ΕΝΥΠΕΚΚ: 8 δις € θα χάσουν οι συνταξιούχοι από τη β' αξιολόγηση!

1518
συνταξιούχων

Το Γ.Λ.Κ διαψεύδει την κυβέρνηση! Ιδού η Έκθεση του Γ.Λ.Κ

(112/24/2017)

Με το νομοσχέδιο, που κατέθεσε το Σάββατο 13-5-2017 στη Βουλή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», αντικαθίστανται και συμπληρώνονται διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 1 και 2 του νομοσχεδίου, περικόπτονται από
1-1-2019:

α)η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δημοσίου και το επίδομα συζύγου (των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα),

β)η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 κύριες συντάξεις,

γ)η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικές συντάξεις,

δ)οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου («νόμου Κατρούγκαλου») για όσους κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2016 και για όσους καταθέσουν μέχρι 31-12-2018 και

ε)μετατίθεται για την 1-1-2022 η έναρξη αναπροσαρμογής (αύξησης) των συντάξεων βάσει συντελεστών με κοινή υπουργική απόφαση.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων, για την τριετία 2016-2019, με τη συμφωνία της β’ αξιολόγησης, ανέρχεται στο ποσό των 8 δις ευρώ περίπου, όπως αποκαλύπτει η ανωτέρω Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθμό 112/24/2017 (σελ. 748 επ.) και εξειδικεύονται ως εξής:

α)Περικοπές ύψους 7.125 εκατ. ευρώ «λόγω μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων του ιδιωτικού τομέα (από την περικοπή των οριζόμενων προσωπικών διαφορών των κύριων συντάξεων και των οικογενειακών παροχών, καθώς και την μετάθεση του χρόνου αναπροσαρμογής αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 2.262 εκ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 2.358 εκ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 2.505 εκ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρα 1 και 2 παρ. 1 και 3)» και

β)Περικοπές 675 εκατ. ευρώ για την τριετία 2019-2021 «από την περικοπή των προσωπικών διαφορών των επικουρικών συντάξεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 232 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 225 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 218 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 2 παρ. 2)».

Οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους από τις παραπάνω παρεμβάσεις, σύμφωνα με την άνω Έκθεση, είναι 7,8 δις ευρώ και ΟΧΙ 1,8 δις ευρώ που υποστηρίζει η κυβέρνηση!

Πιο πανηγυρική διάψευση δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αφού προέρχεται από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Έκθεση του οποίου κατετέθη στη Βουλή το Σάββατο 13-5-2017 μαζί με το συζητούμενο ν/σ, κατά το άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να άρει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε κατ’εντολή των δανειστών και να σταματήσει να τους υπηρετεί εις βάρος του λαού της χώρας!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν τις ανωτέρω ρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν ευρύτερα συνταξιουχικά στρώματα σε συνθήκες απόλυτης ή σχετικής φτώχειας!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» ΚΑΤΑΡΓΕΙ

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ (ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ) !

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΡΟΪΚΑ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 εκατ. ΕΥΡΩ !

Ιδού η βάρβαρη ρύθμιση !

Τα επιδόματα των πιο φτωχών συνανθρώπων μας έβαλαν στο στόχαστρο κυβέρνηση της «Αριστεράς» και οι δανειστές.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου, που κατέθεσε το Σάββατο 13-5-2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, και συζητείται από σήμερα στη Βουλή, καταργούνται ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω επιδόματα (βλ. σελ. 11/727 παρ. 9):

α)επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002),

β)επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 ν. 1545/85),

γ)προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 ν.4051/1960) και

δ)οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν.δ. 57/1973).

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ. 32/748 παρ.21), από τις ανωτέρω περικοπές εκτιμάται ότι «θα υπάρξει εξοικονόμηση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και ποσού 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να μην επιμείνει στην κατάργηση των ανωτέρω κοινωνικών επιδομάτων που στηρίζουν τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας!

466 εκατ. € ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ!

Ιδού η ρύθμιση!

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κατατεθειμένου στη Βουλή νομοσχεδίου στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, αλλάζει επί το δυσμενέστερο το σύστημα εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών!

Συγκεκριμένα από 1-1-2018 θα φορολογούνται και οι καταβλητέες από αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα η προτεινόμενη ρύθμιση (σελ. 11/727 παρ.10) προς ψήφιση του άρθρου 58 αναφέρει:

«10.Ορίζεται ότι, από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον ΚΦΕ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος (άρθρο 58)».

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του ΓΛΚ, 466 εκατ. ευρώ επιπλέον θα καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες για τα έτη 2018-2021 από την ανωτέρω αύξηση εισφορών!

Η οικονομική ωφέλεια που θα προκύψει σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ (σελ. 33/749 παρ.2) εκτιμάται περίπου στα 431 εκατ. ευρώ!!

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «2.Ετήσια αύξηση εσόδων, από το έτος 2018 και μετά, από την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το έτος 2018, στο ποσό των 124 εκ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 126 εκ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 128 εκ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 58)».

Σε οικονομία κατάρρευσης εισοδημάτων που για έβδομη χρονιά βρίσκεται σε ύφεση, η νέα αυτή ρύθμιση θα επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως αγρότες!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τις ρυθμίσεις αυτές από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα γονατίσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας