Να αρνηθούμε τον αργό θάνατο

1017
δημογραφική

Τὸ πρωτοσέλιδο κείμενο τοῦ προηγούμενου φύλλου, ὅπου προβλήθηκε ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ χώρα μας θὰ παραμένει ἐγκλωβισμένη γιὰ χρόνια στὸν μνημονιακὸ «ζουρλομανδύα», διακινήθηκε στὸ διαδίκτυο καὶ προκάλεσε προβηματισμοὺς καὶ συζητήσεις.

Τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ μᾶς τέθηκε συνοψίζεται ὡς ἑξῆς, ἀκόμα καὶ ἀπὸ φίλους ποὺ δὲν παρασύρονται ἀπὸ τὶς μυθοπλασίες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται νὰ πανηγυρίζει γιὰ τὸ δῆθεν τέλος τῶν Μνημονίων:

-Ἐσεῖς τί προτείνετε;

Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι ἁπλή.

Καταρχήν, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ σημερινὴ κατάσταση καὶ οἱ δεσμεύσεις ποὺ ἔχουν ἀναλάβει οἱ μνημονιακὲς κυβερνήσεις, δὲν ἐξασφαλίζουν ἀξιοπρεπῆ ἐπιβίωση, ἀλλὰ ὁδηγοῦν τὴ χώρα στὸν μαρασμὸ καὶ στὸν ἀργὸ θάνατο. Ἀναφερθήκαμε σὲ ἔκταση σχετικά, στὸ προηγούμενο φύλλο.

Ἡ συνεχιζόμενη αἱμορραγία ἑκατοντάδων χιλιάδων νέων ἀνθρώπων ποὺ μεταναστεύουν στὸ ἐξωτερικό, μὴ βρίσκοντας προοπτικὴ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι, δυστυχῶς, ἡ ἀσφαλέστερη μαρτυρία γι’ αὐτό.

Ὑπάρχουν, ἀσφαλῶς, πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταφέρει νὰ ἐπιβιώσουν πρὸς τὸ παρόν, θεωρώντας ὅμως ταυτόχρονα, ὅτι δὲν τοὺς ἀφορᾶ ἡ περιθωριοποίηση ἑκατοντάδων χιλιάδων ἄλλων. Λησμονοῦν ὅτι, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ὁ «φόρος αἵματος» τῶν πλεονασμάτων, εἶναι ἐνδεχόμενο, κάποια στιγμή, νὰ πάρουν κι ἐκεῖνοι σειρὰ στὸν πάγκο τοῦ χασάπη.

Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς οἰκονομολόγος γιὰ ν’ ἀντιληφθεῖ τὸ ἀδιέξοδο. Δυστυχῶς καὶ ἀπὸ γεωπολιτικῆς πλευρᾶς, τὰ πράγματα εἶναι δυσμενῆ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μέτερνιχ, τῆς πολιτικῆς Drang nah Osten τῆς γερμανικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ στόχευε στὴν ἐξουδετέρωση τῆς οἰκονομικῆς δύναμης τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ὀθωανικῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων, ποὺ ἂν εἶχαν ἄλλη ἔκβαση ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶχε ἀκρωτηριασθεῖ ἐδαφικά, εἶναι φανερὲς οἱ δυσμενεῖς συνέπειες τῆς κεντροευρωπαϊκῆς ἐπικυριαρχίας γιὰ τη χώρα μας.

Ἤδη, μὲ τὴν μετατόπιση τοῦ κέντρου βάρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στὴ Γερμανία καὶ στὴν κεντροανατολικὴ Εὐρώπη, ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει μὲ πολύπλευρη ὑποβάθμιση, ποὺ εἶναι ἤδη ὁρατή, μὲ πιὸ κραυγαλέα παραδείγματα τὴν μεθοδευόμενη ὑποβάθμιση τῆς ἐπιρροῆς της στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ μετατροπή της σὲ «ἀποθήκη ψυχῶν».

Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση, πὼς ἂν δὲν τελειώσει ἡ γερμανοκρατία, θὰ τελειώσει ἡ Ἑλλὰς καὶ ὅτι ἡ ἀναζήτηση ἐναλλακτικῆς λύσης στὸ σημερινὸ μονόδρομο εἶναι προϋπόθεση τῆς ἐπιβίωσής μας.

Ἡ λύση δὲν θὰ ἔρθει στὸ «πιάτο», οὔτε εἶναι εὔκολη. Οἱ σκεπτόμενοι καὶ ἀντιστεκόμενοι πολίτες πρέπει νὰ τὴν ἐπεξεργασθοῦν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀξιοποποίηση τῶν διεθνῶν συσχετισμῶν, ὥστε νὰ διαμορφωθεῖ μιὰ στρατηγικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴ σημερινὴ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση». Νὰ εἴμαστε ἀποφασισμένοι, ἀκόμα καὶ νὰ περάσουμε δύσκολα, προκειμένου νὰ ἀνακτήσουμε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ νὰ ἐπιζήσουμε.

Ὁ πιὸ ἀνώδυνος δρόμος στὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἶναι ἡ συναινετικὴ μεταβολὴ τῶν λεγόμενων «εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν», γιὰ τὴν ὁποία ἤδη πιέζουν ἀνερχόμενες πολιτικὲς δυνάμεις σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ὁ πιὸ ἐπώδυνος ἡ μοναχικὴ πορεία.

Ἐνῶ περνᾶμε στιγμὲς κρίσιμες καὶ ἐπικίνδυνες, τὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ ὁμόφωνα ἔχει ἐμπλέξει τὴ χώρα σ’ αὐτὸν τὸν «ζουρλομανδύα», ἐξακολουθεῖ νὰ παίζει τὸ θέατρο τῶν ἀντιπαραθέσεων καὶ νὰ μοιράζει ὑποσχέσεις, ἀκόμα καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσα ἔχει τὸ ἴδιο ψηφίσει. Διαφορὲς δὲν ὑφίστανται. Γι’ αὐτὸ καὶ αὐτὲς πρέπει νὰ ἐφευρεθοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περισσεύουν ἡ ἀμετροέπεια καὶ ὁ ἐκχυδαϊσμὸς τῆς πολιτικῆς ζωῆς.

Βέβαια, ἐκλογὲς πλησιάζουν καὶ πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ τεχνητὴ πόλωση. Ἂς μὴ παρασυρθεῖ κανείς. Ὅλοι τους «ἐμετρήθησαν» καὶ βρέθηκαν λειψοί, ἔχουν δώσει ἐπαρκῆ δείγματα τῆς πολιτικῆς τους.

Ἂς ξεκινήσουμε μὲ τὴν ἀνάδειξη καὶ καταγραφὴ πολιτικῶν δυνάμεων ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν πορεία πρὸς τὸν «ἀργὸ θάνατο» τῆς χώρας. Καὶ μόνο αὐτὸ σὰν ἀρχή, θὰ συμβάλει ἄμεσα στὴ βελτίωση τῆς θέσης τῆς πατρίδας μας.

*Πηγή: Εφημερίδα Χριστιανική

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας