Με δόλια μέσα οι αναπροσαρμογές συντάξεων

2402

Με δήθεν συνυπολογισμούς των Δώρων προωθούν μεγαλύτερες «προσωπικές διαφορές»!!

Με δόλια μέσα η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει και μεγαλύτερες “προσωπικές διαφορές”, και να αφανίσει την 13η– 14η σύνταξη, καθώς, οι αναπροσαρμογές των συντάξεων γίνονται βάση δυο διαφορετικών (τρόπων) εγκυκλίων (όσον αφορά το συντάξιμο μισθό) που ο κάθε ένας παράγει και άρα διαφορετικό αποτέλεσμα. Στον έναν (νέες συντάξεις) συνυπολογίζεται ένα μέρος του 13ου και 14ου μισθού, ενώ στον άλλο (παλαιές) όχι. Και ούτε λόγος για τη 13η– 14η σύνταξη που εκκρεμεί!!

Προφανείς οι λόγοι. Συμμορφώνονται δήθεν με τις δικαστικές αποφάσεις (13η– 14η σύνταξη) και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις της τρόικα (για νέο αίμα στις συντάξεις) για μεγαλύτερες “προσωπικές διαφορές” όπως προκύπτουν.

Όμως να τα πάρουμε από την αρχή καθώς, ο Συντάξιμος Μισθός αποτελεί το επίμαχο σημείο, βάση του οποίου αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις:

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Με βάση τον νέο Νόμο λοιπόν, Συντάξιμος Μισθός θεωρείται, ο μέσος μισθός, από το έτος 2002 έως την ημερομηνία τις αίτησης για συνταξιοδότηση. Ενώ για τις συντάξεις έως 31/12 2014, Συντάξιμος Μισθός θεωρούνταν (ΙΚΑ) ο μέσος μισθός τις καλύτερης πενταετίας τις τελευταίας δεκαετίας.

Είναι εμφανές, πως και οι δυο τρόποι, σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα παράγουν (σήμερα) καθώς απευθύνονται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η διαφορά με το νέο σύστημα, θα φανεί σε βάθος χρόνου, αφού θα συνυπολογίζεται μεγαλύτερος χρόνος, έως και το σύνολο του εργασίμου βίου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – 16,66% ΕΠΙΠΛΕΩΝ

Υπενθυμίζουμε και τονίζουμε. Η παρακράτηση για ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, αντιστοιχεί σε 14 μηνιαίες αποδοχές (Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας) και όχι για 12. Δηλαδή επιπλέον κατά 16,66%.

Οι επιπλέον εισφορές, καθώς οι αποδοχές των Δώρων δεν συνυπολογίζονται στον Συντάξιμο Μισθό, ισοδυναμούν με δυο επιπλέον συντάξεις οι οποίες μεταφέρονται και χορηγούνται στους συνταξιούχους, ως δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, κοινώς ως την 13η– 14η σύνταξη.

ΕΞΕΛΙΞΗ 13ης– 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ –ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Ο κανόνας αυτός (13η – 14η σύνταξη) ανακόπτεται βίαια (Ν.4093/2012) και παύει να ισχύει. Παρά ταύτα, ο Νόμος αυτός κρίθηκε ως αντισυνταγματικός, όπου το Συμβούλιο Επικρατείας υποχρεώνει το κράτος να επαναφέρει τις συντάξεις στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του Ν.4093/12. Συνεπώς εκκρεμεί.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Για αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής, για την εύρεση του Συντάξιμου Μισθού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 60271/2195/23/12/2016 εγκύκλιος του Υπουργείου εργασίας, συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, και επιδόματα αδείας για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές. Αύξηση του Συντάξιμου Μισθού συνεπώς 16,66%.

Ας μην προτρέξουμε, ότι έτσι χορηγείται η 13η – 14η σύνταξη. Καθώς, με την προσαύξηση του Συντάξιμου Μισθού κατά 16,66%, μόνο το ανταποδοτικό μέρος προσαυξάνεται το ίδιο, και όχι το συνολικό ποσό της σύνταξης!! Και όχι μόνο. Οι διαφορές που προκύπτουν, μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων συντάξεων, είναι κραυγαλέες!!

Παράδειγμα 1: Έστω μια σύνταξη των 1.000 ευρώ (616 ανταποδοτική – 384 εθνική). Με προσθήκη τα δώρα διαμορφώνεται (616 Χ 16,6% = 718 + 384) στα 1.102 ευρώ. Διαφορά 102 ευρώ Χ 12 μήνες = 1.224 ευρώ. Ενώ η 13η – 14η σύνταξη ισοδυναμούν με 2.000 ευρώ!! Διαφορά δηλαδή 40% λιγότερο!!

Παράδειγμα 2: Μια άλλη σύνταξη των 600 ευρώ (216 ανταποδοτική – 384 εθνική). Διαμορφώνεται (216 Χ 16,6% = 252 + 384) στα 636 ευρώ. Διαφορά 36 ευρώ Χ 12 = 432 ευρώ. Αντί για 1.200 ευρώ της η 13ης – 14ης σύνταξης!! Διαφορά 65 % κάτω!!

Παράδειγμα 3: Ενώ για συντάξεις των 400 ευρώ (55 ανταποδοτική – 345 εθνική). Διαμορφώνεται (55 Χ 16,6% = 64 + 345) στα 409 ευρώ. Διαφορά 9 ευρώ Χ 12 μήνες = 108 ευρώ!! Διαφορά 88 % λιγότερο!!

Το ορθόν θα ήταν, ολόκληρη η σύνταξη να πολλαπλασιάζεται επί 16,66%.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Επανυπολογισμός: Για τις ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12.05.2016 κύριες συντάξεις, σύμφωνα με την οικ.26083/887/7-6-2016 Υπουργική Απόφαση, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται ο Συντάξιμος Μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη.

Δηλαδή, οι συντάξεις που καλούνται σε επανυπολογισμό, Συντάξιμος Μισθός θα είναι αυτός, βάση τον οποίο υπολογίστηκε η κάθε σύνταξη. Που ως γνωστόν, κατά τον υπολογισμό, τα δώρα δεν συνυπολογίστηκαν. Καθώς για το λόγο αυτό ήδη χορηγούταν η 13η – 14η σύνταξη.

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

Η φιλολογία, ότι σκοπός των αναπροσαρμογών, είναι να εναρμονιστούν όλες οι συντάξεις με τους ενιαίους κανόνες του ΕΦΚΑ, καταρρέει. Οι εμπνευστές συνεπώς, αλλά και οι εκτελεστές του σχεδίου αυτού, αποκαλύπτονται.

Οι συντάξεις που καλούνται για αναπροσαρμογή, ούτε με βάση τον νέο νόμο εναρμονίζονται, αφού δεν συνυπολογίζονται τα δώρα. Ούτε με τις νέες συντάξεις εξισώνονται αφού αυτές, θα είναι διαφορετικές. Ούτε αποκατάσταση της 13ης – 14ης σύνταξης προβλέπουν σύμφωνα και με δικαστικές αποφάσεις!!

ΕΥΦΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟ” – ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Οι στόχοι που προωθούν είναι και απεχθείς και ανήθικοι, αλλά και κατεξακολούθηση παράνομοι:

Α) Επέρχεται οριστική κατάργηση, δηλαδή η ευθανασία της 13ης – 14ης σύνταξης. Καθώς, με τον συνυπολογισμό δήθεν των δώρων, πρώτον τα ποσά που αναλογούν είναι ευτελή, και δεύτερον, ελάχιστοι συνταξιούχοι, μόνο ένα μέρος των μισθωτών, θα εμπίπτει!!

Β) Χωρίς κόστος «λύση». Αφού, η «λύση» που προωθείται, αφορά μόνο τις νέες συντάξεις, μετά την 13.05.2016! Και ΟΧΙ όλες, μόνο των μισθωτών! Και εξ αυτών ξανά ΟΧΙ όλες! Καθώς, τόσο οι των δημοσίων υπάλληλων όσο και οι αναπηρίας – θανάτου και λοιπές (το 50%) που κινούνται στα όρια της εθνικής σύνταξης, η “αναλογία” θα είναι έως και μηδενική!!

Δηλαδή, σε σύνολο 2,6 εκ. συνταξιούχων, μόνο περί τις 20.000 ετήσιες συντάξεις θα “επηρεάζονται”!!

Γ) Παράκαμψη του ΣτΕ. Με την υποτιθεμένη λύση, δήθεν ανταποκρίνονται και στις αποφάσεις του ΣτΕ, που έκρινε ως αντισυνταγματικές, τις περικοπές της 13ης – 14ης σύνταξης.

Δ) “Προσωπικές διαφορές”. Θέλουν νέο αίμα στις συντάξεις. Και οι φερόμενες ως προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν, προσφέρονται. Το γεγονός, ότι οι “δανειστές” απαιτούν την κατάργηση των “προσωπικών διαφορών” είναι το άλλοθι. Οι ίδιοι σχεδιάζουν, δείχνουν και οι “δανειστές” απαιτούν!!

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ”

Σκόπιμα συνεπώς, και οι διαφορετικές προσεγγίσεις των Συντάξιμων Μισθών. Έτσι θα προκύψουν μεγαλύτερες “προσωπικές διαφορές”. Έτσι θα αποκεφαλιστούν “όσες σηκώνουν κεφάλι” . Παράδειγμα:

Έστω δυο (σχετικά μεγάλες) συντάξεις του ΙΚΑ. Μια με Συντάξιμο Μισθό, 2.300 η άλλη 2.000 ευρώ, με 35 έτη ασφάλισης και οι δύο. Η πρώτη, αρχικά ήταν 1.602 ευρώ ενώ με τις περικοπές (366 ευρώ) μειώθηκε, στα 1.236 ευρώ (προ φόρου). Η δεύτερη αρχικά ήταν 1.413 ευρώ, και με τις περικοπές (286 ευρώ) μειώθηκε, στα 1.127 ευρώ (προ φόρου).

Με τον επανυπολογισμό, η πρώτη θα μειωθεί στα (2.300Χ33,81%=778+384=1.162-6%) 1.092 ευρώ, συνεπώς, ως “προσωπική διαφορά” τα 144 ευρώ!! Ενώ η δεύτερη (2.000Χ33,81%=676+384=1.060–6%) μειώνεται στα 966 ευρώ, με “προσωπική διαφορά” τα 131 ευρώ!!

Ενώ με τον επανυπολογισμό, βάση του νόμου, όπως και οι νέες συντάξεις, (με συνυπολογισμό μέρος των δώρων), η πρώτη θα είχε προσαύξηση 129 ευρώ ενώ η δεύτερη 113 ευρώ!! Δηλαδή όσο και οι προσωπικές διαφορές!!

Τι δεν κατάλαβες!!

Ευφυές” σχέδιο λοιπόν. Όχι όμως των σημερινών επιτελών. Τούτοι μόνο για υπογραφές κάνουν, ας μην τους προσδώσουμε και εύσημα. Άλλα είναι τα σαΐνια, το σχέδιο έρχεται από μακριά. Το 1990 άρχισε το ξήλωμα (Ν. 1902/90 – Ν. 2084/92) και στο εξής, όλοι οι νόμοι έχουν συνοχή και συνέχεια “ο ένας πατάει πάνω στον άλλον” κάθε Υπουργός εργασίας, απαράκλητα, ακολουθεί τον προηγούμενο!!

Οι δήθεν διαφορές; Είναι για τους αφελείς.

*Ο Νικολάου Κώστας είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας