Μεγάλες αντεργατικές ανατροπές: Υπερωρίες 180 ωρών(από 120), ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργίες

1180
άνεργοι

Με το νομοσχέδιο το οποίο θα νομιμοποιεί το μοντέλο της τηλεργασίας, θα τροποποιείται ο εμβληματικός συνδικαλιστικός νόμος 1264/82 (νόμος Γεννηματά) και θα καθιερώνεται η ηλεκτρονική καταγραφή συνδικαλιστικού μητρώου σε κάθε χώρο καθώς και τα ενεργά μέλη.

Μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης με 180 ώρες κατ’ έτος αντί των 120 ωρών που ισχύει σήμερα και μπλόκο στις απεργίες μέσω της καθιέρωσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αλλά και ηλεκτρονική κάρτα απασχόλησης που θα είναι διασυνδεδεμένη με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 2, φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα δοθεί σε διαβούλευση στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η διάταξη του 2018, για την παρουσία του 50+1% των οικονομικά ενεργών μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, δεν θα αλλάξει, αλλά θα προστεθεί η δυνατότητα συμμετοχής μελών εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής ψήφου.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μίλησε χτες για μία μεταρρύθμιση η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικοδόμηση  «μίας σύγχρονης και ελκυστικής αγοράς εργασίας που θα ανταποκρίνεται στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον» και θα ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) θα σέβεται τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.

Με δεδομένο ότι θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις τόσο για την υπερωριακή απασχόληση, την υπερεργασία, όσο και για τον συνδικαλιστικό νόμο, ο κ. Γ. Βρούτσης, ξεκαθάρισε χτες ότι θα δοθεί ο επαρκής χρόνος για διαβούλευση και κοινοβουλευτική συζήτηση με όλα τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στη νομοθετική παρέμβαση.

Το επίμαχο σημείο στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΝ, θα είναι η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει ad hoc τις υπερωρίες των εργαζομένων που απασχολεί σε διάστημα 6 μηνών (ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης) και θα μεγαλώνει το διάστημα από μία με δυο ώρες και συνολικά 10 ώρες την εβδομάδα) με ανώτατο όριο τις 180 αντί των 120 ωρών που ισχύουν σήμερα.

Το νόμιμο ανώτατο ημερήσιο ωράριο εργασίας ενός μισθωτού που απασχολείται με καθεστώς 5νθήμερης πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας αντιστοιχεί σε 9 ώρες.
Αντίθετα, για όσους απασχολούνται με καθεστώς 6ήμερης πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας, το νόμιμο ανώτατο ημερήσιο ωράριο είναι 8 ώρες.

Οι προσαυξήσεις των αμοιβών για την επιπλέον εργασία διαμορφώνονται έτσι σε τρία επίπεδα:

 

1. Υπερωρία:

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως, προκειμένου για εργαζόμενους με το σύστημα της 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Αντίθετα για τους εργαζόμενους με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως.

Η υπερωρία αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% (αμοιβή μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, τηρουμένων των διατάξεων για τη νομιμοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης).

Προσοχή, στην περίπτωση της υπερωριακής εργασίας, λαμβάνεται υπόψη όχι η εβδομαδιαία, αλλά η ημερήσια εργασία.

Αυτό σημαίνει πως, αν ένας μισθωτός 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υπερβεί τις 8 ώρες την ημέρα, δικαιούται προσαύξηση στο ωρομίσθιο του 40% για την και κάθε επόμενη ώρα, ανεξάρτητα αν θα υπερβεί σε επίπεδο εβδομάδας τις 40 ώρες εργασίας αθροιστικά.

2. Υπερεργασία:

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυτό να λογίζεται υπερωρία.

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Για όσους μισθωτούς δουλεύουν 6ήμερο η υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

Για να δικαιούται ο μισθωτός το επιπλέον 20% στο ωρομίσθιό του, κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια, αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση, και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (δεν υπολογίζονται Κυριακές και αργίες).Επομένως, αν ο μισθωτός δεν υπερβεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας το συμβατικό εβδομαδιαίο όριο των 40 ωρών, δεν δικαιούται την πρόσθετη αμοιβή (ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%), διότι δεν έχει πραγματοποιήσει υπερεργασία.

3. Πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση:

Η επιπλέον εργασία στη μερική απασχόληση, εφόσον δεν ξεπερνά κατά περίπτωση λόγω εβδομαδιαίου ή ημερήσιου ωραρίου τα ανωτέρω όρια της υπερεργασίας ή της υπερωρίας αμείβεται με 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.

Η  πρόσθετη εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου (μέχρι 9 ώρες την ημέρα για 5νθήμερο και μέχρι 8 ώρες την ημέρα για 6ήμερο).

*Αντώνης Βασιλόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας