Κύπρος όπως Ελλάδα: Πάρτι εκατομμυρίων για ΑΠΕ-Τεράστια κέρδη σε μεγάλους επενδυτές

979
βιομηχανικών

Αστρονομικά κέρδη αποκόμισαν οι επενδυτές αιολικών πάρκων λόγω των δώρων που έκανε η Κυπριακή Κυβέρνηση το 2008 μέσω του πρώτου σχεδίου στήριξης των ΑΠΕ με σημαντικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τα δώρα που δόθηκαν τότε μέσα από το σχέδιο των επιχορηγήσεων κατά παράβαση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και χωρίς να ληφθεί υπόψη η μελέτη που ετοιμάστηκε από το Μετσόβιο, οδήγησε σε υπερκέρδη τους επενδυτές σε βάρος του Ειδικού Ταμείου.
Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο Ενέργειας το εν λόγω σχέδιο δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία στην καταβολή σταθερής ταρίφας 16,6 σεντ του ευρώ ανά κιλοβατώρα για διάρκεια 20 χρόνων και, κατά συνέπεια, έχει συμβάλει στη δημιουργία σοβαρών ελλειμμάτων στο Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.

Επομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει για αρκετά χρόνια ακόμα εκατομμύρια ευρώ για τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, με την απόφαση του υπουργείου Ενέργειας να εφαρμόσει άλλο σχέδιο από αυτό που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008, έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να αποκομίζουν περαιτέρω κέρδη €3 εκατ. ετησίως από την απάλειψη πρόνοιας για μείωση της τιμής στήριξης ανά τετραετία κατά 5 σεντ την κιλοβατώρα, και να παραμείνει σταθερή η επιχορήγηση στην τιμή των 16,6 για 20ετία.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη αν εφαρμοζόταν η εισήγηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι επενδυτές θα είχαν περαιτέρω μείωση κερδών άλλα €10 εκατ. ετησίως. Σημειώνεται ότι εισήγηση του Μετσόβιου ήταν όπως η επιχορήγηση στην τιμή πώλησης που θα εξασφάλιζαν οι επενδυτές ανερχόταν στα 11 σεντ την κιλοβατώρα, δηλαδή προκύπτει διαφορά 5 σεντ.

Προς τον σκοπό αυτό ο Γενικός Ελεγκτής αποφάσισε όπως εκτός από την καταγγελία που θα προβεί στον Γενικό Εισαγγελέα για την τροποποίηση του σχεδίου και την απαλοιφή πρόνοιας προς εξυπηρέτηση των επενδύσεων, θα ζητήσει ταυτόχρονα ενημέρωση και από την ΡΑΕΚ για τον καθορισμό στους επενδυτές εύλογη απόδοση κεφαλαίου (IRR) σε αυξημένη τιμή σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστικού έλεγχου για τις ΑΠΕ. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο τότε ο Γενικός Ελεγκτής θα ζητήσει από τον Έφορο να ενημερώσει σχετικά την Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Κομισιόν προκειμένου να γνωματεύσει.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία θα μπορούσε να καταρτιστεί δικαιότερο σχέδιο, που να μην επιτρέπει υπέρμετρη κερδοφορία πέραν του 12%, ειδικά αφού είχε προηγηθεί η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οποία θα μπορούσε εμπεριστατωμένα να στηριχθεί το σχέδιο.

Επισημαίνει ότι σε περίπτωση που εφαρμοζόταν η πρόνοια που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δηλαδή η επανεξέταση του ορίου της ασφαλιστικής δικλείδας των 1750kWh/kW «θα είναι δυνατή στο τέλος κάθε τετραετίας», τότε θα υπήρχε σήμερα: α) Η ευχέρεια καθορισμού νέου ενιαίου ορίου παραγόμενης ενέργειας που τυγχάνει επιδότησης για όλα τα αιολικά πάρκα και, β) η ευχέρεια για διόρθωση των οποιωνδήποτε λανθασμένων αποφάσεων/ στρεβλώσεων στην τιμή επιδότησης (€0,166/kWh σταθερή τιμή), με τον καθορισμό ενός πιο χαμηλού ορίου της παραγόμενης ενέργειας που τυγχάνει επιδότησης, π.χ. 1000kWh/kW, χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε θέμα με τις υπογραφείσες συμβάσεις επιδότησης.

Δεσμευμένη η Δημοκρατία στην καταβολή σταθερής ταρίφας

Το Κράτος σε μια προσπάθεια να επιτύχει υποχρεωτικούς στόχους σε σχέση με την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, προχώρησε στη δημιουργία καθεστώτων κρατικής στήριξης με χορηγίες (Feed-In Tariffs). Η κρατική στήριξη υπό μορφή χορηγίας ανά παραγώμενη κιλοβατόρα αποτελείτο κατά το ένα μέρος από χορηγία προερχόμενη από το Ταμείο ΑΠΕ&ΕΞ.Ε. και κατά το άλλο μέρος από αποζημίωση προερχόμενη από την ΑΗΚ ίση με το μέσο σταθμισμένο κόστος αποφυγής της θερμικής της παραγωγής. Το 60% των επιχορηγήσεων παραχωρείται για τα αιολικά συστήματα και το 2020 υπολογίζεται ότι για τα έξι συστήματα που δραστηριοποιούνται οι χορηγίες θα ανέλθουν στα €23 εκατ.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «στην έκθεση (της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) καταγράφεται συγκεκριμένο Σχέδιο στήριξης μεγάλων αιολικών πάρκων, του 2008, το οποίο δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία στην καταβολή σταθερής ταρίφας 16,6 σεντ του ευρώ ανά κιλοβατώρα για διάρκεια 20 χρόνων και, κατά συνέπεια, έχει συμβάλει στη δημιουργία σοβαρών ελλειμμάτων στο Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.»

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, τονίζει, πήρε διορθωτικά μέτρα καταργώντας εγγυημένες τιμές επιδότησης με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ενέργειας προχώρησε στην προκήρυξη δύο πολύ επιτυχημένων Σχεδίων Χορηγιών για εμπορικά έργα ΑΠΕ, χωρίς εγγυημένες τιμές και με τελική κατάληξή τους στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Και στις δύο περιπτώσεις οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερκάλυψαν τη διαθέσιμη δυναμικότητα, σχεδόν κατά 200% στο πρώτο Σχέδιο και κατά 300% στο δεύτερο Σχέδιο, γεγονός που θα βοηθήσει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων.

Παράλληλα, σημειώνει, η πιο πάνω πολιτική κατάργησης των εγγυημένων τιμών συνέβαλε στη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., το οποίο ήδη επιστρέφεται ποικιλοτρόπως στους οικιακούς καταναλωτές, μέσω Σχεδίων Χορηγιών που αφορούν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή/και σε θερμομόνωση οροφών κατοικιών.

ΣΑΕΚ: Με σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν τα κίνητρα

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ), Χρίστος Τσίγκης, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αναφέρει ότι το τιμολογιακό πλαίσιο καθορίστηκε στις 30/12/08 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τονίζει ότι στο απόσπασμα των πρακτικών αναφέρεται ρητά το όριο του μέσου όρου των ωρών λειτουργίας ανά τετραετία για τα αιολικά πάρκα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1750. Πράγμα, σημειώνει, που στη συνέχεια ο όρος αυτός έχει ενσωματωθεί και στα συμβόλαια επιδότησης (PPA).

Ο κ. Τσίγκης , συνεχίζοντας τις ψευτοδικαιολογίες, αναφέρει ότι το 2008 και το 2010 τα δεδομένα για ενθάρρυνση στη δημιουργία έργων ΑΠΕ στην Κύπρο ήταν στο μηδέν και δόθηκαν κάποια κίνητρα σε μορφή τιμής επιδότησης ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, έτσι όπως συνέβη σε όλο το σύγχρονο κόσμο που επέλεξαν να δημιουργήσουν έργα των ΑΠΕ.

Το τραγικό είναι ότι, ανάλογα με την Κύπρο, μεγάλα υπερκέρδη αθέμιτου πλουτισμού αποκόμισαν και αποκομίζουν με την ίδια αθέμιτη μεθοδολογία και οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες των ΑΠΕ στην Ελλάδα, οι οποίες στο όνομα της πράσινης ενέργειας δρουν ασύδοτα και ανεξέλεγκτα και στις τοποθεσίες που επιλέγουν, χωρίς κανένα εθνικό σχεδιασμό, για τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας