Νομοσχέδιο που ξεπουλάει και διαλύει τη ΔΕΗ, αφήνει στον «αέρα» τους εργαζόμενους και οδηγεί στην ερημοποίηση το Λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης

1912
ξεπουλημα

Πλήθος απαλλαγών από νομικές, φορολογικές, εργασιακές υποχρεώσεις και «κίνητρα – δώρα δίνονται πλουσιοπάροχα στους «μνηστήρες» των λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ
Εν μέσω εθνικών απειλών, όπου η χώρα έχει πολύ περισσότερο ανάγκη ένα ανασυγκροτημένο και ισχυρό εθνικό δημόσιο φορέα ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υπό τις ευλογίες όλου του μνημονιακού μπλοκ, σπεύδει, μετά τον ΑΔΜΗΕ, να τεμαχίσει και να διαλύσει τη ΔΕΗ. Προχωρά στο ξεπούλημα λιγνιτικών της μονάδων, δυο στην Μελίτη και δυο στην Μεγαλόπολη μαζί με τα αντίστοιχα ορυχεία παραδίδοντας τες σε ιδιώτες ανταγωνιστές της και βάζοντας έτσι, αν συνυπολογίσουμε και σειρά άλλων επιβαρυντικών μέτρων (ΝΟΜΕ, πώληση πελατών, κλπ), ταφόπλακα στο μέλλον της ΔΕΗ. Δίνει την χαριστική βολή στον ενεργειακό  γίγαντα της χώρας.
Το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση την Παρασκευή είναι απαράδεκτο, καταστροφικό, διαλυτικό για τη ΔΕΗ, τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, τις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζόμενους και προκλητικά ευνοϊκό για τους κρατικοδίαιτους αεριτζήδες στο χώρο της ενέργειας.
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναδεικνύεται η στόχευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει κίνητρα και δώρα για προσέλκυση επενδυτών για τις λιγνιτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Πρώτο «κίνητρο-δώρο»: Σύσταση δύο (2) θυγατρικών χωρίς ουσιαστική αποτίμηση.

Στο άρθρο 1, παρ. 3 ορίζονται: «τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. που  εισφέρονται στις νέες εταιρείες….». Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός των μονάδων και των ορυχείων, τα λιγνιτικά αποθέματα, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη, κλπ).
Δεν έχει υπάρξει καμία διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί. Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος, προκειμένου η ΔEΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης. Η διαδικασία και η επιλογή αυτή θα οδηγήσει όχι μόνο να ξεπουληθούν οι εγκαταστάσεις των μονάδων και των ορυχείων αλλά και με απαράδεκτα ευτελές τίμημα.
Στο άρθρο 1, παρ. 3.ια) ορίζεται: «..καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης».
Εκχωρείται η χρήση των εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν από τη ΔΕΗ, στην πραγματικότητα περνούν ουσιαστικά στα χέρια των αγοραστών.
Δεύτερο «κίνητρο-δώρο»: Μείωση του προσωπικού των προς πώληση μονάδων και των ορυχείων της Μεγαλόπολης.
Στο άρθρο 1, παρ. 5 ορίζεται: «Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας,…».
 
Στο άρθρο 4, παρ. 4 ορίζεται: «Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται (α) να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή (β) να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού ή (γ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.».
Στις νέες εταιρίες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία. Για να κάνουν ελκυστική και συμφέρουσα την πώληση προβαίνουν σε σημαντική μείωση των θέσεων απασχόλησης. Στην πραγματικότητα τον αριθμό των θέσεων εργασίας στις νέες εταιρείες θα τον καθορίσουν οι αγοραστές μετά την συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με την Ε.Ε.
Στην όποια μείωση θέσεων εργασίας θα προχωρούσαν οι ιδιώτες το κόστος της επιλογής αυτής εκ των προτέρων το επωμίζεται η ΔΕΗ χωρίς αυτοί να διαθέσουν τα αναγκαία κεφάλαια για τη μείωση του προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό πιο εύκολα και γρήγορα θα προχωρήσει η αντικατάσταση παλαιότερων υπαλλήλων με νέους χαμηλόμισθους και με σχέσεις εργασιακής ζούγκλας.

  • Τρίτο «κίνητρο-δώρο»: Εργασιακά δικαιώματα – Απολύσεις:

Στο άρθρο 4, παρ. 2 ορίζεται: «Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών».
Μετά την μείωση των θέσεων εργασίας μικρή αξία έχει η ρύθμιση ότι δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις για έξι χρόνια. Τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔEΗ πουν τελικά θα περάσει στην νέα εταιρεία δεν διασφαλίζονται αφού δεν γίνεται αναφορά εφαρμογής του ισχύοντος Κανονισμού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) αλλά θα καταρτιστεί νέος καθώς και αναφορά στην ισχύ των ΣΣΕ.
Οι υποψήφιοι αγοραστές από τα «αποδυτήρια» θα έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος αφού δεν είναι διασφαλισμένες οι σημερινές θέσεις εργασίας και δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων των σημερινών εργαζομένων.

  • Τέταρτο «κίνητρο-δώρο»: Νομικές παρεκκλίσεις, φορολογικές απαλλαγές,κλπ για ολοκλήρωση της απόσχισης και δημιουργίας των νέων εταιρειών.

Στο άρθρο 2, παρ. 2 ορίζεται: «Η απόσχιση πραγματοποιείται με  τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως και 79 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 και επιπρόσθετα με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: α)…. ιγ)…».
Περίπου 15 παρεκκλίσεις της νομοθεσίας υπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί με διαδικασίες «εξπρές» η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και άλλων υποχρεώσεων. Όλα τώρα στους ιδιώτες!!!
Ενώ η ΔΕΗ μέχρι τώρα δεν έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για αρκετές μονάδες της και των ορυχείων του ΛΚΜ και ο Υπουργός Π.ΕΝ. και η κυβέρνηση δεν κινούνταν με την ίδια λογική για την έγκριση της ΜΠΕ των ορυχείων μέχρι τώρα, ούτε για την μετεγκατάσταση του Τριπόταμου.

  • Πέμπτο κίνητρο-δώρο: Περιορισμός – «πλαφόν»στην παραγωγή ρεύματος από τη μονάδα Φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης V της ΔΕΗ.

Στο άρθρο 3, παρ. 10 ορίζεται: «Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παρ. 2 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού, εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήματα ευστάθειας, περιλαμβανομένων ζητημάτων συμφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο».
Αντί να παράγει η V Μονάδα μέχρι 811 MW στην ονομαστική της ισχύ θα περιορίζεται μέχρι τα 500 MW έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένο εκ των προτέρων να μπαίνουν στο Σύστημα οι ιδιώτες που θα διεκδικήσουν τις δύο λιγνιτικές μονάδες. Οι θιασώτες του ανταγωνισμού με διοικητικό και παράνομο τρόπο ευνοούν απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα για μια κόμη φορά και τους ιδιώτες σε βάρος της ΔΕΗ.

  • Κατάργηση λιγνιτόσημου – Τέλος λιγνίτη και στους ιδιώτες:

Με το άρθρο 7, παρ. 1  ορίζεται: «Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 Ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη». 
Καταργείται το «λιγνιτόσημο», που μέχρι σήμερα διαμορφωνόταν στο 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ. Στη θέση του καθιερώνεται το ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ ανά ΜWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη.
Με την νέα ρύθμιση το ποσό που θα καταβάλλεται για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης θα είναι μειωμένο με πρώτους υπολογισμούς κατά 30% και αυτό καταβάλλεται αποκλειστικά στην Περιφέρεια και όχι και στους Δήμους.
 
Οι επιπτώσεις από την πώληση των Μονάδων και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι προφανείς. Οι καταναλωτές  θα στερηθούν ένα κοινωνικό αγαθό και η χώρα μας ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το ρεύμα πολύ σύντομα θα είναι ένα πανάκριβο προϊόν για τους πολλούς και ένα εργαλείο κερδοσκοπίας για τους ολίγους. Η περιοχή της Μεγαλόπολης θα οδηγηθεί σε παρακμή και ερημοποίηση.
Είναι επίσης προφανές ότι το ξεπούλημα των μονάδων της ΔΕΗ γίνεται ευκαιρία να  διαλυθούν ταυτόχρονα εργασιακές σχέσεις, εργασιακά δικαιώματα και μισθοί στο χώρο της ΔΕΗ, καταργώντας όποιες κατακτήσεις είχαν επιτευχθεί μέχρι τώρα.
Το συνδ. κίνημα και οι εργαζόμενοι μαζί με τους κοινωνικούς φορείς με ενότητα και αγωνιστικότητα, με πολύμορφες κινητοποιήσεις μπορούν και πρέπει  να αποτρέψουν το εθνικό έγκλημα που θέλει να βάλει ταφόπλακα στη ΔΕΗ.
Να υπάρξει παλλαϊκός ξεσηκωμός για τη σωτηρία της ΔΕΗ και της προοπτικής ανάπτυξης του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας