ΕΝΥΠΕΚΚ: Το σχέδιο Χατζηδάκη διατηρεί την αναχρονιστική διάκριση εργατών-υπαλλήλων!!

160
ΕΝΥΠΕΚΚ: Το σχέδιο Χατζηδάκη διατηρεί την αναχρονιστική

EPΓATEΣ KAI YΠAΛΛHΛOI EΞOMOIΩNONTAI MONO ΣTOΝ TPOΠO AΠOΛYΣHΣ (ΠPOEIΔOΠOIHΣH-AΠOZHMIΩΣH)

ΣYMΦΩNA ME TO NEO EPΓAΣIAKO Ν/Σ, OI EPΓATEΣ -ΣE ANTIΘEΣH ME TOYΣ YΠAΛΛHΛOYΣ- ΘA ΣYNEXIΣOYN :

A. NA AMEIBONTAI ME HMEPOMIΣΘIO ANTI MIΣΘOY!

B. NA YΠOΛEIΠONTAI TΩN YΠAΛΛHΛΩN ΩΣ ΠPOΣ TA KATΩTATA OPIA TΩN AΠOΔOXΩN ΤΟΥΣ (OXI TΩN ΓENIKΩN, AΛΛA TΩN KΛAΔIKΩN)!

Γ. NA AΠOZHMIΩNONTAI, OTAN AΠOΛYONTAI, ME “MIΣΘO BAΣHΣ” 22 HMEPOMIΣΘIΩN ANTI 25 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!

Δ. NA ΛAMBANOYN MIKPOTEPA ΔΩPA KΑI EΠIΔOMATA (ANEPΓIAΣ)!

E. NA YΣTEPOYN TΩN YΠAΛΛHΛΩN ΣTIΣ ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KATOXYPΩΣHΣ TOY MIΣΘOY!

ΣT. NA AΠOKΛEIONTAI THΣ YΠHPEΣIAKHΣ EΞEΛIΞHΣ KAI THΣ ENTAΞHΣ ΣTO MONIMO ΠPOΣΩΠIKO!

H ENYΠEKK KAΛEI THΝ KYBEPNHΣH NA EΞOMOIΩΣEI ΠΛHPΩΣ TOYΣ EPΓATEΣ ME TOYΣ YΠAΛΛHΛOYΣ XΩPIΣ AΣTEPIΣKOYΣ KAI EΞAIPEΣEIΣ KAI NA EΞAΛEIΨEI ΠΛHPΩΣ THN ANAXPONIΣTIKH KAI ANTIΣYNTAΓMATIKH ΔIAKPIΣH ΔEKAETIΩN.

IΔOY H ΔIATAΞH TOY APΘPOY 63 TOY ΣXEΔIOY XATZHΔAKH

ΠOY EΠIXEIPEI MONO MEPIKH EΞOMOIΩΣH EPΓATΩN-YΠAΛΛHΛΩN,

ΔIATHPΩNTAΣ AΠAPAΔEKTEΣ ΔIAKPIΣEIΣ ΣE BAPOΣ TΩN EPΓATΩN

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας