Η μεγάλη ληστεία: 44,5δισ. στοίχισαν 3+1 ανακεφαλαιοποιήσεις!-Λεφτά υπάρχουν μόνο για τράπεζες!!!

405
-Λεφτά υπάρχουν μόνο για τράπεζες

16,5 δις. Στοίχισε στο λαό μόνο η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να καλύψει τη μεγάλη λογιστική ζημία που έχει προκληθεί από την επένδυση του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει συνολικά 44,5 δισ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.
Από αυτά περίπου 16,5 δισ. αντιστοιχούν στην Τράπεζα Πειραιώς.
Δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς με όρους κεφαλαίου και κάλυψης χρηματοδοτικού κενού (funding gap) πήρε το 37% των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στις ελληνικές τράπεζες.
Είναι αληθές ότι η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν τεράστιας κλίμακας πραγματοποιήθηκε με βασικό σκοπό να καλύψει την τεράστια ζημία που προκλήθηκε στις ελληνικές τράπεζες από το PSI+, δηλαδή το haircut στα ελληνικά ομόλογα όπου εκείνη την περίοδο, του 2012, οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν περίπου 47 δισ. ομόλογα.
Άρα η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, άρα και της Τράπεζας Πειραιώς, ήρθε να συμψηφίσει τη ζημιά από το PSI+.
Αυτό που έχασαν δηλαδή οι τράπεζες και κέρδισε το ελληνικό Δημόσιο, οπότε ας υποθέσουμε ότι αυτός ο συμψηφισμός δεν πρέπει να θεωρείται υποχρέωση των τραπεζών (και της Τράπεζας Πειραιώς) προς το ελληνικό Δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο.Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση

Στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση οι ελληνικές τράπεζες έλαβαν επίσης τεράστια οικονομική βοήθεια από το ελληνικό Δημόσιο με προφανή στόχο να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια στα οποία μερίδιο ευθύνης είχαν και οι ίδιες οι τράπεζες.
Οπότε η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτούργησε συμψηφιστικά αλλά σε κάποιο βαθμό το Δημόσιο έπρεπε να στηρίξει τις τράπεζες λόγω της βαθιάς ύφεσης που δημιουργήθηκε και η οποία επέφερε την έκρηξη των προβληματικών δανείων.

Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση

Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του 2015 μπορεί να πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση των capital controls της 29ης Ιουνίου του 2015, οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν συνολικά 14,25 δισ. ευρώ ή 13,75 δισ. εάν συμπεριληφθούν οι αναπροσαρμογές που έγιναν μετά τις κεφαλαιακές ανάγκες που προσδιορίστηκαν από τα stress tests.
Η Τράπεζα Πειραιώς το 2015 συγκέντρωσε τα εξής κεφάλαια:

  • 2,040 δισ. από CoCos, μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές, που χορήγησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  • 675 εκατ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  • 1,9 δισ. καλύφθηκαν από ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και μετατροπή ομολογιών σε μετοχές κατά τη διαδικασία του LME, δηλαδή της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ποια είναι η αξία σήμερα των μετοχών του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς

Σήμερα (1η Απριλίου 2021) η αποτίμηση της Τράπεζας Πειραιώς είναι 378 εκατ.
Το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 61,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Δηλαδή η αξία της επένδυσης του Δημοσίου είναι 232 εκατ.
Η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είναι το απόλυτα συγκρίσιμο μέγεθος για την Τράπεζα Πειραιώς γιατί ήδη ορισμένες τράπεζες αποπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό Δημόσιο, όπως η Εθνική Τράπεζα η οποία αποπλήρωσε 2 δισ. CoCos μέσω της πώλησης της Finansbank.
Οπότε μπορεί να ειπωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 είναι η πραγματική υποχρέωση των ελληνικών τραπεζών προς το ελληνικό Δημόσιο.

Επενδύθηκαν 3 δισ. κεφάλαια και 8,5 δισ. κρατικές εγγυήσεις που σήμερα έχουν 232 εκατ.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε 3 δισ. στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και θα επενδύσει 8,5 δισ. κρατικές εγγυήσεις στην Τράπεζα Πειραιώς για τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων (οι κρατικές εγγυήσεις δεν είναι πραγματικό χορηγούμενων κεφάλαιο αλλά αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για το ελληνικό Δημόσιο).
Επίσης, στη δημόσια προσφορά που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2021 στην τράπεζα Πειραιώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει περί τα 350 εκατ. ευρώ.
Άρα συνολικό άθροισμα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει επενδύσει στην Τράπεζα Πειραιώς 3,35 δισ. σε κεφάλαια και 8,5 δισ. κρατικές εγγυήσεις, που ωστόσο επαναλαμβάνουμε δεν είναι πραγματικό χορηγούμενο κεφάλαιο.
Η αξία λοιπόν αυτών 3,35 δισ. ευρώ μετά την αύξηση κεφαλαίου θα είναι 525 εκατ. ευρώ και αν υποθέσουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας Πειραιώς θα φτάσει τα 2 δισ. η αξία του 35% που θα κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι 700 εκατ.
Για να μπορέσει το ελληνικό Δημόσιο να ισοσκελίσει την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει τότε η αποτίμηση της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να φτάσει τα 9,5 δισ. με 10 δισ. ευρώ.
Αλλά με κεφάλαια 4,5 δισ. που θα έχει η Τράπεζα Πειραιώς μετά την εξυγίανση της και με υπόθεση εργασίας η αποτίμηση να φτάσει στα 10 δισ. ισοδυναμεί με P/BV στο 2,2x, σενάριο απίστευτα εξωπραγματικό από τη στιγμή μάλιστα που η Πειραιώς θα έχει 4,5 δισ. κεφάλαια και 4 δισ. DTC, αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Συμπέρασμα

Η Τράπεζα Πειραιώς με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να καλύψει τη μεγάλη λογιστική ζημία που έχει προκληθεί από την επένδυση του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Μπορεί η ζημία να μειωθεί;
Ναι, θα μπορούσε να μειωθεί αλλά και πάλι σωρευτικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όταν θα αποεπενδύσει από την Τράπεζα Πειραιώς θα εγγράψει μια πολύ μεγάλη ζημία.
Ο Έλληνας φορολογούμενος όμως θα συνεχίσει να έχει υποχρέωση προς τον ESM/EFSF 44,5 δισ. που είναι τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα για τις ελληνικές τράπεζες.

www.bankingnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας