Πηγή: ergasia.net

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας