Να αποσυρθεί άμεσα η Αναλογιστική Μελέτη για το ασφαλιστικό ν/σ Βρούτση!!

1384
μελέτη
Στηρίζεται σε πρωτοφανείς και απαράδεκτες παραδοχές!

●Στηρίζεται στη γενική παραδοχή ότι ο ελληνικός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 2.300.000 έως το 2070 (σελ. 30)

●Στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ασφαλισμένοι θα μειωθούν κατά 530.000 μέχρι το 2070 (σελ. 36)

●Παραλείπει να κάνει προβολή της εξέλιξης των μισθών και του ύψους των εισφορών εξ εργασίας από τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στοιχείο καθοριστικό για την ανταποδοτική σύνταξη Υπολογίζει ότι ο δείκτης ανεργίας το 2070 θα κατέλθει στο 7,9%!! (σελ. 32)

●Θεωρεί δεδομένες και ισχύουσες τις περικοπές Κουτρουμάνη (ν. 4051/2012) και Βρούτση (ν. 4093/2012) σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και την κατάργηση Δώρων (σελ. 8 και σελ. 24)

●Παραγνωρίζει, όπως και στο άρθρο 25 του ν/σ, τις υπ’αριθ. 2287-2288/2015 ΟλΣτΕ και 1277/2017 ΕλΣυν αποφάσεις, που έκριναν τις περικοπές του 2012 ως αντισυνταγματικές!

●Παρεμβαίνει, όπως και το άρθρο 25 του ν/σ, σε ήδη εκκρεμούσα δίκη για τα αναδρομικά από τις περικοπές στις συντάξεις το 2012, που συζητήθηκε στις 10-1-2020 ενώπιον του ΣτΕ και για την οποία αναμένεται απόφαση!

ΙΙ. Η Αναλογιστική Μελέτη που συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αποτυπώνει διάφορα συμπεράσματα που νομοτεχνικώς εκφράζονται με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και βασίζεται σε διάφορες παραδοχές, μεταξύ των οποίων και οι εξής λανθασμένες:

1ον)Στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο ελληνικός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 2.300.000 έως το 2070!!

Πιο συγκεκριμένα, στη σελ. 30 στην παράγραφο «i)Δημογραφικές παραδοχές» αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με τις προβλέψεις της EUROSTAT ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10,729 εκατομμύρια το 2018 μειώνεται σε 8,453 εκατομμύρια το 2070.».

Η «βεβαιότητα» της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και κατ’ακολουθίαν του ν/σ θεωρεί ως δεδομένη τη φθίνουσα πορεία τού πληθυσμού των Ελλήνων, τη ΜΗ λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ανακοπή τής επερχόμενης αυτής εθνικής καταστροφής και τη γήρανση του πληθυσμού. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τον προάγγελο της συρρίκνωσης της χώρας μας, η οποία με την πολιτική των Μνημονίων (που, όπως φαίνεται, θα εφαρμόζεται για πολλά ακόμη χρόνια) μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία εν σχέσει με τις κεντροευρωπαϊκές, ανεξαρτήτως αν παρουσιάζει ή όχι θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ομολογούμενη αυτή «παραίτηση» από ένα πλήρες και κατεπείγον σχέδιο ανάκαμψης τής φθίνουσας πορείας τού ελληνικού πληθυσμού, αποτελεί μνημείο μοιρολατρίας και παραίτησης έναντι μείζονος εθνικού στόχου.

2ον)Στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ασφαλισμένοι θα μειωθούν κατά 530.000 μέχρι το 2070!!

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα της σελ. 36, αποτυπώνονται 4.832.875 ασφαλισμένοι για το 2020 και για το έτος 2070 προβλέπονται, εντελώς αυθαίρετα, 4.299.047 ασφαλισμένοι!!

Και αυτή η παραδοχή, ως συνακόλουθη της πρώτης, υπονομεύει κάθε μελλοντική προσπάθεια γενίκευσης των Εργασιακών Σχέσεων σε έναν μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό και υπονομεύει μοιρολατρικά την προοπτική μιας αυτοδύναμης εθνικής ανάπτυξης.

3ον)Παραλείπει να κάνει προβολή της εξέλιξης των μισθών και του ύψους των εισφορών εξ εργασίας από τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στοιχείο καθοριστικό για την ανταποδοτική σύνταξη! Υπολογίζει ότι ο δείκτης ανεργίας το 2070 θα κατέλθει στο 7,9%!!

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα της σελίδας 32 αναγράφεται ότι ο δείκτης ανεργίας στις ηλικίες 15-64 ετών θα είναι 7,9% το 2070 από 19,3% το 2018 και από 16,8% το 2020! Δεν διευκρινίζει όμως ποιους θεωρεί «ανέργους», τι θέση θα κατέχουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και ποιο θα είναι το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης. Προφανώς υπολογίζει το ποσοστό τους με τη μέθοδο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που θεωρεί εργαζόμενο όποιον εργάζεται έστω και λίγες ώρες την εβδομάδα ή τον μήνα!!

Και επειδή αυξάνονται ραγδαία και στη χώρα μας όλες οι μορφές τής εργασιακής επισφάλειας (μεταξύ των οποίων πρώτη και καλύτερη η περιστασιακή και μερική απασχόληση) είναι προφανές ότι, ακόμη και αν εξαλειφθεί η εργασιακή ατυπία (που με τα Μνημόνια όμως διογκώνεται), όλο και λιγότερες εισφορές θα εισρέουν στο σύστημα. Επομένως το τερατούργημα του ΕΦΚΑ (και τώρα του e-ΕΦΚΑ), καθαρά «Φριντμαν-ικής» επίνευσης, θα έχει πολύ λιγότερες εισπράξεις, συνθήκη που η αναλογιστική μελέτη αγνοεί και προσπερνά ως ΜΗ υπάρχουσα!!

4ον)Θεωρεί ως δεδομένες τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν με τους ασφαλιστικούς νόμους Κουτρουμάνη και Βρούτση (ν. 4051 και 4093/2012) επί τη βάσει του β’ Μνημονίου (ν. 4046/2012)!!

Πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 8 της μελέτης, στην παράγραφο με τίτλο «iv)Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» αναφέρεται ότι: «Με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 έγινε προσπάθεια συγκράτησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης, αλλά παρόλες τις παρεμβάσεις, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξανόταν εξαιτίας των μαζικών συνταξιοδοτήσεων λόγω των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων των προηγουμένων ετών και του υψηλού ποσοστού ανεργίας, αλλά και λόγω της σημαντικής μείωσης του ΑΕΠ» και στη σελίδα 24 ότι: «Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.».

5ον-6ον)Παραγνωρίζει, όπως και στο άρθρο 25 του ν/σ, τις υπ’αριθ. 2287-2288/2015 αποφάσεις ΟλΣτΕ και 1277/2017 ΕλΣυν αποφάσεις που έκριναν τις περικοπές του 2012 ως αντισυνταγματικές!

Παρεμβαίνει, όπως και το άρθρο 25 του ν/σ, σε ήδη εκκρεμούσα δίκη για τα αναδρομικά του 2012 από τις περικοπές στις συντάξεις το 2012, που συζητήθηκε στις 10-1-2020 ενώπιον του ΣτΕ και για την οποία αναμένεται απόφαση!

Έτσι, χωρίς να τηρεί καμία επιφύλαξη, όχι μόνο θεωρεί ως ανύπαρκτες τις υπ’αριθ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και την κατάργηση των Δώρων που έγιναν με τους ν. 4051 και 4093/2012 αντισυνταγματικές, αλλά παρεμβαίνει εμμέσως στην εκκρεμούσα νέα δίκη επί του ιδίου ζητήματος, που κατά παράδοξο τρόπο διανοίχθηκε με την αιτιολογία τής «πιλοτικής δίκης» ενώπιον του ΣτΕ στις 10-1-2020 και επί της οποίας αναμένεται απόφαση.

Όλα τα ανωτέρω, αλλά και πλήθος άλλων άστοχων παραδοχών στην αναλογιστικής αυτή μελέτης που συνοδεύει το συζητούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καθιστούν τη νέα ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» (που στα πιστά ελληνικά θα πρέπει να ονομαστεί «αντι-μεταρρύθμιση») αίολη, ηττοπαθή και αβέβαιη!!

Πολύ περισσότερο που δεν λαμβάνει υπόψη ότι ο χρόνος που θα διανυθεί μέχρι το 2070 θα φέρει ασφαλώς πολλές μεταβολές γιατί κάποτε (ελπίζουμε πολύ σύντομα) η ελληνική κοινωνία θα αφυπνιστεί, θα αναστρέψει τη δυσμενή πορεία ορισμένων στατιστικών δεδομένων και θα αξιώσει την σαφή και πραγματική απεικόνιση των διαφόρων επιμέρους μεγεθών και μετρήσεων ώστε κάθε νέα ρύθμιση να βασίζεται επί των πραγματικών δεδομένων και όχι επί διαφόρων νεοφιλελεύθερων υποθέσεων και δογματικών παραδοχών.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Αλέξης Μητρόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας