“Πάρτυ” εξαγορών: Στην τσέχικη SAZKA Group ο κερδοφόρος ΟΠΑΠ

723
οπαπ

Σε σημαντικές αλλαγές οδηγείται ο ΟΠΑΠ, μετά την απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας από την έναρξη χθες των συναλλαγών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και την προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ που υπέβαλε η SAZKA Group, συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek. Το προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων ανέρχεται σε 9,12 ευρώ που, όπως προβλέπεται, αποτελεί τον μέσο όρο της τιμής του τελευταίου εξαμήνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εστάλη προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η SAZKA Group εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης χθες Δευτέρα 8 Ιουλίου, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.

Η SAZKA Group ελέγχεται σε ποσοστό 75% από τον όμιλο KKCG που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek. Παράλληλα, κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη. Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης, η πρόταση της SAZKA Group αφορά α) το σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι το 67% του μετοχικού κεφαλαίου και β) το σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (scrip dividend). Το προσφερόμενο τίμημα είναι 9,12 ευρώ ανά μετοχή. Το τελευταίο κλείσιμο του τίτλου στο Χ.Α. ήταν στα 10,05 ευρώ. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρει το κείμενο της δημόσιας πρότασης, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, είναι:

i) το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, καθώς και ο κ. Jiri Smejc και οι οντότητες που αυτός ελέγχει, ως ασκούντες από κοινού έλεγχο επί του προτείνοντος και

ii) η Εmma Delta Management Ltd. και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτή.

Σύμβουλος της SAZKA Group στην υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης είναι η Citigroup Global Markets.

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων κατέχει συνολικά μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ο προτείνων υποχρεούται το δικαίωμα εξόδου των μετόχων. Ο προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων (από κοινού με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα) δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ανοδικά τα μεγέθη

Στο πρώτο τρίμηνο 2019 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ήταν αυξημένα κατά 5% στα 396 εκατ. ευρώ. Συνολικά το GGR στο α’ τρίμηνο 2019 παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση 1ου τριμήνου από το 2010. Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 156,1 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι, κατά αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 111,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 28,0% ή 15,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με αντιστροφή επίδικων προβλέψεων. Τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 43,5% στα 57,2 εκατ. ευρώ ή υψηλότερα κατά 13,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Ο ΟΠΑΠ διαθέτει 19.965 VLTs στην Ελλάδα και 6.328 SSBTs σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας