Ιδού πως θα γίνει επανεκκίνηση οικονομίας-ανάπτυξη-μηδενισμός χρέους και”κόκκινων δανείων”

2259
δημοσιονομικό

Άρθρο του Νίκου Λυμτσιούλη  (Οικον/γου-συντ. Τραπεζικού-ΑΤΕ) απευθυνόμενο ως ανοικτή επιστολή προς όλους τους πολίτες της χώρας μας, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της Βουλής, τους 300 βουλευτές και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  δια μέσου του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου.

*****

Α’   ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια παλαιοτέρου μου (2014) δημοσιευθέντος με τίτλο ”Αγροτική Συνεταιριστική Τράπεζα Ελλάδος-Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας” και αποτυπώνει μέσα από τις σημερινές διαμορφωθείσες συνθήκες, πρόταση εξόδου από τη σημερινή κρίση , με την πρόταση να κινείται εντός του πλαισίου του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας, η οποία (πρόταση) μπορεί να εισαχθεί στη Βουλή και να γίνει Νόμος για να εφαρμοστεί άμεσα.

Β’  ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Ο κορωνοϊός μας ένωσε κι απέδειξε πόσο πειθαρχημένος λαός είμαστε μπροστά στον κοινό κίνδυνο ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επιβίωση του Ελληνισμού.
 2. Οι Γερμανοί και οι δορυφόροι τους χρησιμοποιούν πλέον ανοικτά κι απροκάλυπτα τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση της απόλυτης κυριαρχίας επι των Ευρωπαϊκών λαών του Νότου, ως αποτέλεσμα της ιδιοσυγκρασίας τους και της ιστορικής τους διαδρομής, που απώτερο σκοπό έχει τη λήψη ρεβάνς για την ήττα που υπέστησαν κατά τον Α΄ και Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
 3. Οι δραστηριοποιούμενοι Κινεζικοί (αλλά και Αμερικάνικοι και Γερμανικοί) Όμιλοι σήμερα στη χώρα μας, προσφέρουν ενοίκια 250 ευρώ το στρέμμα για τη μίσθωση των αγροτικών γαιών για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων, για δε την αγορά αυτών προσφέρουν στους ιδιοκτήτες 2000 έως 2500 ευρώ ανά στρέμμα.
 4. Η συνολική καλλιεργούμενη γη στη Χώρα μας ανέρχεται σε 33 εκατομμύρια στρέμματα.
 5. Η Πατρίδα μας για να επιβιώσει, πρέπει για τα επόμενα 30 χρόνια να καταστεί αυτάρκης σε παραγωγή τροφίμων και ενέργειας και στην εξασφάλιση της παροχής  των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας , Δημόσιας Εκπαίδευσης και Άμυνας, κυρίως έναντι του αιώνιου ”άσπονδου συμμάχου” μπαμπέση κι ασέβαστου γείτονα.
 6. Η γη (το χώμα) είναι εδώ κι εκατομμύρια χρόνια και δίνει την τροφή για όλα τα ζωντανά πλάσματα με την αγροτική εκμετάλλευσή της, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού επ΄ αυτής καθεστώτος.
 7. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη τώρα όσο ποτέ άλλοτε, πλήρους ανεξαρτητοποίησης έναντι του υπό των Γερμανών επιβληθέντος ανύπαρκτου χρέους, που δεν είναι τιποτ΄ άλλο παρά προϊόν Μεγαλοσύνης(!!)  του Ελληνικού Λαού να διασώσει  τις Γαλλογερμανικές Τράπεζες και γι αυτή του την ενέργεια, αντί ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών,  εισέπραξε τον χλευασμό των Γερμανών!
 8. Οι συνθήκες ωρίμασαν πλέον για την δημιουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.) , δημοσίου συμφέροντος για ν΄αποτελέσει το όχημα της Ανάπτυξης της Πατρίδας μας (ιδε το προηγούμενο άρθρο μου).

Γ’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσφερόμενα σημερινά ενοίκια των 250 ευρώ ανά στρέμμα γης, από τις Κινεζικές, Αμερικάνικες, Γερμανικές, Ρωσικές και ντόπιες εταιρίες , για τη μίσθωση των αγροτικών γαιών , κεφαλαιοποιούμενα με επιτόκιο 2% το χρόνο δίδουν αξία 12500 ευρώ ανά στρέμμα γης. Ήτοι 12500 ευρώ κεφάλαιο με επιτόκιο 2% δίνει τόκο 250 ευρώ το χρόνο.

Ήτοι βάσει των ως άνω δεδομένων η αξία της καλλιεργούμενης γης προσδιορίζεται σε 12500 Χ 33 εκατ. στρεμμ = 412,5 δις ευρώ κι αυτό δεν είναι υπερβολή καθότι αντιπροσωπεύει την υπεραξία που προέρχεται από τη δυνατότητα χρήσης επ ‘αυτής του ελεύθερου αγαθού ΗΛΙΟΣ και συνεπώς της Ηλιακής Ενέργειας που χαρίζει και τη δυνατότητα μετατροπής της σε Ηλεκτρική, αλλά και την ιδιότητά του (του ήλιου της Ελλάδας) να χαρίζει προϊόντα-αγαθά με σαφή υπεροχή στην ποιότητά τους παγκοσμίως.

Μάλιστα αν αναλογιστούμε πόσος ”αέρας” πλασματικού χρήματος κυκλοφορεί επι της γης, ήτοι χρήμα χωρίς κανένα αντίκρισμα, τότε κι αυτή ως άνω συνολική αξία φαντάζει μικρή.

 1. Οι ως άνω καλλιεργούμενοι αγροί αντί να εκμισθωθούν στους Ομίλους για 30 χρόνια με 250 ευρώ ανά στρέμμα για κάθε έτος, πωλούνται από τους ιδιοκτήτες στην Α.Τ.Ε. και συνάμα μισθώνονται σ’αυτούς (sale and lease back) ήτοι μισθώνεται η Αγροτική Εκμετάλλευση στους ιδιοκτήτες.

Το τίμημα της αγοράς είναι αυτό που δίνουν οι Όμιλοι άμεσα στο χέρι (2500 ανά στρέμμα σε μετρητά) ήτοι 33 εκατομμ Χ 2500 = 82,5 δις , εξ  ών τα 66 δις ( 33 Χ 2000) κατατίθενται άμεσα σε προσωπικούς τους λ/σμούς ταμιευτηρίου στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα υπόλοιπα 16,5 δις (33Χ500) , δίδονται σε μετοχές της ΑΤΕ.

Ταυτόχρονα βάσει του συμβολαίου γίνεται μίσθωση των αγρών στους ιδιοκτήτες για 30 χρονιά, ώστε να καλλιεργούν τους αγρούς (μέχρι να τους ξαναπάρουν πίσω, να τους επιστραφούν δωρεάν). Για τη χρήση και καλλιέργεια δίνουν ετήσιο ενοίκιο 67 ευρώ  ανά στρέμμα  (ατόκως- ήτοι  33Χ67Χ30=66 δις επιστρέφονται ενώ τα 16,5 δις έχουν δοθεί σε μετοχές  ”δωρεάν” ως κίνητρο) το οποίο εισπράττεται άπαξ του έτους με πάγια εντολή δια μέσου των λογαριασμών τους ταμιευτήριου, όπου έχουν κατατεθεί τα χρήματα τους (66 δις)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο  έχουν στα χέρια τους κατατεθειμένη την αξία των αγρών τους και ταυτόχρονα  και την εκμετάλλευσή τους για 30 χρόνια έως ότου τους επιστραφεί η ιδιοκτησία τους.

Εξυπακούεται ότι οι λαμβανόμενες επιδοτήσεις (τσεκ κλπ.) θα εξακολουθήσουν να τις παίρνουν, αφού αφορούν ατομικές ενισχύσεις επι της παραγωγικής εκμετάλλευσης.

Δ’-  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Α.Τ.Ε.)

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο τιτλοποιεί τη γη με έκδοση ομολόγων στο 36% της ως άνω υπολογισθείσας κεφαλαιοποιημένης αξίας ( 412,5 δις ) ήτοι 150 δις και αντλεί το ποσό αυτό από την Bank of China εξ ολοκλήρου ή το μισό και το υπόλοιπο μισό από τη FED των ΗΠΑ, ή και μέρος από τη Ρωσία, με αποπληρωμή του ανωτερου ποσού σε βάθος 30 ετίας με 2% ετήσιο επιτόκιο, ήτοι πληρωμή κατ΄έτος των ετήσιων τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου στο τέλος της διάρκειας περιόδου.

Και οι τρεις ως άνω αγοράστριες (των ομολόγων)  Χώρες έχουν συμφέροντα στην Πατρίδα μας από χρήση των πόρων και την προσποριση εξ αυτής κερδών, είτε από τη χρήση των λιμανιών μας, είτε από τη χρήση για τη γεωπολιτικη κυριαρχία τους και οπωσδήποτε ως αγοράστριες των προϊόντων μας και τον ενεργειακό μας πλούτο.

Θα ήταν ευχής έργο το ποσό αυτό (150 δις) να καλύπτονταν από τους Έλληνες που έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία ή και αλλού κι αυτό σαν μια ένδειξη μετάνοιας γι αυτή τους την πράξη, γιατί αυτά τα χρήματα αντιπροσωπεύουν προϊόντα  εργασίας εντός της Ελληνικής επικράτειας. Μάλιστα εδώ να προτείνουμε να τους δοθούν προνόμια για να προβούν σ΄αυτη την πράξη, αφού ουδείς τους κυνήγησε.

 1. Το ποσό αυτό (150 δις) αποτελεί και το αρχικό μετοχικό  κεφάλαιο. της ΑΤΕ, εκ του οποίου το 9% έχει δοθεί ως άνω  σε μετοχές στους ιδιοκτήτες .

Από το ποσό των 150 δις : α)  εκταμιεύονται άμεσα  τα 66 δις και πιστώνονται στους λογαριασμούς ταμιευτήριου των ιδιοκτήτων της γης. β) αγοράζονται από τις συστημικές τράπεζες και τα λεγόμενα funds  τα κόκκινα και τα πράσινα δάνεια μαζί με τις υποθήκες που βαραίνουν τη γη, έναντι καταβολής ποσού 20 δις ευρώ, ήτοι 4 φορές ανώτερο απ΄αυτό που δίνουν τα funds (ξένοι και ντόπιοι κερδοσκόποι).

 1. Άρα έχοντας στη διάθεσή της η ΑΤΕ ταμείο 64 δις ευρώ {150- (66+20) }, μπορεί να κάνει θαύματα, με την αξιοποίηση μέσω της Τραπεζικής πρακτικής και τη δημιουργία νέου χρήματος, σε σημείο που σύντομα θα εξοφλήσει το προς τους Γερμανούς λεγόμενο εξωτερικό χρέος, που είναι στην ουσία η βοήθεια που πρόσφερε αφειδώς ο Ελληνικός Λαός για να σωθούν για δεύτερη φορά οι Γερμανοί (η πρώτη μετα τον Β΄παγκοσμιο πόλεμο που τους χάρισε τα χρέη για να μην πεθάνει ο γερμανικός λαός).
 2. Με αυτά η ΑΤΕ ενισχύει τις παραγωγικές δραστηριότητες του Δευτερογενούς Τομέα ήτοι τη Βιοτεχνία και Βιομηχανία επεξεργασίας Ελληνικών Προϊόντων με προτεραιότητα στους Συνεταιρισμούς του Πρωτογενούς Τομέα παραγωγής, για την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων τους, καθώς και τις τουριστικές και αγροτουριστικές επιχειρήσεις που θα προμηθεύονται άπαυτούς τους συνεταιρισμούς.
 3. Η πρωτογενής παραγωγή έχει στα χέρια της πλέον διαθέσιμα κεφάλαια για την κάλυψη των παραγωγικών δαπανών (εφόδια, λιπάσματα, φάρμακα) από την εισπραχθείσα αξία των αγρών, τα οποία κι ανακυκλώνει ανά έτος από τα ετήσια έσοδα, δηλαδή δεν θα χρειάζεται πλέον νέα καλλιεργητικά δάνεια, αφού θα ανακυκλώνει τα έσοδα της παραγωγής.
 4. Από τα ως άνω διαθέσιμα κεφάλαια της η ΑΤΕ θα χρηματοδοτήσει τη ΔΕΗ για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με τη δημιουργία φωτοβολταικων πάρκων.

Η  τοποθέτηση φωτοβολταικων πάρκων θα γίνει  σε μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τέτοιες διαθέτουμε πολλές και άφθονες δημοτικές εκτάσεις, ορεινές και ημιορεινές, οπότε μπορεί η ΔΕΗ, δηλαδή η Δημοσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική δια μέσου των Δήμων (Δημοτικές Επιχειρήσεις) κι έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα να διανέμεται ως Κοινωνικό Αγαθό, για τη αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων μέσω της μείωσης της δαπάνης για ρεύμα.

Όλα τα υλικά των φωτοβολταικων θα τα προμηθευτεί η ΔΕΗ και οι Δημοτικές επιχειρήσεις από την Κίνα η οποία θα είναι μια (ή και μοναδική) από τις αγοράστριες των ως άνω εκ δοθέντων Ομολόγων.

 1. Οι ανά τόπους Συνεταιριστικές Τράπεζες θα επιτελούν τις ως άνω εργασίες της ΑΤΕ σε πλαίσιο συνεργασίας που θα συμφωνηθεί.
 2. Εξυπακούεται ότι η ΑΤΕ θα μπορεί να προβαίνει και σε αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου και να κάνει όλες τις υπόλοιπες εργασίες που κάνουν οι λοιπές τράπεζες, όπως και να δέχεται καταθέσεις απ’ όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.. Εδώ να ξανατονισουμε την αναγκαιότητα επιστροφής των καταθέσεων που έφυγαν από τη Χώρα μας, που αν γίνει κι αυτό και κατατεθούν στην ΑΤΕ, τότε θα μιλάμε σε λίγα χρόνια για το οικονομικό θαύμα που θα επιτύχει η Πατρίδα μας.

Ε’-  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

Οι αγρότες και οι λοιποί κάτοχοι αγροτικής γης έχουν πλέον την πραγματικά δική τους Τράπεζα, η οποία κατ’ επέκταση ανήκει σ’ ‘όλους τους Έλληνες.

Έτσι οι καλλιεργητές: α) έχουν μόνιμο κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των καλλιεργητικών εξόδων   β) απολαμβάνουν ικανοποιητικά επιτόκια καταθέσεων επι των κατατεθειμένων χρημάτων τους γ) δημιουργούνται υπεραξίες στην αξία των μετοχών τους  δ) έχουν την εκμετάλλευση της γης τους έναντι χαμηλού ενοικίου  ε) παίρνουν τις ενισχύσεις.

Η Χώρα μας: α) εξαλείφει το επαίσχυντο χρέος  β) εξαλείφονται τα κόκκινα δάνεια  γ) παράγει άφθονη ενέργεια από τον Ήλιο της που είναι το δώρο τους Θεού στους Έλληνες.  γ) Ενισχύεται το Δημόσιο σύστημα υγείας.  δ) ενισχύεται η Δημοσια εκπαίδευση  ε) ενισχύεται η Άμυνα και επανασυστηνεται η αμυντική βιομηχανία μας

ΣΤ’  ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έχουμε τα όπλα της ανάπτυξης στα χέρια μας. Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ο κορωνοϊός μας έδειξε ότι ενωμένοι και πειθαρχημένοι κάνουμε θαύματα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μαζί, με πειθαρχία, αλληλεγγύη με τα όπλα που διαθέτουμε. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε την επανεκκίνηση και ανάπτυξη, εμείς με τις δυνάμεις μας. Για να είμαστε ελεύθεροι και να ζούμε με αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στον Ελληνικό Λαό.

 

Φάρσαλα  22 Απριλίου 2020

Νίκος Λυμτσιούλης

 

*Σημείωση: ακολουθούν υπολογισμοί και παραδείγματα για τα παραπάνω, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου που το επιθυμεί

**Οι απόψεις του κειμένου εκφράζουν τον υπογράφοντα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας