Νίκη των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ. Ανακαλούνται οι απολύσεις, συνεχίζεται η απασχόληση των 23 υδρονομέων

1428
απολύσεων

«Να συνεχίσει να απασχολεί προσωρινά τους 23 τεχνικούς υπαλλήλους-υδρονομείς, με την επιφύλαξη της οριστικής απόφασης του ΑΣΕΠ» αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ στη χθεσινή του συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ χθες το πρωί στα γραφεία της Λαοδικείας, πραγματοποιήθηκε μετά την πίεση που άσκησε η κινητοποίηση των εργαζομένων την Πέμπτη 20 Απριλίου.
Την ίδια ώρα με την συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του κτιρίου, μετά από πρόσκληση της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, συγκέντρωση εργαζομένων, η οποία έληξε μετά την τελική απόφαση του Δ.Σ. η οποία ανακαλούσε τις απολύσεις των συναδέλφων και έδινε μια προσωρινή λύση μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ με τον αγώνα τους πέτυχαν να ανακληθούν οι απολύσεις και οι συνάδελφοι από σήμερα κιόλας είναι ξανά στις δουλειές τους. Είναι εμφανές ποια σε όλους ότι οι εργαζόμενοι με την πάλη τους και ενωμένοι μπορούν να πετύχουν λύση που δεν μπορεί να είναι άλλη από την οριστική ένταξη των  υδρονομέων στο τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.


Η απόφαση του ΔΣ όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΔΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ 19188
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1214° Συνεδρίασή του, της 24ης Απριλίου 2017, αφού έλαβε υπόψη του:
α. Την υπ’αριθ. 19185/05.04.2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε.,
β. Το υπ’αριθ. πρωτ. 5998/06.04.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), επί του οποίου δεν έχει εισέτι αποσταλεί από το ΑΣΕΠ προς την Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. απάντηση για το αίτημα απόφανσης,
γ. Το υπ’αριθ. πρωτ. 56/03.03.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Υπηρεσίας Λειτουργίας, της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης,
δ. Την από 21.04.2017 Επιστολή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.-ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ,
ε. Την από 24.04.2017 Επιστολή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.-ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, στην οποία επισυνάπτεται το Γνωμοδοτικό Σημείωμα των Νομικών Συμβούλων αυτής κ.κ. Ε. Τσάντη-Γ. Αρβανίτη,
στ. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Ιωάννη Μπενίση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ωσότου αποφανθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), επί του υπ’αριθ. πρωτ. 5998/06.04.2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατόπιν της συμπληρώσεως της δοκιμαστικής περιόδου 7 μηνών των 23 τεχνικών υπαλλήλων-υδρονομέων ΔΕ1, οι οποίοι αναφέρονται στην υπ’αριθ. 19185/05.04.2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να συνεχίσει να απασχολεί προσωρινά τους 23 τεχνικούς υπαλλήλους-υδρονομείς ΔΕ1, με την επιφύλαξη της οριστικής απόφασης του ΑΣΕΠ και χωρίς εξ αυτού να προκύπτει σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της απόφασης του ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτική για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία δεσμεύεται να την υλοποιήσει.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας