ΟΧΙ στις βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις στη θέση ΚΑΥΚΙ–ΜΥΤΗ Βίνιανης των Αγράφων

ΟΧΙ στις βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις

Η κοινωνία της Ευρυτανίας εδώ και δεκατέσσερα χρόνια δίνει έναν διαρκή αγώνα για να μην μετατραπεί σε βιομηχανική περιοχή εξαιτίας των αιολικών, υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία της ευρυτανικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της (οι Δήμοι, οι σύλλογοι, τα κινήματα) αντιδρούν και καταδικάζουν την εγκατάσταση των αιολικών συστοιχιών που θα έχουν ως αποτέλεσμα καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία τοπική και εθνική και τον αξιακό-κοινωνικό μαρασμό της Ευρυτανίας, στην υγεία των οργανισμών και στην ακεραιότητα των οικοτόπων.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων Κερασοχωρίου, Χρύσως, Αγίου Δημητρίου, Βίνιανης, Μαυρομάτας, Δάφνης, Μαράθου, οι σύλλογοι: Πολιτιστικός, Σύλλογος των Απανταχού Κερασοβιτών το «Καραούλι», Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών «Η Παναγία», Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεντιωτών Ευρυτανίας «OΆγιος Αθανάσιος», Πολιτιστικός Σύλλογος Βίνιανης «Η Κοίμησις της Θεοτόκου»,Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρομάτας «Οι φίλοι του χωριού»και ο Δασικός Συνεταιρισμός Χρύσως είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση 16 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 32 MW στη θεση ΚΑΥΚΙ –ΜΥΤΗ της δημοτικής ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, η οποία σημειωτέον είναι  αλπική και κατολισθαίνουσα

ΜΥΤΗ ΕΠΕΙΔΗ:

1.Το συγκεκριμένο έργο είναι ασύμβατο και αλλοιώνει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας (Π.Χ.Π.ΣΤ.Ε) (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3223Τεύχος ΑΑΠ 299/14.12.2018)

Πιο συγκεκριμένα, οι αιολικές συστοιχίες και τα συνοδά έργα τους (οδοποιία, γήπεδα εγκατάστασης, χωματουργικά, δίκτυα μεταφοράς κ.ά) στις θέσεις ΚΑΥΚΙ-ΜΥΤΗ που αποτελούνται από υψηλά δασικά και αλπικά οικοσυστήματα και είναι κατολισθαίνουσες περιοχές μετατρέπουν την ευρύτερη περιοχή των Αγράφων σε βιομηχανική ενεργειακή ζώνη. Η εγκατάστασή τους αλλοιώνει και καταρρακώνει την έννοια της ανάπτυξης ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών δραστηριοτήτων, που είναι συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη και αξίζει στην Ευρυτανία.

Το (Π.Χ.Π.ΣΤ.Ε) προτρέπει την έγκαιρη εξαίρεση συνολικά της Π.Ε. Ευρυτανίας από την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στον ευαίσθητο οικολογικά και αναπτυξιακά ορεινό χώρο των υψηλών δασικών και αλπικών οικοσυστημάτων και των κατολισθαινουσών περιοχών τους και ιδίως στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

2.Η εγκατάσταση Αιολικών Συστοιχιών θα φέρει ΜΗ ανεστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικο περιβάλλον, στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην ανάπτυξη του τόπου μας, γιατί:

Α) Οι ανεμογεννήτριες παράγουν στοχαστικό (ασταθές ) ρεύμα .Λειτουργούν μόνο όταν φυσάει και εξαρτώνται από την ταχύτητα του αέρα. Κάτω από 3 μποφόρ και πάνω από 7 φρενάρουν και σταματούν ,όπως και σε συνθήκες παγετού και χιονόπτωσης.Σημαντικό πρόβλημα  εντοπίζεται  στην μεταφορά του ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ, όπου γίνεται μέσω καλωδίων υψηλής τάσηςπου περνούν μέσα από δάση και χωριά χωρίς  να έχει γίνει ειδικός σχεδιασμός.

Ηενέργεια από τα αιολικά είναι δύσκολο να αποθηκευτεί, για αυτό το λόγο συνδυάζεται με εγκατάσταση Μικρών Υδροηλεκτρικών για την αντλησιοταμίευση.

Το ασταθές ρεύμα από τις Α/Γ δεν μπορεί να φτάσει κατ’ευθείαν στην κατανάλωση. Για να μπει στο δίκτυο, απαιτείται ενέργεια για την μετατροπή του σε τάση 220 Volt, η οποία παρέχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, πετρέλαιο, λιγνίτη και φυσικό αέριο. Επίσης τονίζουμε, ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ίδιων των ανεμογεννητριών παράγεται από λιγνίτη και φυσικό αέριο στις κατασκευάστριες χώρες (π.χ. Γερμανία)!!

 

Γ) Η ηλεκτρική ενέργεια από την ανεμογεννήτριες δεν ανταποκρίνεται στην ζήτηση, που δεν είναι σταθερή μέσα στο 24/ωρο και είναι εξαρτώμενη από συμβατικές μονάδες (λιγνίτη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο).

 

Δ) Οι Ανεμογεννήτριες έχουν μικρό χρόνο λειτουργίας (15-20 χρόνια) και το ισοζύγιο κόστους-ζημίας είναι αρνητικό και δεν υπάρχει και σχεδιασμός τόσο  για την απεγκατάστασήτους, όσο και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος

 

Ε) Οι Αιολικές Συστοιχίες οδηγούν στην αύξηση της τιμής του ρεύματος και στην φτωχοποίηση εξ αιτίας των Φόρων άνθρακα, Τέλη ΕΤΜΕΑΡ και το επιπλέον κόστος λόγω του ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από τον λιγνίτη

 

ΣΤ) Η λύση του ενεργειακού ζητήματος αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των Αιολικών Συστοιχιών που προτείνεται, δεν είναι λύση διότι αφενός μεν δεν υποκαθιστά με τη παρούσα τεχνολογία τα ορυκτά καύσιμα και αφετέρου υποβαθμίζει τα τελευταία παρθένα φυσικά οικοσυστήματα της Ελλάδας με πρόσχημα τη σωτηρία του πλανήτη.

 

Ζ) Οι Αιολικές Συστοιχίες αλλάζουν το μικροκλίμα της περιοχής γιατί μεταβάλλουν τα μετεωρολογικά δεδομένα και μειώνουν τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις.«Οι ανεμογεννήτριες μεταβάλλουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, εμποδίζοντας τη δημιουργία τοπικής βροχής, την ανάπτυξη της υγρασίας στο έδαφος και τη συσσώρευση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού στον υδροφόρο ορίζοντα» (καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Κ. Στουρνάρα)

 

Η) Η τοποθέτηση Αιολικών Σταθμών θα διώξει από τα βουνά τους κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, συλλέκτες βοτάνων, εργάτες δασών κ.ά  και τον ορεινό τουρισμό, καθώς θα αλλάξει η χρήση γης και η επί αιώνες αδιατάραχτη περιοχή των Αγράφων θα μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη

 

Θ) Τα έσοδα των επιχειρήσεων από τη λειτουργία των Αιολικών Σταθμών προέρχονται κυρίως από την επιδότηση τιμής και την εγγυημένη απορρόφηση κατά προτεραιότητα

 

Ι) Υπογραμμίζουμε την τεράστια συμβολή της Ευρυτανίας και των Αγράφων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας της χώρας με τη λίμνη «Κρεμαστών», με συμμετοχή 14% στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για το έργο αυτό βυθίστηκαν ολόκληρα χωριά, μετακινήθηκαν ντόποιοι πληθυσμοί σε άλλες περιοχές και χάθηκε τεράστιες εκτάσεις γόνιμης καλλιεργήσιμης γης. Αποτέλεσμα η πληθυσμιακή μείωση του νομού Ευρυτανίας και η αδυναμία εναρμονισμένης με τον πρωτογενή τομέα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

 

Κ) Τα υλικά εκσκαφών σε τέτοιες μάλιστα περιοχές με υψηλές κλίσεις αποτελούν παράγοντες διάβρωσης των εδαφών με ΜΗ αναστρέψιμες επιπτώσεις.στο ορεινό οικοσύστημα

 

Λ) Στην Ευρυτανία και συγκεκριμένα στο ΚΑΥΚΙ-ΜΥΤΗ των Αγράφων, λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων από τις εργασίες οδοποιίας και συνοδών έργων (δίκτυα υψηλής τάσης) της εγκατάστασης Α/Γ, στο έντονο ανάγλυφό τους, με την ιδιαίτερη γεωλογική  διαστρωμάτωση του εδάφους (φλύσχης-σχιστολιθικά με άργιλο) που προκαλεί έντονες κατολισθήσεις, είναι βέβαιο ότι θα συντελέσουν επικίνδυνα και σωρρευτικά στα υπάρχοντα κατολισθητικά φαινόμενα!!!

 

Μ) Η ηχορύπανση από την λειτουργία των Α/Γ σε συνδιασμό με την εκτόπιση της κτηνοτροφίας θα επιφέρει ανεπιθύμητες οχλήσεις για τους εναπομείναντες κατοίκους, εκδίωξη και αφανισμό των άγριων προστατευόμενων σαρκοφάγων ζώων, καθώς και θνησιμότητα στην ορνιθοπανίδα και στα όρνεα.

 

Τέλος, αυτές οι 16 ανεμογεννήτριες στις θέσεις ΚΑΥΚΙ-ΜΥΤΗ σε συνδυασμό με τα 3 (τρία) μικρά υδροηλεκτρικά στις θέσεις «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ», «ΛΟΓΓΙΕΣ», «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» της δημοτικής ενότητας Βίβιανης, που έρχονται για να λύσουν το πρόβλημα της αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος από Α/Γ, θα φέρουν αλλαγή χρήσης δημόσιας γης, δεύσμεση και υποβάθμιση των πηγών νερού και των ποταμών, την ολική καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομική εξαθλίωση στους ντόπιους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των και επιβίωση οργανισμών.

 

Οι παραπάνω φορείς και σύλλογοι λένε ΟΧΙ στην εκβιομηχάνιση της Ευρυτανίας από ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά!!!

 

Η Ευρυτανία χρειάζεται υποδομές, με έμφαση στο ασφαλές οδικό δίκτυο, στην υγεία και κοινωνική πρόνοια, στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες (ορεινός, πεζοπορικός, θρησκευτικός τουρισμός κά) σύμφωνα με το ΠεριφερειακοΧωραταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας.

Αυτή η μορφή Ήπιας και Αειφόρου Ανάπτυξης σέβεται το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας, θα κρατήσει τον πληθυσμό από την φυγή του στις μεγάλες πόλεις και θα φέρει ξανά στα χωριά μας κόσμο και κυρίως  νεολαία!!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας