Οδηγίες για αναδρομικά: Αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ με ισχύ από 1.7.2015

4197
νόμος

Αμετάκλητη είναι η απόφαση του ΣτΕ οι οποία έκρινε παράνομες τις περικοπές συντάξεων (των Ν. 4051 & 4093) και καμία νέα απόφαση, δεν δύναται να αλλάξει την διάρκεια των αναδρομικών τα οποία αρχίζουν από 1.7.2015 έως και την διόρθωση των συντάξεων, κάτι το οποίο εκκρεμεί. Φημολογίες, ότι τάχα από την αναμενόμενη νέα απόφαση του ΣτΕ θα κριθεί και η διάρκεια των αναδρομικών, δηλαδή, θα χορηγηθούν έως τον Απρίλιο του 2016 ή έως 31.12.2018 (!) είναι αβάσιμες, εκ του πονηρού και μόνο σύγχυση δημιουργούν.

Τόσο η διάρκεια των αναδρομικών (από 1.7.2015 έως και την αποκατάσταση των συντάξεων) όσο και το ύψος αυτών (όσο οι παράνομες παρακρατήσεις των Ν. 4051 & 4093) είναι άσχετα και δεν επηρεάζονται στο ελάχιστο, ούτε από την νέα απόφαση του ΣτΕ, ούτε από τον επανυπολογισμό.

Συγκεκριμένα

Πρώτον. Σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε παράνομες τις κρατήσεις των Ν. 4051 & 4093, όλες οι συντάξεις από την 1.7.2015 θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί και να επιστραφούν στους συνταξιούχους τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά, κάτι το οποίο εκκρεμεί.

Δεύτερον. Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων και πριν ακόμα αυτός ολοκληρωθεί (ο οποίος έπεται των διορθώσεων) θα πρέπει να προηγηθεί η διόρθωση των συντάξεων και να εξαιρεθούν οι παράνομες κρατήσεις των Ν. 4051 & 4093 και ύστερα να γίνει ο επανυπολογισμός. Που σημαίνει, οι αυξήσεις που προκύπτουν από την διόρθωση των συντάξεων βάση της απόφασης του ΣτΕ, συνεχίζουν να καταβάλλονται και μετά τον επανυπολογισμό αφού, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (4387/2016 – «ν. Κατρούγκαλου») οι τυχόν διαφορές δεν περικόπτονται αλλά συνεχίζουν να χορηγούνται ως προσωπική διαφορά (κάτι το οποίο επίσης εκκρεμεί).

Συνεπώς, οι αυξήσεις που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν οι παράνομες παρακρατήσεις των Ν. 4051 & 4093, παραμένουν και δεν μεταβάλλονται.

Οφειλόμενα αναδρομικά

Αυτό το οποίο κρίνεται από την νέα απόφαση του ΣτΕ είναι η τύχη των δώρων. Εφόσον κριθεί συνταγματικός ο «νόμος Κατρούγκαλου», αυτά να χορηγηθούν μόνο για 10 μήνες. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι συνταξιούχοι δικαιούνται:

Α) Αναδρομικά λόγω δώρων (για 10 μήνες)

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των συνταξιούχων και δικαιούνται από 1.7.2015 έως 30.4.2016 για την κύρια (800Χ10/12) 667ευρώ ενώ για την επικουρική, ποσοστό 10/12 δυο ισόποσων συντάξεων, μεσοσταθμικά 280 ευρώ. Συνολικό κόστος 2δις ευρώ.

Β) Αναδρομικά από διορθώσεις κύριων συντάξεων

Αφορά συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι αριθμούν περί τους 950.000 συνταξιούχους.

Στον ΠΙΝΑΚΑ1 που ακολουθεί παρουσιάζουμε, στην πρώτη στήλη, συντάξεις με αρχικό ποσό από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Στην δεύτερη στήλη, όλες τις κρατήσεις όπως καταγράφονται και εμφανίζονται στις αποδείξεις πληρωμών. Στην τρίτη στήλη, τα (προ φόρου) καταβαλλόμενα ποσά. Και στην τέταρτη στήλη, την εξέλιξη των συντάξεων μετά την αφαίρεση των παράνομων παρακρατήσεις των Ν. 4051&4093.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Γ) Αναδρομικά – από διορθώσεις επικουρικών συντάξεων

Αφορά επικουρικές συντάξεις άνω των 225 ευρώ. Οι δικαιούχοι αριθμούν περί τους 450.000 συνταξιούχους.

Έτσι στον ΠΙΝΑΚΑ 2 παρουσιάζουμε, συντάξεις με αρχικό ποσό από 230 έως 700 ευρώ, τις κράτησης και τα (προ φόρου) καταβαλλόμενα ποσά, ενώ στην τελευταία στήλη, τα νέα ποσά και οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την διόρθωση και την αφαίρεση των παράνομων παρακρατήσεων, των Ν. 4051&4093.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Οι αυξήσεις που προκύπτουν ( 72 έως 1.860 ευρώ ετησίως) είναι εμφανείς. Τα ποσά αυτά έχουν επίσης αναδρομική ισχύ από την 1.7.2015 έως και την διόρθωση των συντάξεων. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται περι στα 200 εκ. ευρώ ετησίως ενώ μέχρι σήμερα (4 έτη) στα 800 εκ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, όσων η κύρια & επικουρική σύνταξη (κατά τον επανυπολογισμό του 2016) υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ για τους οποίους αυτός έγινε κατά παράβαση του νόμου και αντί για εξίσωση με τις νέες είχαν επιπλέον παράνομες μειώσεις έως και 150 ευρώ μηνιαίως, διεκδικούν και τα ποσά αυτά τα οποία αθροιστικά κοστίζουν περί τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ μέχρι σήμερα (3 έτη) 900 εκατ. ευρώ.

Σύνολο αναδρομικών

Το συνολικό κόστος των αναδρομικών, από την 1.7.2015 έως και σήμερα (για 4 έτη) και με την προϋπόθεση ότι ο Ν. 4387/2016 – Κατρούγκαλου και ο επανυπολογισμός κριθούν συνταγματικοί, ανέρχεται (2 δις λόγο δώρων + 4,8 δις για τις κύριες + 900 εκατ.  για τις επικουρικές.) στα 7,7 δις ευρώ.

Όμως, μέχρι να διορθωθούν και να αποκατασταθούν οι συντάξεις, τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά 140 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

*Νικολάου Κώστας Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας