Ε.Ε δεν σημαίνει Ευρώπη

1455
γερμανικές

Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανερὸ ὅτι ἦταν ἀτυχὴς ἡ ίδέα νὰ προωθηθεῖ ἡ ἑνοποίηση τῆς ἠπείρου μέσω τῆς νομισματικῆς ἕνωσης. Ἡ λαϊκὴ κυριαρχία ὑπονομεύεται, ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται σὲ λίγους, οἱ ἀνισότητες ἐντείνονται, οἱ διαφορὲς ὀξύνονται.

Ἄλλα φαντάζονταν οἱ καλοπροαίρετοι ὁπαδοὶ τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἰδέας» ποὺ ἔβλεπαν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση στὴ βάση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἰσότητας.  Ἔρχονταν σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν φιλοναζιστικὴ προπαγάνδα, ποὺ καὶ ἐκείνη ἐπεκαλεῖτο τὴν ἕνωση τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Γερμανίας:

Ἀντίστοιχα, ἡ γερμανικὴ ἀντιστασιακὴ κίνηση «Λευκὸ Ρόδο», μὲ ἱδρυτικὸ μέλος τὸν Ἅγιο Ἀλέξανδρο Σμορέλ, στὸ 5ο φυλλάδιό της τονίζει:

«Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἰδεολογία τῆς ἰσχύος, ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχεται, πρέπει νὰ ἐκλείψει γιὰ πάντα… Κάθε ἔθνος καὶ κάθε ἀνθρωπος πρέπει νὰ δικαιοῦται πρόσβαση στὰ ἀγαθὰ ὅλου τοῦ κόσμου! Ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἐλευθερία τῆς θρησκείας, προστασία τοῦ κάθε πολίτη ἀπὸ τὴν αὐθαίρετη βούληση τῶν ἐγκληματικῶν καθεστώτων τῆς βίας, αὐτὲς θὰ εἶναι οἱ βάσεις τῆς νέας Εὐρώπης».

Δυστυχῶς, ἡ σημερινὴ Ε.Ε.  ἔχει μεταλλαχθεῖ σὲ ἕνα μετανεωτερικὸ εἶδος ἐπικυριαρχούμενης «Γερμανικῆς Εὐρώπης».

Γιὰ τὴ Χ.Δ., «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση» δὲν σημαίνει Εὐρώπη. Τὸ ὅραμά μας εἶναι μιὰ νέα μορφὴ πανευρωπαϊκῆς συνεργασίας στὴ θέση τῆς σημερινῆς Ε.Ε. ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ἕως τὰ Οὐράλια, στὴ βάση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς διεθνοῦς  ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν. Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς μηχανισμοὺς ὑποδούλωσης καὶ κοινωνικῆς ἀδικίας θὰ ἐπιτευχθεῖ πιὸ γρήγορα καὶ ἀνώδυνα μὲ τὴ διαμόρφωση τῶν συσχετισμῶν ἐκείνων, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν σταδιακὴ καὶ συναινετικὴ κατάργηση τῶν λεγόμενων «Εὐρωπαϊκῶν Συνθηκῶν».

Στὴν παραπάνω βάση, ζητᾶμε παγκόσμια συνεργασία γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν, μὲ καταπολέμηση τῶν ἰμπεριαλιστικῶν ἐπεμβάσεων κάθε μορφῆς…. Ἡ Χ.Δ. θέλει νὰ ἐκφράζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἀντιστέκονται. Τὴν ἀνυότακτη δημοκρατικὴ Εὐρώπη τῦ 21ου αἰώνα ποὺ λέει ΟΧΙ στὸν εὐρωμονόδρομο.» (Θ’Συνέδριο, 2019)

*Πηγή: Εφημερίδα Χριστιανική Δημοκρατία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας