Ουρές στις Εφορίες από ελεύθερους επαγγελματίες που κλείνουν τα "μπλοκάκια" λόγω νέου Ασφαλιστικού

1994
επιτόκιο
Σήμερα 29/12/2016, πάντως, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα αποσαφηνίζεται το νέο καθεστώς εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες
Τελευταίες μέρες του χρόνου και στις εφορίες ανά τη χώρα έχουν σχηματιστεί ουρές από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σπεύδουν να κλείσουν τα βιβλία τους ή να μετασχηματίσουν τις εταιρείες τους προκειμένου να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις που έρχονται το 2017 με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού.
Σήμερα 29/12/2016, πάντως, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα αποσαφηνίζεται το νέο καθεστώς εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες που αμείβονται με «μπλοκάκι» αλλά και για μισθωτούς που έχουν παράλληλα «μπλοκάκι».
Η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι διακόψουν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 για να κλείσουν τα βιβλία τους χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο.
Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Πλέον οι αρμόδιες ΔΟΥ προς τις οποίες υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής εργασιών δεν ζητούν την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών στοιχείων, ενώ ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS αν μετά την ημερομηνία διακοπής που δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.) καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία.
Ειδικότερα, για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.
2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών:
• Διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς τον φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
• Διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ – πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Πολλοί φορολογούμενοι έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα βιβλία τους διακόπτοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αναζητώντας άλλους τρόπους να αμείβονται, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα κλείσουν τα βιβλία τους και θα συνεχίσουν να ασκούν παράνομα το επάγγελμά τους, χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις.
Αρκετοί επιλέγουν να ελιχθούν μέσα στο νέο πλαίσιο αλλάζοντας τη νομική μορφή της εταιρείας τους ή προχωρώντας στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της εταιρείας του ενός ευρώ, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
Για παράδειγμα, όπως μας εξηγούν έμπειροι λογιστές, δεν έχει νόημα ο ιδιοκτήτης ομόρρυθμης εταιρείας να τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές και να καταβάλλει φόρο μερισμάτων σαν να είχε ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ.
Για μικρά κέρδη ύψους 5.000-30.000 ευρώ, μια οικονομική λύση είναι μάλλον η ατομική επιχείρηση.
Σε άλλες περιπτώσεις η ΙΚΕ θεωρείται πιο «φτηνή» λύση καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές αφού, με το ισχύον καθεστώς, στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι μέτοχος.
Οι μέτοχοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης. Η ΙΚΕ φορολογείται με συντελεστή 29% επί των κερδών της, ενώ επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 15% επί των μερισμάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας