Κύπρος: Το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην επίταξη γιατρών και νοσηλευτών-Στην Ελλάδα;

1140
επίταξη

Σε επίταξη γιατρών και νοσηλευτών προχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες που εμφανίστηκαν με την πανδημία του κοροναϊού.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωράει η Ελλάδα σε ένα ανάλογο μέτρο για την επίταξη, κυρίως, γιατρών και νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα αλλά και υλικών και ιατρικού εξοπλισμού από τον ιδιωτικό χώρο της υγείας και των υγειονομικών υπηρεσιών για να μην πούμε, γιατί δεν προχωράει η κυβέρνηση για να θέσει υπό δημόσιο έλεγχο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ώστε να συγκεντρώσει υπό ενιαία και αποτελεσματική διεύθυνση όλες τις υγειονομικές δυνατότητες της χώρας.

Διάταγμα για επίταξη γιατρών και νοσηλευτών εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού και παρεμπόδισης εξάπλωσής του.

Όπως αναφέρεται: 

Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19, Διάταγμα (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020, και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων με το παρόν Διάταγμα, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί οι οποίοι θα ισχύουν από την 06.00 π.μ. της 20ης Μαρτίου 2020:

α) Όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.

β) Όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και θα εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.

γ) Τα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα τυγχάνουν οδηγιών θα αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, www.moh.gov.cy ή/και θα ενημερώνονται με άλλο τρόπο που θα αποφασίσει ο Υπουργός.

δ) Τα πρόσωπα που θα τυγχάνουν των οδηγιών θα παρουσιάζονται σε χρόνο που θα καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωση τους, ο οποίος χρόνος δεν θα είναι μικρότερος των 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που θα καθοριστεί ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

Νοείται ότι, εάν ιατροί και νοσηλευτές των οποίων τα ονόματα αναρτώνται στον κατάλογο εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, θα αξιοποιούνται σε άλλα καθήκοντα συναφή με τις εργασίες του Υπουργείου Υγείας, τους ή θα εξαιρούνται γενικά από καθήκοντα, κατά την κρίση του Υπουργού.

Νοείται περαιτέρω ότι, τα άτομα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται.

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας